Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Collections

Web Content Display Web Content Display

Na skróty

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Lista publikacji wykonanych z wykorzystaniem zbiorów przechowywanych w Centrum Edukacji Przyrodniczej

Aktualnie na listach znajduje się 663 pozycji.

 

 1. Mrożek, K., Marchewka, J., & Leszczyński, B. 2023. A morphological study and the variability in the number of infraorbital foramina in the African green monkey (Grivet) (Chlorocebus aethiops) using microcomputed tomography. Journal of Morphology, 0, e21607.
 2. Mrożek, K., Marchewka, J., Borowska, B., & Budnik, A. 2023. Prevalence and distribution of ossification of the ligamenta flava in a 16th–18th century skeletal population sample from Poland. International Journal of Paleopathology 42(9), 1-13.
 3. Marchewka J., Mrożek K., Leszczyński B., Wróbel A., Głąb H. 2021. Variability in the number of infraorbital foramina in rhesus macaques (Macaca mulatta) and cynomolgus macaques (Macaca fascicularis), The Anatomical Record Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology, 304(4): 818-831.
 4. Mrożek K., Marchewka J., Leszczyński B., Wróbel A., Głąb H. 2020. Variability in the number of mental foramina in the African green monkey (Grivet) (Chlorocebus aethiops). Zoomorphology, 139: 393-405.
 5. Haduch E., Głąb H., Kołodziej M., Sztaba M. 2017. Zwyczaje funeralne a wczesny monastycyzm w Polsce piastowskiej. [w:] Funeralia lednickie. Spotkanie 19. Chrzest - przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne. str. 49-60. Poznań i Autorzy.
 6. Kołodziej M., Walas S., Tylko G., Głab H., Szostek K., Telk A., Miliszkiewicz N. 2017. Zastosowanie LA IP MS w badaniach antropologicznych. Określenie wieku zmiany diety na podstawie rozmieszczenia przestrzennego strontu i baru w historycznych zębach ludzkich. Analityka. Nauka i Praktyka. 4/2017 s.48-53.
 7. Miliszkiewicz N., Walas S., Tobiasz A., Kołodziej M., Szostek K. 2017. Calibration for Elemental Dental Tissue Analysis by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry. “Analytical Letters” 50(8): 1345–1359
 8. Mnich B., Skrzat J., Szostek K. 2017. Estimating age at death from an archaeological bone sample – a preliminary study based on comparison of histomorphometric methods. “Anthropological Review” 80(1): 37–55.
 9. Dubis. E, 2016. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na placu Szczepańskim. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Krzysztofory, 33, 73-96.
 10. Błaszczyk D., Goslar T., Zaitz E., Zaitz M. 2015. Datowanie radiowęglowe grobu nr 19 z cmentarzyska na Zakrzówku, Materiały Archeologiczne XL, 221–236.
 11. Kołodziej M., Haduch E., Wrębiak A., Szczepanek A., Podsiadło-Kleinrok B., Mazur A., Mazur K., 2015. A Case of Extensive Inflammatory Changes (Osteomyelitis) in an Infant’s Skeleton from the Medieval Burial Ground (11th-12thc) in Wawrzeńczyce (Near Kraków). Collegium Antropologicum 39 1:171-176.
 12. Przesmycka A., Szostek K., Niedźwiecka E., Dryja S., Lempart A., Haduch E. 2015. Past inhabitants of Garbary – biocultural perspective. “Folia Historica Cracoviensia” 21: 209–249.
 13. Marchewka J., Skrzat J., Wróbel A. 2014. Analysis of the enamel hypoplasia using micro-CT scanner versus classical metod. Anthropol. Anz. 71/4, 391-402.
 14. Draus-Barini J., Walsh S., Pośpiech E., Kupiec T., Głąb H., Branicki W., Kayser M. 2013. Bona fide colour: DNA prediction of human eye and hair colour from ancient and contemporary skeletal remains. investigative genetics, 43, pp. 2-15.
