Przejdź do głównej treści

Struktura

W strukturze CEP wyodrębniono cztery Działy:

  • Dział Zoologiczny – kustosz dr Rafał Garlacz
  • Dział Geologiczny – kustosz dr Bartłomiej Kajdas
  • Dział Antropologiczny
  • Dział Paleobotaniczny – kustosz dr Sławomir Florjan

Zgodnie z Regulaminem CEP do zadań Działów należy:

  • sprawowanie opieki nad zbiorami naukowymi i dydaktycznymi oraz ich pozyskiwanie;
  • promowanie badań naukowych oraz procesu dydaktycznego prowadzonych z wykorzystaniem zbiorów zdeponowanych w Centrum;
  • opracowywanie pod względem merytorycznym wystaw stałych i czasowych związanych z tematyką przyrodniczą na potrzeby dydaktyczne.