Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

warsztaty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na skróty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty w Centrum Edukacji Przyrodniczej

Tylko po uprzedniej rezerwacji, dla zwiedzających indywidualnych i grup (limit 30 osób).

Tematy warsztatów

Jak rezerwować?

Cena

Planujemy dodawać kolejne tematy warsztatów. Zapraszamy do sprawdzania aktualnej oferty.Wszystkie warsztaty prowadzimy na każdym poziomie edukacyjnym, od przedszkola po szkołę średnią. Poziom przekazywanych treści jest dostosowany do wieku uczestników.

Tematy warsztatów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak powstają skamieniałości?

Jak powstają skamieniałości?

Jak powstają skamieniałości?
 
Dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich
czas trwania: 45-60 minut

W trakcie zajęć uczestnicy poznają procesy powstawania różnego rodzaju skamieniałości roślinnych i zwierzęcych oraz jakie są i czym różnią się główne ich typy. Oglądają ich przykłady oraz samodzielnie kolorują ułatwiające zrozumienie procesów fosylizacji gipsowe odlewy* oryginalnych skamieniałości z naszych kolekcji, które mogą po zajęciach zabrać ze sobą. Poza częścią praktyczną zajęcia prowadzone są w formie dyskusji z uczniami połączonej z demonstracją oryginalnych skamieniałości, dodatkowe informacje i ilustracje przedstawione są też przy użyciu prezentacji komputerowej.

*możliwość zabrudzenia odzieży

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Budowa szkieletu człowieka

Budowa szkieletu człowieka

Budowa szkieletu człowieka
 
Dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich
czas trwania: 45-60 minut

W czasie zajęć omówione zostaną funkcje układu kostnego, kształt i rodzaje kości, budowa i lokalizacja kości w obrębie szkieletu. Uczestnicy poznają różnice w budowie szkieletów kobiet i mężczyzn oraz osobników dorosłych i dzieci. Uczniowie będą potrafili wykazywać związek pomiędzy elementami szkieletu a ich funkcjami, będą potrafili rozpoznawać elementy szkieletu człowieka i opisywać położenie wybranych kości w swoim organizmie.

W zależności od wieku uczestników, podczas warsztatów wykorzystane zostaną wysokiej jakości modele szkieletu człowieka lub naturalne kości, a dla najmłodszych dodatkowo puzzle i kreatywne wyklejanki.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Daktyloskopia w praktyce - warsztaty detektywistyczne

Daktyloskopia w praktyce - warsztaty detektywistyczne

Daktyloskopia w praktyce - warsztaty detektywistyczne
 
Dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich
czas trwania: 45-60 minut

Uczestnicy warsztatów wezmą udział w trzech aktywnościach poświęconych badaniu linii papilarnych i ich wykorzystaniu w technikach śledczych. Poznają podstawowe techniki daktyloskopijne i nabiorą umiejętności wykonywania prawidłowego odcisku palca. Wcielą się w detektywów rozwiązujących pewną zagadkę, odkryją techniki ujawniania i wykorzystywania śladów daktyloskopijnych oraz poznają swoje linie papilarne znajdujące się na opuszkach palców rąk. Każdy uczestnik warsztatów pracuje z fachowymi zestawami kryminalistycznymi, a na pamiątkę dostaje profesjonalną kartę daktyloskopijną ze swoimi odciskami palców.

*możliwość zabrudzenia odzieży

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Po liściu do drzewa

Po liściu do drzewa

Po liściu do drzewa
 
Dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich
czas trwania: 45-60 minut

W trakcie zajęć uczestnicy nauczą się rozpoznawać wybrane gatunki naszych rodzimych drzew na podstawie liści. Poznają cechy budowy liści i zasadę posługiwania się kluczami do oznaczania roślin stosowanymi w botanice.

Na warsztatach korzystać będziemy z przygotowanego przez nas klucza do oznaczania drzew z arkuszami zawierającymi prawdziwe liście. Treść zajęć jest odpowiedni dostosowana do każdej grupy wiekowej.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznajemy owady

Poznajemy owady

Poznajemy owady
 
Dla przedszkoli, szkół podstawowych, półkolonii
czas trwania: 45-60 minut

Celem warsztatów jest zaznajomienie uczestników z wiedzą o bezkręgowcach, ze szczególnym naciskiem na budowę ciała, cykl życiowy i zróżnicowanie owadów Polski. Będziemy mówić o sposobach pozyskiwania pokarmu, nietypowych zachowaniach i środowisku życia owadów. Podczas zajęć uczestnicy zobaczą owady z bogatej kolekcji CEP UJ zarówno makroskopowo jak i pod lupą oraz będą mieli możliwość podziwiania żywych okazów! Wiedza wyniesiona przez uczestników warsztatów pozwoli zrozumieć funkcjonowanie i ułatwi rozpoznawanie gatunków owadów, które można zobaczyć na łąkach w okresie wiosenno-letnim. Poziom przekazywanej wiedzy podczas warsztatów dostosowano do wieku uczestników.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego ludzie chodzą na dwóch nogach? O powstawaniu naszego gatunku

Dlaczego ludzie chodzą na dwóch nogach? O powstawaniu naszego gatunku

Dlaczego ludzie chodzą na dwóch nogach?
 
Dla szkół podstawowych i szkół średnich
czas trwania: 45-60 minut

W trakcie warsztatów wyjaśnione zostanie, co to jest i na czym polega ewolucja. Uczniowie prześledzą najważniejsze wydarzenia na drodze powstawania gatunku Homo sapiens oraz poznają kolejne formy hominidów z ich najważniejszymi cechami. Omówione zostaną cechy specyficznie ludzkie oraz cechy małp zwierzo- i człekokształtnych. Podczas warsztatów uczestnicy pracują z profesjonalnymi zestawami dydaktycznymi wspomagającymi zrozumienie zawiłości antropogenezy. Poziom przekazywanej wiedzy podczas warsztatów dostosowywany jest do wieku uczestników.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DNA w ruchu: warsztaty z elektroforezy

DNA w ruchu: warsztaty z elektroforezy

DNA w ruchu: warsztaty z elektroforezy
 
Wyłącznie dla szkół średnich - limit 15 osób
czas trwania: 45-60 minut

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się co to jest elektroforeza i do czego służy, poznają rodzaje elektroforezy i co jest potrzebne do jej wykonania. Wykonają żel agarozowy, a następnie samą elektroforezę oraz dokonają interpretacji wyniku. Poza częścią praktyczną, podczas warsztatów przewidziana jest wizyta w laboratorium badań molekularnych, gdzie uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym wykonywane są analizy do celów naukowych. Dowiedzą się w jaki sposób pracuje się w takim miejscu, jak przechowywane są próbki, czym jest i do czego służy termocykler oraz w jakich celach pozyskuje się dane genetyczne.