 15. Kępa M., Szostek K., Wrębiak A., Głąb H., Buśko C., Głowa W., Dryja S. 2013. A case of the execution of swedish soldiers at the Market Square in Cracow (17th c.). International Journal of Osteoarchaeology. Vol. 23/6, pp. 730-736.
 16. Kępa M., Kozłowski T., Szostek K., Drozd A., Walas S., Mrowiec H., Stepańczak B., Głąb H., Grupa M. 2012. Analysis of mercury levels in historicsl bone material from syphilitic subjects - pilot studies (short report). Anthropologischer Anziger. 69: 367-377 J. Biol.Clinic. Anthrop.
 17. Kępa M., Głąb H., Stepańczak B., Branicki W., Kupiec T., Szostek K., Kozłowska A. 2012. „Ludzkie szczątki wyeksplorowane w zakrystii kościoła Św. Andrzeja w Krakowie w świetle analiz anatomo – antropologicznych, biochemicznych i molekularnych”, 271–280, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Karkowa, nr 30.
 18. Kozłowska A., Kępa M., Wrębiak A., Szostek K., Głąb H., Buśko C., Głowa W., Dryja S. 2012. Obcy skazani na śmierć? – analiza antropologiczna i paleopatologiczna dwóch XVII – wiecznych podwójnych pochówków szkieletowych z Rynku Głównego w Krakowie, [w]: OBCY. FUNERALIA LEDNICKIE, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J. SNAP, Poznań: 203-213.
 19. Marchewka J., Rogóż J. 2012. Zastosowanie analizy wybranych cech niemetrycznych czaszki do określenia odległości biologicznych [w:] Obcy, Funeralia Lednickie Spotkanie 14, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J., SNAP, Poznań, s.445-450.
 20. Marchewka J., Rogóż J. 2011. Asymetria fluktuująca wybranych cech kraniometrycznych czaszek sióstr klarysek z kościoła św. Andrzeja w Krakowie[w:] „Nic co ludzkie nie jest mi obce” – środowisko biologiczne człowieka na przestrzeni wieków, red. Borowska-Strugińska B., Kurek M., SpinekA., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.25-31.
 21. Marchewka J., Rogóż J. 2011. Cechy niemetryczne występujące na czaszkach sióstr klarysek z kościoła św. Andrzeja w Krakowie (XIV-XVIII w.)[w:] „Nic co ludzkie nie jest mi obce” – środowisko biologiczne człowieka na przestrzeni wieków, red. Borowska-Strugińska B., Kurek M., Spinek A., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s.42-47.
 22. Marchewka J., Rogóż J. 2011. Tempo wyrzynania się zębów u dzieci z populacji historycznej z Krasiczyna[w:] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, red. Tatarczuk J., Asienkiewicz R., Skorupka E., Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s.195-209.
 23. Dąbrowska M., Kępa M., Wojdala J. 2011 Wstępna analiza anatomo-antropologiczna serii szkieletów ze stanowiska 32 w Wawrzeńczycach, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce[w:] „In silvis, campis. . et urbe”. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim, Rzeszów-Sanok, Mitel, s.433-445.
 24. Kępa M., Głąb H., Wrębiak A., Szostek K., Haduch E., Stepańczak B. 2011. „Przypadek młodej kobiety z syfilisem z XVII wiecznego cmentarzyska na Placu Szczepańskim w Krakowie”, Zmienność Biologiczna Człowieka, Vol. 9, PiT Kraków
 25. Rogóż J., Marchewka J. 2011. „Zakonnica doskonała"? Analiza antropologiczna serii szkieletów sióstr klarysek z kościoła św. Andrzeja w Krakowie (XIV-XVIII w.) [w:] Kim jesteś człowieku? Funeralia Lednickie Spotkanie 13, red. Dzieduszycki W., Wrzesiński J., SNAP, Poznań, s.299-305.26.
 26. Rogóż J., Marchewka J. 2011. Gdy jesień życia wkracza za klasztorną furtę. . Oznaki wieku dojrzałego i starczego naszczątkach kostnych sióstr klarysek z Krakowa (XIV-XVIII w.)[w:] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, Tatarczuk J., Asienkiewicz R., Skorupka E., Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s.195-209.
