Przejdź do głównej treści

dr Małgorzata Kołodziej

dr Małgorzata Kołodziej

Dział antropologiczny, kustosz

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-83

e-mail: malgorzata.kepa@uj.edu.pl

pokój: 0.G16

 • 2007: obrona pracy magisterskiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: Próba oceny stanu biologicznego populacji z cmentarzyska średniowiecznego (XIII – XIVw.) i wczesnej fazy nowożytnej (XVI – XVII w.) w Łanach Wielkich
 • 2012: obrona pracy doktorskiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: Zastosowanie techniki LA – ICP – MS do analizy koncentracji mikro – makro elementów w zębach oraz kościach w celu odtworzenia diety mieszkańców wczesnośredniowiecznego Krakowa

Współorganizowanie i uczestnictwo w wyprawach naukowych:

 • 2006: „W poszukiwaniu śladów przeszłości – podążając śladami egzystencji neandertalczyka po Europie”(Czechy – Chorwacja, referencyjne stanowiska paleoantropologiczne na terenie Europy)
 • 2006: „Biskupin – jako przykład najstarszej osady z przełomu epoki brązu i żelaza”
 • 2006: „Kaszuby – jako odrębny rejon kulturowy, niezmienny od wieków”
 • 2007: „Tajemnice tyrolskiego lodowca oraz włoskich jaskiń”, zebranie materiałów odnośnie przeprowadzonych badań na mumii Otziego, Włochy
 • 2008: „Dokumentacja fotograficzna rytów naskalnych na południu Maroka”, Maroko
 • 2009: „Ossuarium w Kutnej Horze jako przykład osobliwego cmentarzyska”, dokumentacja oraz zebranie materiałów źródłowych, Czechy, Kutna Hora

Organizacja Konferencji i Warsztatów:

 • 2006: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zmienność biologiczna człowieka”, Kraków
 • 2006: Międzywydziałowa Studencka Konferencja Naukowa, „Mumie. Rozważania nad nieśmiertelnością”, Kraków
 • 2006 – 2008: Organizacja warsztatów antropologicznych w Domu Pracy Twórczej „Stasin” w Rabce
 • 2007: II Ogólnopolska Konferencja „Non omnis moriar. Rozważania nad egzystencją człowieka w aspekcie badań antropologiczno – archeologicznych”, Kraków
 • 2008: III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka, Kraków
 • 2008: Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach Uniwersytetu dla Dzieci, Kraków
 • 2009: IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Od narodzin do śmierci. Człowiek w Naturze i Kulturze”, Kraków
 • 2006 – 2011: Organizacja, koordynowanie i udział w Festiwalu Nauki, prezentacja Zakładu Antropologii z ramienia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi i Instytutu Zoologii UJ
 • 2017: Noc Biologów, Kraków

Udział w badaniach terenowych:

 • 2006 – 2007: Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Opatowie, gm. Kłobuck, eksploracja i dokumentacja pochówków, Opatów
 • 2005 – 2008: Cmentarzysko szkieletowe, wczesnośredniowieczne na Rynku Głównym w Krakowie, eksploracja i dokumentacja pochówków, Kraków
 • 2007 – 2008: Cmentarzysko szkieletowe na stanowisku Wawrzeńczyce, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, staż w firmie archeologicznej AVCISSA, Kraków
 • 2007: Pomiary antropometryczne młodzieży w Krakowskich liceach, Kraków
 • 2007: Pomiary antropometryczne ludności zamieszkującej polską Orawę, Lipnica Wielka
 • 2008: Cmentarzysko szkieletowe, wczesnośredniowieczne, Dziekanowice
 • 2008: Autostradowe badania wczesnośredniowiecznego cmentarzyska, eksploracja
 • i dokumentacja pochówków Modlnica
 • 2008: Ekspertyza antropologiczna pochówku szkieletowego na stanowisku Gać woj. podkarpackie, Gać
 • 2008: Ekspertyza antropologiczna, opracowanie anatomo – antropologiczne serii szkieletów znajdujących się w Muzeum Archeologicznym w Satu Mare (Rumunia), Rumunia
 • 2009: Udział w pracach archeologicznych na Placu Szczepańskim w Krakowie
 • 2009 – 2010: Eksploracja szczątków ludzkich z sarkofagów w kryptach kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie
 • 2010: Cmentarzysko szkieletowe nowożytne, Most Grunwaldzki, Kraków
 • 2010 – 2011: Cmentarzysko szkieletowe wczesnośredniowieczne w Stręgoborzycach

