Przejdź do głównej treści

dr Wojciech Kudła

Dział edukacji i promocji

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-81

e-mail: wojciech.kudla@uj.edu.pl

pokój: 0.G14

 • 1997 - 2005 współpraca z Zakładem Ekologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – Prof. dr hab. Jarosław Buszko,: "Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce".
 • 2000 - 2010 współpraca z Zakładem Ekologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Koordynator: Prof. dr hab. Jarosław Buszko) w programie inwentaryzacji fauny motyli Polski.
 • 2003 - 2005 udział w projekcie "Motyle Krakowa" stanowiącym część programu „Przyroda Krakowa” koordynowanym przez Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2004 waloryzacja przyrodnicza w zakresie grupy systematycznej Lepidoptera na obszarze Ostoi Popradzkiej w związku z programem Natura 2000.
 • 2006 udział w badaniach terenowych motyli dziennych w okolicach Krakowa organizowanych przez Instytut Nauk o Środowisku UJ w związku z programem monitoringu bioróżnorodności ALARM.
 • 2007 - 2008 we współpracy z Instytutem Nauk o Środowisku UJ gromadzenie i opracowywanie danych o rozmieszczeniu motyli dziennych Krakowa w ramach programu KSIB.
 • 2008
  • Organizacja prezentacji Muzeum na Dniach Owada na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
  • Opracowanie dotyczące lepidofauny do dokumentacji walorów przyrodniczych na potrzeby projektu ochrony obszaru "Rajsko" w Krakowie.
  • Opracowanie dotyczące lepidofauny do SDF Natura 2000 na potrzeby projektu ochrony obszaru "Łąki Kobierzyńskie" w Krakowie.
 • od 2009 organizacja prezentacji Muzeum na Dniach Owada na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (m.in. poster o szkodliwych skutkach nadużywania kosiarek rotacyjnych przy utrzymaniu zieleni miejskiej, wystawa omawiająca historię gatunków motyli wymarłych na obszarze Krakowa w ciągu ostatnich 150 lat, wystawa omawiajaca gatunki motyli spotykane w ogrodach i ogrodowe rośliny preferowane przez motyle, poster wyjaśniający cel i zasady dokumentacji przyrodniczej).
 • 2000-2011 wielokrotne wielokrotne wyjazdy terenowe w różne części Polski w związku z programami inwentaryzacji fauny motyli Polski.
 • Inne:
  • 2006 - 6-8 listopada, udział w warsztatach dotyczących opracowania "Programu współpracy lokalnej na rzecz ochrony obszaru Natura 2000" dla projektowanych ostoi siedliskowych: "Pustynia Błędowska", "Jaroszowiec", "Dolina Białki" i "Małe Pieniny"
  • 2010 - Udział w warsztatach realizowanych w ramach programu "Dynamika Ekspozycji" przez Małopolski Instytut Kultury

 • Ekologia motyli, zwłaszcza dynamika populacji
 • Ochrona siedlisk motyli, zagadnienia związane z wycofywaniem się i reintrodukcją zagrożonych gatunków, w szczególności wpływ izolacji na lokalne populacje
 • Hodowla motyli
 • Komputery i nowinki IT
 • Fotografia

Oryginalne publikacje

 1. Kudła, W. 2001. Polska Sahara – mity a rzeczywistość. Wszechświat, 102 (7-9): 189-193.
 2. Kudła, W. Wojtusiak J., 2004. Butterflies (Lepidoptera, Rhopalocera) of the Błędów Desert and Neighbouring Area in the Olkusz District, Poland. Fragmenta Faunistica, 47 (1): 73–80.
 3. Kudła, W. 2005. Motyle Krakowa i okolic – wczoraj, dziś... a jutro? Wszechświat, 106 (10-12): 283-287.
 4. Kudła, W. 2006. Zmiany we wzorcu rozmieszczenia względnej liczebności tatrzańskich motyli z rodziny miernikowcowatych (Lepidoptera, Geometridae) obserwowane w zależności od użytej metody obserwacji. III Ogólnopolska Konferencja: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. "Tatry 2005". Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. 13 - 15 październik 2005, Zakopane.
 5. pdf Owieśny, M., Gwardjan, M., Kudła, W., Bury, J. 2010. Nowe dane o rączycy wielkiej Tachina grossa (Linnaeus,1758) w Polsce. New data on Tachina grossa (Linnaeus,1758) in Poland. Dipteron 26: 38-42.
 6. Pyrcz, T. W., Kudła, W. (red.). 2014. Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 100 ss.
 7. Kudła, W., Dawidowicz, Ł. 2016. Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781) and another rarely and locally encountered Pyraloidea (Lepidoptera) in Poland from the scientific collection of the Nature Education Centre of the Jagiellonian University in Krakow. Zoologica Poloniae. 61. 7-21.

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Pępkowska, A., Kudła, W., Kudłek, J. 2005. The distribution of butterfly fauna in urban landscape; preliminary studies from Krakow, Poland. XIX Annual Meeting of the Society of Conservation Biology. Brasilia, Brazil, 15-19 July 2005.
 2. Kudła, W. 2012. 10 lat realizacji projektu "Atlas rozmieszczenia motyli dziennych Krakowa". XXXV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Badania faunistyczne nad motylami Polski - Mapa Bioróżnorodności. Polska, Izabelin, 1-3 czerwca 2012.
 3. Kudła, W. 2013. Zmiany w aktywności dobowej Lemonia dumi (Lemoniidae) na podstawie dużej próby. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.
 4. Kudła, W. 2014. Różnice w liczbie obserwowanych osobników danej płci. Czy samic rzeczywiście jest mniej niż samców? XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.
 5. f Kudła, W. 2015. Atlas rozmieszczenia Motyli Dziennych Krakowa. XXXVIII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Czy listy faunistyczne motyli są potrzebne? Polska, Osowiec-Twierdza, 19-23 czerwca 2015.
 6. Kudła, W. 2017. Cydalima perspectalis w Europie. Czy zagraża nam inwazja? XL Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. „Motyle Polski na tle lepidopterofauny Europy”. Komańcza, 26-28 maja 2017.