 27. Szostek K., Stepańczak B., Szczepanek A., Kępa M., Głąb H., Jarosz P., Włodarczyk P., Tunia K., Pawlyta J., Paluszkiewicz Cz., Tylko G. 2011. Diagenetic signals from ancient human remains - bioarchaeological applications, Mineralogia Vol. 42, nr 2-3, s. 93-112.
 28. Głąb H., Kępa M., Stepańczak B., Szostek K., Wrębiak A. 2010. „Analiza anatomo-antroplogiczna oraz demograficzna ludności pochowanej na przedlokacyjnym cmentarzysku w Krakowie”, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nr 28, cz.II.
 29. Kępa M., Dąbrowska M. 2010. „Dymorfizm płciowy jako wyznacznik kondycji biologicznej mieszkańców średniowiecznej Polski południowej” [w:] „Biokulturowe uwarunkowania stanu zdrowia populacji ludzkich w okresie średniowiecza”, red. T. Kozłowski, A. Drozd, Wydawnictwo DN-Wrocław.
 30. Kępa M., Głąb H. 2010. „Czaszki jajogłowych”, Archeologia Żywa, sierpień/wrzesień 2010.
 31. Haduch E., Szczepanek A., Skrzat J., Środek R., Brzegowy P. 2009. Residual Rickets or Osteomalacia: A Case Dating from the 16-18th Cenuries from Krosno Odrzańskie, Poland, International Journal of Osteoarchaeology Vol. 19, s. 593-612.
 32. Kępa M., Dąbrowska M., Kryst Ł., Marchewka J., Wojdala J. 2009. Użyteczność metody wykorzystującej pomiary koron zębów mlecznych do oceny płci szkieletów dziecięcych[w:] Metody. Źródła. Dokumentacja,Funeralia Lednickie Spotkanie 11, red. DzieduszyckiW., WrzesińskiJ., SNAP,Poznań, s.263-268.
 33. Haduch E. 2008. Szczątki kostne ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej z Samborca, pow. Sandomierz. [w:] Samborzec, studium przemian kultury ceramiki wstęgowej rytej, A. Kulczycka-Leciejewiczowa (red.), Wrocław. 239-251.
 34. Szczepanek A., Haduch E., Wrębiak A., Gumieniuk M., Pacocha K. 2008. Analiza antropologiczna szkieletów z cmentarza w Krośnie Odrzańskim. [w:] Archeologia, antropologia i historia w studiach nad dziejami Krosna Odrzańskiego. Nekropolia mieszkańców Krosna nad Odrą. Haduch E., Szczepanek A., Magda-Nawrocka M., Struk T. (red.), Kraków-Zielona Góra-Krosno Odrzańskie. s. 79-158.
 35. Szczepanek A., Wrębiak A., Niedźwiedzka E., Pacocha K. 2008. Czy w Krośnie Odrzańskim pochowano ofiary epidemii - analiza paleodemograficzna i planigrafia cmentarza z XVI-XVIII wieku. W: Epidemie, klęski, wojny : Funeralia Lednickie, spotkanie 10. s. 79-84.
 36. Kępa M. 2007. „Próba oceny stanu biologicznego populacji z cmentarzyska średniowiecznego i wczesnej fazy nowożytnej w Łanach Wielkich”, Materiały Konferencyjne II Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna, Wydawnictwo PiT, Kraków
 37. Pacocha K, Smoroń W., Wrębiak A. 2006. Analiza antropologiczna szkieletów z Witowa, stanowisko 1, pow. proszowicki, woj. małopolskie. Kraków (unpublished typescript in the Archives of Antropology Department, Jagiellonian University)
 38. Głąb H., Szostek K., Kaczanowski K. 2006. Hyperostosis frontalis interna, a genetical disease?: Two medieval cases from Southern Poland. Homo. 57(2006): 19-27.
