Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zwiedzanie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Na skróty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zwiedzanie z przewodnikiem

Tylko po uprzedniej rezerwacji, dla zwiedzających indywidualnych i grup (nie więcej niż 30 osób w jednej grupie).

Trasy główne

Trasy specjalne

Gry muzealne

Jak rezerwować?

Cena

Trasy główne:

Każda obejmuje tylko wybraną część ekspozycji.


"Zwierzęta i człowiek w przyrodzie[wirtualny spacer] – trasa obejmuje: przegląd współczesnych zwierząt, pod kątem ich funkcjonowania w wybranych ekosystemach, w tym odżywiania, rozmnażania, poruszania i obrony przed drapieżnikami; pochodzenie ewolucyjne człowieka jako gatunku, jego pozycja w świecie zwierząt oraz wpływ na środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność.

"Historia życia i budowa Ziemi"  [wirtualny spacer] – w oparciu o barwne rekonstrukcje, autentyczne skamieniałości wymarłych zwierząt i roślin; minerały, skały i kamienie szlachetne poznacie historię życia na Ziemi od pojawienia się żywych organizmów, przez wielkie wymierania i zlodowacenia aż po czasy współczesne; budowę wnętrza Ziemi, i procesy kształtujące jej powierzchnię.

"Systematyka zwierząt"  [wirtualny spacer] – to przegląd systematyczny zwierząt, szczególnie polecany dla klas przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i matury. Trasa obejmuje: przegląd wszystkich współczesnych grup zwierząt, od najprostszych bezkręgowców jak koralowce i gąbki, przez stawonogi, mięczaki i szkarłupnie aż po kręgowce; zróżnicowanie budowy ciała, przystosowania do trybu życia, sposobu poruszania się i pobierania pokarmu;, strategie rozmnażania i opieki nad potomstwem.

Po zakończeniu oprowadzania każdy zwiedzający może indywidualnie zwiedzić pozostałe części ekspozycji.

Aby sprawdzić dostępność terminów i dokonać rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny: 506 418 849 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Trasy specjalne (tematyczne):

To tematy obejmujące różnorodne zagadnienia z zakresu zoologii, antropologii, geologii, mineralogii czy gleboznawstwa. Wśród nowych tras znalazły się również dwa oprowadzania przygotowane specjalnie dla najmłodszych zwiedzających.

Niektóre trasy obejmują tylko wybrany, niewielki fragment wystawy. Trasy specjalne są dostępne jedynie w wybranych terminach. Tematy są realizowane wyłącznie przez autora danej trasy, zatem w razie nieobecności przewodnika będziemy się starali poinformować o tym fakcie z wyprzedzeniem i zaproponować inny temat lub zmianę terminu oprowadzania.

Lista dostępnych tras specjalnych.

Zawsze mają Państwo gwarancję oprowadzenia po standardowej trasie głównej.

Gry muzealne:

Zabawy edukacyjne, które proponujemy zamiast tradycyjnego oprowadzania. Celem zabawy jest aktywizacja uczestników i wprowadzenie elementu rywalizacji, który sprawia, że zwiedzający wychodzą z roli biernego słuchacza, a stają się uczestnikami oprowadzania.

Gry muzealne obejmują tylko wybrany fragment wystawy. Aby ograniczyć prawdopodobieństwo powtórzenia się zabawy, przygotowaliśmy kilkanaście wersji tej gry z różnymi eksponatami i w różnych częściach muzeum.

Lista dostępnych gier muzealnych.