Konferencje naukowe:

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zmienność biologiczna człowieka”, referat: „Wykopaliska na Rynku Głównym w Krakowie”, Kraków
 • II Ogólnopolska Konferencja „Non omnis moriar. Rozważania nad egzystencją człowieka w aspekcie badań antropologiczno – archeologicznych”, referat: „Próba oceny stanu biologicznego populacji z cmentarzyska średniowiecznego i wczesnej fazy nowożytnej w Łanach Wielkich”, Kraków
 • Międzywydziałowa Studencka Konferencja Naukowa, „Mumie. Rozważania nad nieśmiertelnością”, referat: „Mumie Chinchorro”, Kraków
 • III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka”, referat: „Pandemia czarnej śmieci w średniowiecznej Europie”, Kraków
 • Funeralia Lednickie – spotkanie 11 „ Metody, Źródła, Dokumentacja”, Lednica, współautor referatu: „Użyteczność metody wykorzystującej pomiary koron zębów mlecznych do oceny płci szkieletów dziecięcych”
 • Konferencja „Karty z przeszłości Wodzisławia Śląskiego, 750 – lecie historii miasta”, Muzeum Okręgowe w Wodzisławiu Śląskim, współautor referatu – „Analiza anatomo – antropologiczna pochówków z cmentarzyska przy kościele Św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim”
 • Konferencja Naukowa „In sivis campis…et urbe”, 2008 współautor referatu: „Analiza anatomo – antropologiczna serii szkieletów ze stan. 32 w Wawrzeńczycach, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce” oraz „Analiza anatomo – antropologiczna serii szkieletów ze stanowiska Wzgórze Zamkowe, Sanok”, Sanok
 • IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Od narodzin do śmierci. Człowiek w Naturze i Kulturze”, 2009, referat:, Kępa M.„Umarły wciąż żywy… Czarownice wampiry i inne zjawy”
 • Konferencja Naukowa „Czynniki biokulturowe i ich wpływ na stan zdrowia populacji ludzkich w średniowieczu”, 2009, współautor referatu: „Dymorfizm płciowy jako wyznacznik kondycji biologicznej mieszkańców Polski Południowej w okresie średniowiecza” oraz „ Wybrane zmiany patologiczne zaobserwowane na szkieletach pochodzących z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Sanoku, stan. Wzgórze Zamkowe.”, Toruń
 • Funeralia Lednickie – spotkanie 12, 2009, „Tak więc po owocach i poznacie”, współautor referatu: „Kształtowanie się aparatu żucia na przestrzeni wieków w populacjach krakowskich” oraz „Rozproszony pochówek kultury amfor kulistych. Między metodologią a intuicją”, Lednica
 • XLII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, wrzesień 2009, referat: „Stan odżywienia dzieci wczesnośredniowiecznego Krakowa w świetle analiz fizykochemicznych zębów”, Łódź
 • 6th Bone Diagenesis Meeting, 2009, współautor referatu: „Chemical signals from ancient human teeth and bones – variability of diagenetical changes”, Bonn
 • 13 Funeralia Lednickie, 12-13 maj 2010, Dziekanowice, k. Poznania, interdyscyplinarna konferencja, współautor referatu: „Asymetria i częstość występowania hypoplazji szkliwa u mieszkańców wczesnośredniowiecznego Krakowa, stan. Plac Szczepański”
 • II Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne, 22-23 kwietnia 2010, współautor referatu: „Kondycja biologiczna i wyznaczniki stresu mięśniowo szkieletowego wczesnośredniowiecznych mieszkańców Krakowa, stan. Plac Szczepański”
 • V Ogólnopolska Studencka Konferencja „Inhumacja i kremacja. Kości post mortem.”, 16-17 stycznia 2010, udział bierny
 • 17th Congress of the European Anthropological Association, 29 sierpień – 2 wrzesień 2010, Poznań, udział bierny
 • 4th Interational Symposium on Biomolecular Archaeology, 7-11 wrzesień 2010, Kopenhaga,: współautor posteru: “Analysis of mercury levels in historical bone material from syphilitic subjects – pilot studies,
 • 18th European Meeting of the Paleopathology Association, 23-26 sierpień 2010, Wiedeń, współautor posteru: “A case of a young syphilitic woman from the 17th/18th century (Cracow, Szczepański Square, Poland)”
 • III Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne, kwiecień 2011, referat: „Zaawansowane zmiany pozapalne obserwowane na szkielecie dziecka z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wawrzeńczycach k. Krakowa”
 • XLIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego Wrocław 2011, współautor referatu: „Stan biologiczny mnichów z opactwa benedyktyńskiego w Tyńcu”
 • European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Zaragoza 2011, Hiszpania współautor posteru: “Determination of strontium and barium in historical teeth and bones by LA ICP MS spectrometry
 • 14 Funeralia Lednickie, maj 2011, Dziekanowice, k. Poznania, interdyscyplinarna konferencja, y referat: „Ofiary XVII wiecznej egzekucji na Rynku Głównym w Krakowie
 • IV Spotkania Paleopatologiczne, Toruń 19 – 20 kwietnia 2012, referat: „Częstość występowania próchnicy wśród osobników dorosłych na średniowiecznym cmentarzysku w Strożyskach gm. Nowy Korczyn
 • XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego - Gdańsk 2013 współautor referatu: 3D-reconstruction of the osseous inner ear structures based on micro-CT scans
 • XLIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Warszawa 2013, współautor posteru: Obrazowanie powierzchni czaszki za pomocą systemu wizyjnego 3D.
 • 16th International Symposium on Dental Morphology and 1st Congress of the International Association for Paleodontology, Zagrzeb 2014, współautor referatu: “Stable isotopes in human teeth and bone as indicators of breasteeding practices in the Neolithic period – a collective grave from Bronocice (Poland), oraz posteru:“The application of LA –ICP – MS and SEM-EDS techniques in trace element concentration measurement in human teeth”
 • Konferencja Międzynarodowa w Krośnie 2014 : Badania zespołów sakralnych w Karpatach”, referat: „Kondycja biologiczna mieszkańców średniowiecznego Sanoka”