 39. Haduch E., Szczepanek A., Skrzat J., Brzegowy P., Środek R., Dziedzic P., Nawrocka M., Michalak A. 2006. Zaawansowane deformacje szkieletu starszej kobiety z cmentarza średniowiecznego z Krosna Odrzańskiego, W: Starość - wiek spełnienia: Funeralia Lednickie, spotkanie 8, s. 143-146 Seria: Funeralia Lednickie; spotkanie 8
 40. Haduch E., Szczepanek A., Skrzat J., Środek R., Dziedzic P., Nawrocka M., Michalak A. 2005. Krzywica czy osteomalacja - obraz zmian patologicznych szkieletu z Krosna Odrzańskiego (XVI - XVIII w.).Przegląd Antropologiczny, suppl. 4, s. 39.
 41. Garbacik J. 2005. Analiza anatomo-antropologiczna szkieletów z Witowa (koniec XI w.). Kraków (unpublished typescript of a master’s thesis in the Archives of the Anthropology Department, Jagiellonian University).
 42. Kaczanowski K. Kosydarski A., Głąb H., Niemiec D. 2002. Parafianie św. Mikołaja w Krakowie w świetle badań historycznych i archeologicznych od XII do XVII wieku, w: Z.Kliś (red.), Studia z dziejów kościoła św. Mikołaja w Krakowie, Kraków.
 43. Kaczanowski K. Głąb H., Wiśniewska E. 2001. Analiza antropologiczna szczątków ludzkich z kościoła św.Marka w Krakowie, w: Z.Kliś (red.), Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, Kraków.
 44. Szostek K. 2001. Kondycja biologiczna XVII w. populacji mieszczan krakowskich na podstawie analiz chemicznych pochówków przy kościele św. Marka w Krakowie, w: Kliś Z. Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, s. 129–137
 45. Wróbel J. 2001. Analiza antropologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska przy kościele św. Wojciecha w Krakowie (XI-XIII-XV? w.), Materiały Archeologiczne, tom XXXII 2001.
 46. Włodarczak P. 1999. Cmentarzysko w Samborcu, woj. Świętokrzyskie na tle innych znalezisk kultury ceramiki sznurowej z wyżyny sandomierskiej, Sprawozdania Archeologiczne T.51.
 47. Głąb H., Szostek K. 1995. Variability of trace element content in Macaca mulatta permanent teeth - two different populations. Folia Primatologica, 64, 4: 215-217.
 48. Haduch E. 1990. Szkielety z okresu kultury pucharów dzwonowatych z Samborca (woj. tarnobrzeskie), „Materia ł y i Prace Antropologiczne”, nr 111, s. 129–144.
 49. Haduch, E. 1989. Analiza antropologiczna szkieletów z okresu kultury ceramiki wstęgowej rytej z Samborca (woj. tarnobrzeskie) na tle wczesnoneolitycznych populacji europejskich, „Materiały i Prace Antropologiczne”, nr 110, s. 43–59.
 50. Koperski A. 1989. Nowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Przemyślu, ul. Krasińskiego 49. Rocznik Przemyski, 26, 413-420.
 51. Kaczanowski K. 1987. Szkielety ludzkie z cmentarzyska z wczesnego okresu epoki brązu na Górze Klin w Iwanowicach, [w:] A. Machnik, J. Machnik, K. Kaczanowski (red.), Osada i cmentarzysko w wczesnego okresu epoki brązu na Górze Klin w Iwanowicach, Wrocław 1987.
 52. Bergman P. 1986. Częstość występowania wybranych cech niemetrycznych czaszki w zależności od cribra orbitalia i wyposażenia grobów. Przegląd Antropologiczny, 52, 103-112.
 53. Kaczanowski K. 1977. Monografia antropologiczna wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Krakowie-Zakrzówku, „Materiały Archeologiczne, nr 17, s. 171-193.
 54. Gleń E. 1977. Analiza uzębienia czaszek z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Krakowie na Zakrzówku, MA 17, 195-200.
 55. Morawski W., Zaitz E. 1977. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Krakowie na Zakrzówku, MA 17, 53-170
 56. Boruc K. 1971. Charakterystyka antropologiczna materiału osteologicznego z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Pałecznicy, pow. proszowicki. Kraków (unpublished master thesis stored in the Archives of the Department of Anthropology, Jagiellonian University).
