Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na skróty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trasy specjalne (tematyczne) - lista tematów. Dostępne wyłącznie z przewodnikiem.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zwierzaki-cudaki - zoologia dla najmłodszych 

Zwierzaki-cudaki - zoologia dla najmłodszych 

Dla grup przedszkolnych i klas 1-3 szkoły podstawowej
prowadzący: mgr J. Lorenc-Brudecka

Dziwne zachowanie? Dziwny wygląd? Zapraszamy na oprowadzanie, podczas którego poznacie jedne najciekawszych i najdziwniejszych zwierząt żyjących na Ziemi. Czy ssaki mogą wykluwać się z jajek? Czy ryby potrafią latać? Na te i wiele innych pytań najmłodsi mogą znaleźć odpowiedzi w trakcie oprowadzania „Zwierzaki – cudaki”.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dawno, dawno temu… - historia życia na Ziemi dla najmłodszych

Dawno, dawno temu… - historia życia na Ziemi dla najmłodszych

Dla grup przedszkolnych i klas 1-3 szkoły podstawowej
prowadzący: dr S. Florjan

Stań oko w oko z gigantyczną „ośmiornicą”, potworami z morskich głębin, latającymi jaszczurami i jadowitymi stonogami! Dowiedz się dlaczego niektóre zwierzęta zamieniły się w kamień, a po innych zostały same kości. 

W trakcie spaceru po ekspozycji geologicznej uczestnicy poznają wymarłe już zwierzęta i rośliny. Oglądają oryginalne skamieniałości oraz dioramy przedstawiające rekonstrukcje lądowych i morskich środowisk z wymarłymi organizmami (między innymi las karboński z wielką praważką, morze z rybą pancerną, dinozaura). W trakcie oprowadzania będzie możliwość zapytania o wszystko co zaciekawi uczestników.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd systematyczny bezkręgowców

Przegląd systematyczny bezkręgowców

Dla szkół ponadpodstawowych
Prowadzący: dr R. Garlacz, dr W. Kudła, dr A. Zubek

Oprowadzanie obejmuje krótką prezentację podstawowych zagadnień systematycznych, definicję głównych taksonów stosowanych w zoologii, wyjaśnienie różnicy pomiędzy pokrewieństwem a podobieństwem oraz przegląd wszystkich (lub wybranych) typów organizmów bezkręgowych (od gąbek po szkarłupnie) na Ziemi wraz uwzględnieniem ich cech, zróżnicowania i adaptacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przegląd systematyczny kręgowców

Przegląd systematyczny kręgowców

Dla szkół ponadpodstawowych
Prowadzący: dr R. Garlacz, dr W. Kudła, dr A. Zubek

Oprowadzanie obejmuje krótką prezentację podstawowych zagadnień systematycznych, definicję głównych taksonów stosowanych w zoologii, wyjaśnienie różnicy pomiędzy pokrewieństwem a podobieństwem oraz przegląd i omówienie przedstawicieli typu strunowce na Ziemi wraz uwzględnieniem ich cech, zróżnicowania i adaptacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewolucja człowieka i jego miejsce w świecie zwierząt

Ewolucja człowieka i jego miejsce w świecie zwierząt

Dla uczniów klasy 6-8 szkoły podstawowej, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów
prowadzący: dr M. Kołodziej, dr A. Pankowska, dr K. Mrożek

Podczas oprowadzania omówione zostanie pochodzenie człowieka w oparciu o zgromadzone na wystawie repliki czaszek wymarłych hominidów z uwzględnieniem ważnych momentów w drzewie rodowym człowieka. Zwrócona zostanie również uwaga na konsekwencje dwunożnej postawy ciała. Omówione zostaną cechy wyróżniające nas na tle małp człekokształtnych. Poruszone zostaną również aspekty ewolucji kulturowej człowieka. Między innymi uczestnicy dowiedzą się jak zmieniały się pochówki na przestrzeni naszych dziejów, kiedy człowiek udomowił zwierzęta i jakie były tego konsekwencje dla naszego zdrowia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych (wyższe klasy), studentów, osób dorosłych
prowadzący: dr R. Garlacz

Oprowadzanie obejmuje definicję pojęcia bioróżnorodności, szczegółowe omówienie poziomów różnorodności wraz z licznymi przykładami powiązań. Istotnym elementem zajęć będzie uświadomienie roli i znaczenia bioróżnorodności w kontekście jej zagrożeń i związanych z tym zmian środowiskowych i ich wpływie na człowieka.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zoogeografia

Zoogeografia

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, osób dorosłych
prowadzący: mgr K. Florczyk, dr K. Mrożek

Oprowadzanie obejmuje omówienie zróżnicowania kręgowców w ujęciu zoogeograficznym. W trakcie oprowadzania przedstawiona zostanie charakterystyka zwierząt kręgowych oraz środowisk ich życia. Omówione zostaną czynniki wpływające na rozmieszczenie wewnątrz- i międzygatunkowe zwierząt oraz mechanizmy zmienności gatunkowej im towarzyszące.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozwój i rozmnażanie się zwierząt

Rozwój i rozmnażanie się zwierząt

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych, szczególnie polecane jako przygotowanie do matury z biologii i egzaminu na studia przyrodnicze
prowadzący: dr W. Kudła