Staże naukowe:

 • 2006: Staż i kwerenda biblioteczna w Instytucie Antropologii UAM, Poznań
 • 2009: Udział w warsztatach osteologicznych Sign of Labour – Uniwersytet Warszawki Instytut Prahistorii, Warszawa
 • 2011: Staż z zakresu paleopatologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, opiekun naukowy dr hab. Tomasz Kozłowski, Toruń
 • 2012: Staż z zakresu paleopatologii w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, opiekun naukowy prof. dr hab. Judyta Gładykowska – Rzeczyska
 • 2013: Staż naukowy na Uniwersytecie Wileńskim, Zakład Anatomii, Histologii i Antropologii, opiekun naukowy prof. Rimantas Jankauskas, staż finansowany z projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Społeczeństwo – Technologie – Środowisko, 2013
 • 2014: Staż naukowy w StatSoft , „Statystyka w medycynie – metody analizy wariancji i analizy regresji”, Kraków

Granty badawcze:

 • 2010 – 2012: Grant promotorski KBN: kierownik projektu: dr hab. Henryk Głąb, numer projektu: N 312 06 75 38, tytuł projektu: „Stan biologiczny mieszkańców wczesnośredniowiecznego Krakowa na tle populacji z Polski południowej w świetle badań fizykochemicznych zębów”(wykonawca)
 • 2013 – 2016: Grant w ramach NPRH 12H 12 0064 81 2013 – 2016, tytuł projektu: Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grobowe w Czernie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych. (wykonawca)
 • 2013-2014:Grant wewnętrzny finansowany ze środków DS na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2013 roku, tytuł projektu: Środowiskowe pomiary izotopów strontu w kościach zwierzęcych pochodzących z różnoczasowych stanowisk archeologicznych obszaru Polski Południowej, (badania własne)

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2012: Nagroda zespołowa JM. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi.

