Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Bartłomiej Kajdas

Dr Bartłomiej Kajdas

Dział geologiczny, kustosz

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-84

e-mail: bartlomiej.kajdas@uj.edu.pl

pokój: 0.G18

 • 2007 - obrona pracy magisterkiej pod tytułem: „Analiza petrograficzna i geochemiczna granitów ze wzgórza Straconka (Kotlina Jeleniogórska)” w Instytucie Nauk Geologicznych UJ
 • 2013 – obrona rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Dezintegracja ziarnowa granitów w świetle badań mineralogiczno-geochemicznych w oparciu o wybrane przykłady z obszaru Polski” w Instytucie Nauk Geologicznych UJ

Staże, kursy i szkolenia

 • 2016 - Staż naukowy: Metodologia separacji minerałów ciężkich z gleb pylastych; Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 • 2015 - Staż naukowy: Using micromorphology methods in geological and soil science research. SAPIQ Project, Croatian Geological Survey, Zagrzeb, Chorwacja
 • 2015 - Staż naukowy: Porównanie rozkładów granulometrycznych gleb wyznaczanych metodami sitowo-sedymentacyjną i dyfrakcji laserowej; Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Lublin
 • 2015 - Intensive Training Course on Soil Micromorphology; Croatian Geological Survey, Zagrzeb, Chorwacja
 • 2011 - EMU School: Layered mineral structures and their application in advanced technologies; Rzym, Włochy
 • 2010 - Erasmus Intensive Program: Advance Clay 3, Colloid Properties of Clays and Environmental Applications; Szeged, Hungary
 • 2016 - Workshop: Cięcie próbek materiałograficznych; Struers Sp. z o.o.; Roper Engineering s.r.o. Ostrawa, Republika Czeska
 • 2011 - Workshop: Scanning Electron Microscope: Applications in Earth Sciences (Short course); Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
 • 2008 - Workshop: Powder Diffraction & Rietveld Refinement Methods; Szklarska Poręba
 • 2008 - Workshop: School on Synchrotron X-ray and IR Methods Focusing on Environmental Sciences; Institute for Synchrotron Radiation; Karlsruhe, Niemcy

Działalność na rzecz promowania nauki

 • Prowadzenie wykładów na temat minerałów i mineralogii w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz na Mieleckim Uniwersytecie Dziecięcym w Mielcu
 • Współprowadzenie i współorganizacja warsztatów w ramach Światowego Dnia Gleby pod egidą Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prowadzenie popularnonaukowego bloga https://mineralcollectionblog.wordpress.com/ w języku angielskim dotyczącego systematyki oraz połączonego z nim konta na fotograficznym serwisie społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/mineralcollectionblog

Umiejętności i kompetencje

 • Doświadczenie badawcze w tematyce mineralogii, petrologii, geochemii, gleboznawstwa oraz zagadnień środowiskowych;
 • Doświadczenie w pracach laboratoryjnych z materiałem geologicznym, glebowym i odpadowym – podstawowe i zaawansowane analizy chemiczne, fizyczne i mineralogiczne;
 • Doświadczenie w terenowych pracach gleboznawczych i geologicznych, sporządzanie map glebowych
 • Mikromorfologia gleb i skał – przygotowanie preparatów, analiza i interpretacja;
 • Analiza ogólnego składu fazowego gleb i skał różnorodnymi metodami z uwzględnieniem wydzielania i analizy minerałów zawartych we frakcji ilastej i frakcji ciężkiej;
 • Zaawansowana obsługa elektronowego mikroskopu skaningowego z mikroanalizą (SEM-EDS) wraz z przystawkami do mikroskopu (m.in. dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych – EBSD; luminescencja katodowa – CL) oraz mikrosondy elektronowej (WDS);
 • Doświadczenie w badaniach przy użyciu metod dyfrakcyjnych (dyfrakcja rentgenowska – XRD, dyfrakcja laserowa) i spektroskopowych (spektroskopia w ultrafiolecie i w świetle widzialnym – UV-VIS, spektroskopia w podczerwieni – FT-IR);
 • Doświadczenie w analizach synchrotronowych próbek geologicznych (absorpcja rentgenowska – XANES, mikrodyfrakcja – μ-XRD);

Członkostwo w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych

 • 16th International Conference on Soil Micromorphology – sekretarz i vice-przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, Kraków, 24 sierpnia - 6 września 2020; 
 • 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF SOIL PHYSICS “The common people doing the unusual things” – Kraków, 14-15 lutego 2018;
 • GLEBY PIENIN I PODHALA – Geneza i klasyfikacja gleb zasobnych w węglany; Kraków – Krościenko nad Dunajcem; 7-10 czerwca 2017;
 • VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland & XVIII Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland; Bukowina Tatrzańska, 21-23 października 2011;
 • ALKALINE ROCKS: Petrology, Mineralogy, Geochemistry – Conference dedicated to the memory of J. A. Morozewicz; Kijów, Ukraina, 19-21 września 2010;
 • 2nd Central-European Mineralogical Conference 2008 (CEMC) and XV Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland; Szklarska Poręba, 9-14 września 2008;

