Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Kamila Zając

Dr Kamila Zając

Dział edukacji i promocji

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-78

e-mail: kamila2.zajac@uj.edu.pl

pokój: 0.G11

 • 2013 - Licencjat: Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek: biologia
 • 2015 - Magisterium: Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek: biologia, specjalizacja: biologia środowiskowa
 • 2021 - Doktorat w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Granty i projekty badawcze

 • 2014: OPUS 1: „Fluktuacje termiczne środowiska oraz zmienność geograficzna pasożyta (nicień owadobójczy, Steinernema feltiae) jako czynniki wpływające na jego infekcyjność względem gospodarza (trojszyk gryzący, Tribolium castaneum)”. Narodowe Centrum Nauki (UJ K/PMN/00056). Kierownik projektu: dr hab. Paulina Kramarz. Funkcja w projekcie: wolontariusz.
 • 2014-2017: „Wpływ zmian klimatu na bioróżnorodność i rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych - badania na ślimakach z rodzaju Arion sp.”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polish-Norwegian Research Programme (Pol-Nor/201888/77). Kierownik projektu: dr hab. Paulina Kramarz. Funkcja w projekcie: wykonawca.
 • 2016-2017: „Zmienność genetyczna populacji pomrowika plamistego (Deroceras reticulatum) w Polsce”. Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński. Grant ze środków Działalności Statutowej na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  (DS/MND/WBiNoZ/INoŚ/25/2016). Kierownik projektu: mgr Kamila Zając.
 • 2017-2018: „Filogeografia populacji ślimaka nadobnego (Helicigona faustina)”. Dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński. Grant ze środków Działalności Statutowej na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  (DS/MND/WBiNoZ/INoŚ/20/2017). Kierownik projektu: mgr Kamila Zając.
 • 2018-2019: „Rekonstrukcja filogenezy ślimaków nagich z rodzaju Deroceras (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae)”. Dziekan Wydziału Biologii, Uniwersytet Jagielloński. Grant ze środków Działalności Statutowej na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DS/MND/WB/INoŚ/12/2018). Kierownik projektu: mgr Kamila Zając.
 • 2019-2020: „Rekonstrukcja filogenezy ślimaków nagich z rodziny Milacidae (Gastropoda: Pulmonata)”. Dziekan Wydziału Biologii, Uniwersytet Jagielloński. Grant ze środków Działalności Statutowej na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (DS/D/WB/INoŚ/8/2019). Kierownik projektu: mgr Kamila Zając.
 • 2019-2021: OPUS 15: „Niezbędność genów w różnych kontekstach genetycznych i środowiskowych u organizmów wielokomórkowych, Caenorhabditis elegans and Caenorhabditis briggsae”. Narodowe Centrum Nauki (2018/29/B/NZ8/01964). Kierownik projektu: dr Marta Labocha-Derkowska. Funkcja w projekcie: wykonawca, doktorant.
 • 2021: “Anatomical sections of slugs”. Travel grant przyznany przez The Company of Biologists na wizytę w Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research w Budapeszcie w celu szkolenia umiejętności wykonywania sekcji anatomicznych ślimaków nagich pod kierunkiem Barna Pall-Gergely, Dr.
 • 2021-2022: “Removing taxonomic obstacles in the genus Deroceras (Gastropoda: Eupulmonata: Agriolimacidae) by means of integrative redescriptions of selected taxa”. The Malacological Society of London. Kierownik projektu: dr Kamila S. Zając.
 • 2021-2022: “A molecular phylogeny of the speciose slug genus Deroceras (Gastropoda: Eupulmonata: Agriolimacidae)”. SYNTHESYS+. Transnational Access. Kierownik projektu: dr Kamila S. Zając. Projekt realizowany w Muzeum Historii Naturalnej Senckenberg w Görlitz (Niemcy) we współpracy z John Hutchinson, Dr oraz Heike Reise, Dr.

 • taksonomia i systematyka mięczaków
 • filogeneza i filogeografia ślimaków lądowych

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Zając K. 2014. The mollusc fauna of Żywiec town (Southern Poland). Folia Malacologica 22: 209-220.
 2. Kramarz P., Małek D., Naumiec K., Zając K., Drobniak S. M. 2016. Response of Development and Body Mass to Daily Temperature Fluctuations: a Study on Tribolium Castaneum. Evolutionary Biology 43: 356-367.
 3. Filipiak A., Zając K., Kübler D., Kramarz P. 2016. Coevolution of host-parasite associations and methods for studying their cophylogeny. Invertebrate Survival Journal 13: 56-65.
 4. Zając K. S., Gaweł M., Filipiak A., Kramarz P. 2017. Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 – the aetiology of an invasive species. Folia Malacologica 25: 81-93.
 5. Ożgo M., Cameron R. A. D., Horsak M., Pokryszko B., Chudaś M., Cichy A., Kaczmarek S., Kobak J., Marzec M., Mierzwa-Szymkowiak D., Parzonko D., Pyka G., Rosin Z., Skawina A., Soroka M., Sulikowska-Drozd A., Surowiec T., Szymanek M., Templin J., Urbańska M., Zając K., Zielska J., Żbikowska E., Żołądek J. 2019. Cepaea nemoralis (Gastropoda: Pulmonata) in Poland: patterns of variation in a range-expanding species. Biological Journal of the Linnean Society 127: 1-11.
 6. Zając K. S., Hatteland B. A., Feldmeyer B., Pfenninger M., Filipiak A., Noble L. R., Lachowska-Cierlik D. 2020. A comprehensive phylogeographic study of Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Europe. Organisms Diversity & Evolution 20: 37-50.
 7. Zając K. S., Bonk M. 2019. New records of the invasive bivalve Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (Bivalvia: Dreissenidae) in the Carpathian Mountains, Poland. Folia Malacologica 27: 231-234.
 8. Zając K. S., Proćków M., Zając K., Stec D., Lachowska-Cierlik D. 2020. Phylogeography and potential glacial refugia of terrestrial gastropod Faustina faustina (Rossmässler, 1835) (Gastropoda: Eupulmonata: Helicidae) inferred from molecular data and species distribution models. Organisms Diversity & Evolution 20: 747-762.
 9. Filipiak A., Haukeland S., Zając K. S., Lachowska-Cierlik D., Hatteland B. A. 2020. Helminths associated with terrestrial slugs in some parts of Europe. Bonn Zoological Bulletin 69: 11-26.
 10. Zając K. S., Stec D. 2020. Molecular Approach to Identifying Three Closely Related Slug Species of the genus Deroceras (Gastropoda: Eupulmonata: Agriolimacidae). Zoological Studies 59: 55.
 11. Stanicka A., Zając K. S., Lachowska-Cierlik D., Cichy A., Żbikowski J., Żbikowska E. 2020. Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) in Polish waters – its mitochondrial haplotype and role as intermediate host for trematodes. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 421: 48.
 12. Stanicka A., Migdalski Ł., Zając K. S., Cichy A., Lachowska-Cierlik D., Żbikowska E. 2021. The genus Bilharziella vs. other bird schistosomes in snail hosts from one of the major recreational lakes in Poland. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 422: 12.
 13. Stanicka A., Zając K. S., Jefimow M., Wojciechowski M. S. 2021. Diplotriaena obtusa (Nematoda: Filariidae) infection in first-year Sylvia atricapilla from Poland – molecular evidence. The European Zoological Journal 88: 1144-1151.