W trakcie oprowadzania omówione zostaną różne rodzaje rozwoju i rozmnażania się zwierząt począwszy od najprostszych po ssaki. Wspomnimy także o rozmnażaniu się bakterii i namnażaniu wirusów. Na przykładach zostaną omówione różne typy rozwoju (prosty, złożony z przeobrażeniem i bez) oraz rodzaje rozmnażania płciowego i bezpłciowego. Będzie też mowa o przemianie pokoleń. Na przykładach okazów zgromadzonych na wystawie przedstawione zostaną cykle życiowe ważnych pasożytów człowieka, w tym glisty ludzkiej, owsika i tasiemców. Nie zabraknie też ciekawostek, dowiemy się między innymi, kiedy najlepiej szukać chełbii modrej na plażach Bałtyku albo co się stanie, kiedy zjemy człon tasiemca?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mięczaki z muszlą i bez muszli

Mięczaki z muszlą i bez muszli

Dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, osób dorosłych
prowadzący: dr K. Zając

Oprowadzanie obejmuje omówienie drugiego pod względem liczebności gatunków typu zwierząt bezkręgowych z zaznaczeniem cech odróżniających poszczególne gromady mięczaków od siebie. Uczestnicy oprowadzania poznają ciekawostki dotyczące poszczególnych rodzin i wybranych gatunków ślimaków/małży, dowiedzą się o znaczeniu mięczaków w ekosystemach, obecności muszli w życiu codziennym człowieka. Uczestnicy poznają również gatunki zwierząt, w których diecie znajdują się mięczaki. 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak powstają skamieniałości

Jak powstają skamieniałości

Dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, zwiedzających indywidualnych. Oprowadzanie może posłużyć jako uzupełnienie lekcji geografii i biologii
prowadzący: dr S. Florjan

W trakcie spaceru po całości ekspozycji geologicznej dowiadujemy się na czym polegają procesy powstawania skamieniałości, jakie są ich główne rodzaje, czym różnią się skamieniałości zwierząt, roślin i grzybów i z czego to wynika, jakie cechy budowy różnych wymarłych organizmów dostępne są do badań i dlaczego, jakie techniki stosuje się przy badaniu skamieniałości oraz z czym można skamieniałości pomylić.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nie tylko dinozaury…

Nie tylko dinozaury…

Dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, zwiedzających indywidualnych. Oprowadzanie może posłużyć jako uzupełnienie lekcji geografii i biologii
prowadzący: dr B. Kajdas

Mezozoik zaczął się od wielkiego wymierania i skończył kolejnym. W tym czasie lądy, morza i niebo zostały zapełnione przez zwierzęta, które, niczym nie ograniczane, mogły ewoluować do woli! W trakcie oprowadzania przyjrzymy się mezozoicznym gadom, m.in. ichtiozaurom, plezjozaurom, pterozaurom czy dinozaurom, zastanowimy się nad tym, jak żyły, co jadły i jak się rozmnażały. Porozmawiamy o wymieraniu, które to wszystko zaczęło i drugim, które to zakończyło, o zwierzętach, które wymarły i tych, którym jakoś udało się przetrwać do dziś, o pochodzeniu ptaków i o mezozoicznych przodkach człowieka.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Gleby Polski

Gleby Polski

Dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, zwiedzających indywidualnych. Oprowadzanie może posłużyć jako uzupełnienie lekcji geografii
prowadzący: dr B. Kajdas

W trakcie oprowadzania kuratorskiego skupimy się na monolitach glebowych przedstawiających najpospolitsze gleby Polski. Dowiemy się, czym jest gleba, poznamy procesy glebotwórcze, główne typy gleb występujących w kraju, charakterystyczne cechy gleb i sposoby ich opisywania i klasyfikowania oraz podstawy systematyki gleb w oparciu o najnowszą „Systematykę gleb Polski”. Zwrócimy też uwagę na wpływ człowieka na środowisko glebowe.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rośliny w dziejach Ziemi

Rośliny w dziejach Ziemi

Dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, zwiedzających indywidualnych. Oprowadzanie może posłużyć jako uzupełnienie lekcji biologii i geografii
prowadzący: dr S. Florjan

Zwiedzając ekspozycję geologiczną zapoznajemy się z głównymi wydarzeniami w historii świata roślin. Poznajemy różne grupy systematyczne roślin i ich rolę w historii życia na Ziemi. Zapoznajemy się z oryginalnymi skamieniałościami oraz rekonstrukcjami lądowych ekosystemów z różnych okresów geologicznych. Dowiadujemy się co i dlaczego pozostaje z roślin w stanie kopalnym i jakie informacje o budowie i biologii roślin niosą z sobą skamieniałości.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mineralogia dla pasjonatów

Mineralogia dla pasjonatów

Dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, zwiedzających indywidualnych. Oprowadzanie może posłużyć jako uzupełnienie lekcji geografii lub chemii
prowadzący: dr B. Kajdas

W trakcie oprowadzania skupiać się będziemy na różnorodnych zagadnieniach dotyczących mineralogii. Zobaczymy, jak wygląda i na czym opiera się systematyczny podział minerałów. Zapoznamy się z ich podstawowymi cechami, spojrzymy na minerały jak na związki chemiczne, omówimy różnorodne środowiska i procesy prowadzące do powstawania minerałów, możliwości ich zastosowania w życiu codziennym i zagrożeniami związanymi z wyczerpaniem złóż.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka o skałach

Nauka o skałach

Dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, zwiedzających indywidualnych. Oprowadzanie może posłużyć jako uzupełnienie lekcji geografii lub kursu geologii na kierunkach przyrodniczych
prowadzący: dr B. Kajdas, dr E. Witkowska

W trakcie oprowadzania skupimy się na skałach. Omówione zostaną typy skał, różnice i podobieństwa. Omówimy warunki konieczne do powstania skał metamorficznych, magmowych i osadowych. Porozmawiamy o procesach wpływających na powstawanie skał. Przyjrzymy się też najstarszym skałom na Ziemi oraz meteorytom - skałom, które przybyły na Ziemię z kosmosu.