 • mineralogia procesów hydrotermalnych i wietrzeniowych
 • mineralogia szczegółowa
 • popularyzacja nauk przyrodniczych
 • fotografia

 1. Kajdas B., Salamon M.A., Głaz J., Płachno B.J., 2023. Szkielety liliowców (Crinoidea, Echinodermata) Seirocrinus subandularis (Miller, 1821) z kolekcji Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Muzealnictwo, 64: 128-137. DOI: 10.5604/01.3001.0053.9065
 2. Michalik M., Kasina M., Kajdas B., Kowalski P.R., 2022. Form of the Occurrence of Aluminium in Municipal Solid Waste Incineration Residue—Even Hydrogen Is Lost. Energies 15 (21): 8186. DOI: 10.3390/en15218186
 3. Kasina M., Kajdas B., Michalik M., 2021. The leaching potential of sewage sludge and municipal waste incineration ashes in terms of landfill safety and potential reuse. Science of the Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148313
 4. pdf Kasina M., Kowalski P.R., Kajdas B., Michalik M., 2020. Assessment of Valuable and Critical Elements Recovery Potential in Ashes from Processes of Solid Municipal Waste and Sewage Sludge Thermal Treatment. Resources 9 (11), 131, DOI: 10.3390/resources9110131
 5. pdf Kowalska J.B., Kajdas. B., Zaleski T., 2020. Lithological indicators of discontinuities in mountain soils rich in calcium carbonate in the Polish Carpathians. Journal of Mountain Science 17(5):1058-1083, DOI: 10.1007/s11629-019-5842-8
 6. Bieganowski A., Zaleski T., Kajdas B., Sochan A., Józefowska A., Beczek M., Lipiec J., Turski M., Ryżak M., 2018. An improved method for determination of aggregate stability using laser diffraction. Land Degradation & Development 2018; 29: 1376–1384; DOI: 10.1002/ldr.2941
 7. Zaleski T., Kajdas B., Mazurek R., 2018. Diversity of soils derived from andesite in the Polish Carpathians based on the case of soil cover of Wdżar Mount. W. Świtoniak M., Charzyński P. (edytorzy): Soil Sequences Atlas IV. Wydawnictwo Machina Druku. pp. 61-74. ISBN: 978-83-951878-2-7
 8. Zaleski T., Kajdas B., Mazurek R., 2018. Diversity of soils derived from the Magura Nappe rocks (the Western Outer Carpathians, Poland) – the case study of soil cover of Mt Luboń Wielki. W. Świtoniak M., Charzyński P. (edytorzy): Soil Sequences Atlas III. Wydawnictwo Machina Druku. pp. 55-74. ISBN: 978-83-951878-1-0
 9. Wanic T., Bodziarczyk J., Gąsiorek M., Hawryło P., Józefowska A., Kajdas B., Mazurek R., Szostak M., Usień M., Wężyk P., Zadrożny P., Zięba-Kulawik K., Zaleski T., 2017. Trophic conditions of forest soils of the Pieniny National Park, southern Poland. Soil Science Annual Vol. 68 No. 4/2017: 205–211; DOI: 10.1515/ssa-2017-0026
 10. Kajdas B., Michalik M., Migoń P., 2017. Mechanisms of granite alteration into grus, Karkonosze granite, SW Poland. Catena, 150, 230–245; DOI: 10.1016/j.catena.2016.11.026
 11. Kowalska J., Kajdas B., Zaleski T., 2017. Variability of morphological, physical and chemical properties of soils derived from carbonate-rich parent material in the Pieniny Mountains (South Poland). Soil Science Annual, Vol. 68 No. 1/2017: 27-38; DOI: 10.1515/ssa-2017-0004
 12. Zaleski T., Mazurek R., Gąsiorek M., Wanic T., Zadrożny P., Józefowska A., Kajdas B., Wężyk P., Szostak M., Usień M., Zięba-Kulawik K., Hawryło P., 2016. Mapa gleb ekosystemów leśnych Pienińskiego Parku Narodowego (skala 1:10.000). Opracowanie na zlecenie Pienińskiego Parku Narodowego, dofinansowano ze środków Funduszu Leśnego, Kraków - Krościenko nad Dunajcem
 13. Zaleski T., Mazurek R., Gąsiorek M., Wanic T., Zadrożny P., Józefowska A., Kajdas B., 2016. Gleby leśnych powierzchni monitoringowych w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny przyroda i człowiek, 14, 3-15
 14. Jaworska M., Mazurek R., Zaleski T., Gąsiorek M., Zadrożny P., Józefowska A., Kajdas B., Baran A., 2016. Variation of mercury concentration in forest soils of the western part of the Pieniny National Park. W Falkowska L. (edytor): Mercury in environment. Identification treats of human health (Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka - Monografia). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. pp.65-70. ISSN: 9788-3786