Przejdź do głównej treści

Blok C5 Mechanizmy ewolucji.

Blok obejmuje zagadnienia związane z ewolucjonizmem.

Począwszy od podstawowych definicji gatunku, specjacji i jej rodzajów oraz pokrewieństw pomiędzy gatunkami, w kolejnych gablotach możemy również poznać zmiany jakie zachodziły w budowie układu kostnego od ryb aż do ssaków, zobaczyć podobieństwa i różnice w morfologii czaszek ssaków, a także poznać procesy dywergencji i konwergencji. Ważne miejsce zajmuje również zmienność osobnicza indukowana zachowaniami rozrodczymi oraz środowiskowymi, ze szczególnym uwzględnieniem mutacji i wad rozwojowych.

Zobacz galerię zdjęć