Inne:

 • 2005-2006: Skarbnik Koła Naukowego Antropologów
 • 2006 - 2008: Prezes Koła Naukowego Antropologów
 • 2010–2014: członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, reprezentujący niesamodzielnych pracowników naukowych
 • Od 2013 do chwili obecnej: członek Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej

 • choroby populacji pradziejowych i historycznych
 • biologia populacji pradziejowych i historycznych
 • mumifikacje
 • popularyzowanie nauki oraz wiedzy z zakresu antropologii fizycznej

 1. Kępa M., 2007 „Próba oceny stanu biologicznego populacji z cmentarzyska średniowiecznego i wczesnej fazy nowożytnej w Łanach Wielkich”, Materiały Konferencyjne II Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Wydawnictwo PiT, Kraków
 2. Kępa M., 2008 „Mumie Chinchorro ze starożytnego Chile”, Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo PiT, Kraków
 3. Kępa M., 2008 „Zjeść wroga”, Wiedza i Życie, sierpień 2008
 4. Kępa M., 2008 „Pandemia czarnej śmierci w średniowiecznej Europie”, [w.] pod redakcją Głąb H., Dąbrowska M., Kępa M., Kryst Ł., „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka”, Wydawnictwo Poligrafia ITS, Kraków,
 5. Kępa M., Dąbrowska M., Kryst Ł., Marchewka J., Wojdala J., 2008 „Użyteczność metody wykorzystującej pomiary koron zębów mlecznych do oceny płci szkieletów dziecięcych”, [w.] pod redakcją Dzieduszycki W., Wrzesiński J. „Metody. Źródła. Dokumentacja”, SNAP
 6. Kępa M., Głąb H., 2008 „Opracowanie anatomo – antropologiczne serii szkieletów z kościoła Św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim”, Periodyk Okręgowego Muzeum w Wodzisławiu Śląskim
 7. Kępa M., 2008 „Koło Naukowe Antropologów przy Zakładzie Antropologii UJ”, Alma Mater, 106/2008, Wydanie Jubileuszowe, 100-lecie Zakładu Antropologii UJ
 8. Głąb H., Kępa M., 2010, Wielkie epidemie na przestrzeni wieków, Wszechświat, Tom 111, nr 4 – 6
 9. Kępa M., 2009, „Składanie ofiar pośród społeczności Azteckiej”, Archeologia Żywa, kwiecień 2009, 2 (43) Wrocław, str. 64-65
 10. Kępa M., Dąbrowska M., 2009, „Ossuarium w Kutna Hora. Sacrum czy profanum?” Archeologia Żywa, czerwiec 2009, 3, (43), Wrocław str. 61-63
 11. Kępa M., Głąb H., „Czaszki jajogłowych”, Archeologia Żywa, sierpień/wrzesień 2010
 12. Głąb H., Kępa M., Bronicki A. 2010, „Między metodologią a intuicją - rozproszony pochówek kultury amfor kulistych”, [w:] „Tak więc po owocach ich poznacie”, red. Dzieduszycki, Wrzesiński, Stowarzyszenie Archeologów Polskich, Poznań
 13. Kępa M., Dąbrowska M., 2010 „Dymorfizm płciowy jako wyznacznik kondycji biologicznej mieszkańców średniowiecznej Polski południowej”[w:]„Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza”, red. T. Kozłowski, A. Drozd, Wydawnictwo DN-Wrocław,
 14. Głąb H., Kępa M., Stepańczak B., Szostek K., Wrębiak A., 2010„Analiza anatomo – antroplogiczna oraz demograficzna ludności pochowanej na przedlokacyjnym cmentarzysku w Krakowie”, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nr 28, cz.II
 15. Kępa M., Kozłowska A. „Strażnicy zabytków z Ait Quaazik”, 2010, czasopismo Archeologia Żywa, wydanie specjalne nr 01/2010, str. 38-41
 16. Kępa M., Głąb H. 2011 „Analiza anatomo – antropologiczna serii szkieletów z cmentarzyska grodowego na wzgórzu zamkowym w Sanoku”, [w]: „ In Silvis campis et urbe” Średniowieczny Obrządek Pogrzebowy na Pograniczu Polsko – Ruskim, Collectio Archaeologica Ressoviensis, Tomus XIV, Rzeszów – Sanok
 17. Dąbrowska M., Kępa M., Wojdala J. 2011 „Wstępna analiza anatomo – antropologiczna serii szkieletów ze stanowiska 32 w Wawrzeńczycach, Igołomia – Wawrzeńczyce” [w]: In Silvis campis…et urbe” Średniowieczny Obrządek Pogrzebowy na Pograniczu Polsko – Ruskim, Collectio Archaeologica Ressoviensis, Tomus XIV, Rzeszów – Sanok
 18. Kępa M., Głąb H., Wrębiak A., Szostek K., Haduch E., Stepańczak B. 2011„Przypadek młodej kobiety z syfilisem z XVII wiecznego cmentarzyska na Placu Szczepańskim w Krakowie”, Zmienność Biologiczna Człowieka, Vol. 9, PiT Kraków
