Przejdź do głównej treści

mgr Artur Czekaj

Dział zoologiczny

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-81

e-mail: artur.czekaj@uj.edu.pl

pokój: 0.G14

Organizacja wystaw i imprez okolicznościowych

  • 2004 – wystawa w galerii "Da Gama" - impreza towarzysząca Festiwalowi Nauki
  • 2006 – "10 lat badań bioróżnorodności Andów Muzeum Zoologicznego UJ"
  • od 2005 organizacja i udział w "Nocy Muzeów"
  • od 2005 organizacja i udział w "Dniu Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich"

Inne:

  • 2011 - Szkolenie Podatek VAT w Szkołach Wyższych zorganizowane przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr.
  • Opracowanie dokumentacji fotograficznej zbiorów Muzeum

  • Ekologia i systematyka ważek, ochrona przyrody
  • Hodowla ważek
  • Fotografia (makrofotografia i mikrofotografia)

Referaty i komunikaty konferencyjne

  1. Czekaj A. 2013. Badania taksonomiczne Tortricidae afrotropikalnych i neotropikalnych ze zbiorów MZUJ. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.