Przejdź do głównej treści

Blok C2: Biogeografia

Blok podejmujący tematykę związaną z podziałem zoogeograficznym świata i aktualnym rozmieszczeniem zwierząt na Ziemi.

W tej części opisane zostały również zagadnienia dotyczące biogeografii wysp, sposobów przemieszczania się organizmów pomiędzy różnymi jednostkami geograficznymi, a także czynniki wpływające na wymieranie gatunków, np. zlodowacenia. Osobna gablota poświęcona została historii naturalnej kotowatych.

Zobacz galerię zdjęć