 19. Wrębiak A., Kępa . Kozłowska A. 2011 „Dlaczego nie jesteśmy identyczni?...czyli słów kilka o zmienności biologicznej człowieka”, artykuł w wersji elektronicznej na stronie Uniwersytetu Dzieci
 20. Szostek K., Stepańczak B., Szczepanek A., Kępa M., Głąb H., Jarosz P., Włodarczyk P., Tunia K, Pawlyta J., Paluszkiewicz Cz., Tylko G., 2011 „Diagenetic signals from ancient human remains –bioarchaeological applications”, Mineralogia, 42, No 2-3: 3-9
 21. Kozłowska A., Kępa M., Wrębiak A., Szostek K., Głąb H., Buśko C., Głowa W., Dryja S., 2012, Obcy skazani na śmierć? – analiza antropologiczna i paleopatologiczna dwóch XVII – wiecznych podwójnych pochówków szkieletowych z Rynku Głównego w Krakowie, [w]: OBCY. FUNERALIA LEDNICKIE, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J. SNAP, Poznań: 203-213
 22. Kępa M., Głąb H., Stepańczak B., Branicki W., Kupiec T., Szostek K., Kozłowska A., 2012, „Ludzkie szczątki wyeksplorowane w zakrystii kościoła Św. Andrzeja w Krakowie w świetle analiz anatomo – antropologicznych, biochemicznych i molekularnych”, 271 – 280, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Karkowa, nr 30
 23. Kępa M., Kozłowski T., Szostek K., Drozd A., Walas S., Mrowiec H., Stepańczak . Głąb H., Grupe M., 2012 “Analysis of Mercury levels in historical bone material from syphilitic subjects – pilot studies”, Anthrop. Anz. 69/3, pp. 367–377 Short Report J. Biol. Clinic. Anthrop.
 24. Kępa M., Wrębiak A., Szostek K., Głąb H., Buśko C., Głowa W., Dryja S., 2013 “A case of the execution of Swedish soldiers at the Market Square in Cracow (17th c.)”, International Journal of Osteoarchaeology, Volume 23, Issue 6, pp 730-736,
 25. Glinianowicz M., Kępa M., Kotowicz P., Orłowska-Synus A., 2014, Nowożytne pochówki z nieistniejącego cmentarza przy ul. Sobieskiego w Sanoku, Rocznik Sanocki
 26. Osipowicz i in. ( w tym Kołodziej M.), 2014, The late Neolithic sepulchral and ritual centre of site 14 in Kowal (Kuyavia, Central Poland), Praehistorische Zeitschrift, 2014,89 (2),
 27. Goncerz G., Skrzat J., Kołodziej M., Walocha J., 2014 Destruction of the craniofacial skeleton in the child caused by an orbital tumor, Childs Nerv Sys
 28. Stepańczak B., Szostek K., Kępa M., Lisowska – Gaczorek A., 2014, Stable oxygen isotopes as a determinantof migration and diet – an analysis of a Neolithic burialfrom feature, Kowal 14 [w] Sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture. Kowal 14, Wydawnictwo Naukowe UMK
 29. Osipowicz et al. (w tym Kołodziej M.), 2014 Sepulchral-ritual place of the Globular Amphora Culture from the site 14 in Kowal in the light of the analysis of the obtained sources – a summary, Kowal 14 [w]: Sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture. Kowal 14., Wydawnictwo Naukowe UMK
 30. Kołodziej M., Haduch E., Wrębiak A., Szczepanek A., Podsiadło – Kleinrok B., Mazur A., Mazur K., A case of extensive inflammatory changes (osteomyelitis) in an infant’s skeleton from the medieval burial ground (11th–12th c) in Wawrzeńczyce (Near Krakow), 2015 Collegium antropologicum 39(1):171-6
 31. Kołodziej M., Pankowska A. Szostek K., 2015 25. Badania materiału osteologicznego z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego Modlnica, stan. 5. [w:] Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, red. Redaktorzy: Karol Dzięgielewski, Agata Sztyber, Magdalena Dzięgielewska, Wydawca: Krakowski Zespół do Badań Autostrad s.j.
 32. Szostek K., Głąb H., Szczepanek A., Kołodziej M, Kozłowska A.. 2015, Analyse der Makro- und Mikroelemente im Zahnmaterial des Gräberfeldes der Przeworsk-Kultur von Opatów, Fpl. 1. Rekonstruktion der Kost. [w:] OPATÓW, Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen, red. R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak, J. Andrzejowski, Warszawa : Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
 33. Miliszkiewicz N.,Walas. S., Tobiasz A., Kołodziej M., Szostek K., 2017, Calibration for Elemental Dental Tissue Analysis by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry, Analytical Letters vol. 50 no. 8, p. 1345-1359

 34. Haduch E., Głąb H., Kołodziej M., Sztaba M., 2017 Zwyczaje funeralne a wczesny monastycyzm w Polsce piastowskiej, [w]: Chrzest – przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J. SNAP, Poznań
 35. Kotowicz P., Skowroński P., Kołodziej M., 2017,  Kościół pw. Najświętszej Marii Panny
  w Sanoku w świetle źródeł historycznych i badań archeologicznych​, Rocznik Sanocki, Tom XII

 36. Kołodziej M., Walas S., Tylko G., Głąb H., Szostek K., Telk A., Miliszkiewicz N., 2017, Zastosowanie LA IP MS w badaniach antropologicznych : określenie wieku zmiany diety na podstawie rozmieszczenia przestrzennego strontu i baru w historycznych zębach ludzkich, Analityka, 2017, tom 18, nr 4, strony 48-53

 37. Trybus M., Stepańczak B., Koziej M., Gniadek M., Kołodziej M., Hołda M. K., 2019, Hand anthropometry in patients with carpal tunnel syndrome: a case-control study with a matched control group of healthy volunteers, Folia Morphologica, 78(1): 182-19

 38. Głąb H., Haduch E., Kołodziej M., 2020, An Anatomical and anthropological study of skeletons from pit 189 the Lusatian Culture settlement in Kornice, Racibórz District,  Chasing Bronze Age rainbows Studies on hoards  and related phenomena  in prehistoric Europe  in honour of Wojciech Blajer, Edited by Marcin S. Przybyła and Karol Dzięgielewski