 57. Morawski W. 1970. Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe odkryte w Krakowie-Zakrzówku, MA 11, 213-218.
 58. Miśkiewicz M. 1968. Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Jaksicach, pow. Kazimierza Wielka. Wiadomości Archeologiczne, 33, 421-423.
 59. Rogozińska-Goszczyńska R. 1968. Sprawozdanie z badań w Pałecznicy, pow. Proszowice, 1965 r. Sprawozdania Archeologiczne, 19, 416-423.
 60. Rogozińska-Goszczyńska R. 1966. Sprawozdanie z badań cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w miejscowości Pałecznica, pow. Proszowice, w 1964 r. Sprawozdania Archeologiczne, 18, 253-257.
 61. Kaczanowki K. 1965. Czaszki z cmentarzy przy kościele Mariackim w Krakowie (XV-XVIII w.), Materiały i Prace Antropologiczne”, nr 71, s. 57-112.
 62. Marciniak J. 1960. Cmentarzysko szkieletowe z okresu wczesnośredniowiecznego w Strzemieszycach Wielkich, pow. Będzin. Materiały Wczesnośredniowieczne, 5, 141-185.
 63. Bartys J. 1936. Wczesnohistoryczne cmentarzysko szkieletowe we wsi Samborzec, pow. Sandomierz. Przegląd Archeologiczny, 5, 1933-1936, 171-178.
 64. Talko - Hryncewicz J. 1926. Mieszkańcy Krakowa z X-XX wieku : studjum antropo-bio-socjologiczne.
 65. Talko – Hryncewicz J. 1922. Cmentarzysko szkieletowe w Łankiszkach pod Naczą na Litwie z XIV-XVI w. pod względem antropologicznym, Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, T. 61 Seria B.
 66. Talko – Hryncewicz J. 1919. O trepanowanych czaszkach XIV-XVI w. z cmentarzyska w Łankiszkach pod Naczą na Litwie, Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, T. 58 Seria B.
 67. Talko-Hryncewicz J. 1907. Mieszkańcy Wilna z drugiej po łowy XVI i początków XVII stulecia (z tablicami pomiarów czaszek i ich ilustracjami). Studium antropologiczne, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, nr 9, z .1, 1907, s. 87–138.
 68. Talko-Hryncewicz J. 1904. Przyczynek do paleontologii Rusi litewskiej. O domniemanych czaszkach Krzywiczan. Studium antropologiczne, „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne”, nr 7, 1904, s. 3–43.
 69. Talko-Hryncewicz J. 1899. Starożytni mieszkańcy Azji środkowej z kart rozmieszczenia narodów Azji do XIII wieku, „Trudy Troickosawsko-Kiachtianskawo Otdielenija Priamurskawo Otdiea Imperatorskawo Russkawo Geografi czeskawo Obszczestwa”, nr 2, s. 1–2.
 70. Talko-Hryncewicz J. 1898. Przedhistoryczne cmentarzysko na Sudży w Ilmowej Dolinie w Krainie Zabajkalskiej, „Trudy Troickosawsko-Kiachtianskawo Otdielenija Priamurskawo Otdieła Imperatorskawo Russkawo Geografi czeskawo Obszczestwa”, nr 1, z. 1, s. 1–77.
 71. Kopernicki I. 1897. Czaszka ze Slaboszewa w pow. Mogilnickim, W. Ks. Poznańskiem. Tamże. 1879, tom III.dział I, str. 92—101.
 72. Kopernicki I. 1897. Czaszki z grobów rzędowych w Tczewie, w Prusach królewskich. str. 102—113.
 73. Kopernicki I. 1887. О grobie nieciałopalnym na cmentarzysku przedhistorycznym w Kwaczale. „Zbiór wiadomości do Antropologii krajowej, wydawany przez Komisyję Antropologiczną Akad. Umiej, w Krakowie“. Dział I, str. 42—47.
 74. Kopernicki I. 1887. Czaszki przedmieszczan krakowskich z XVII i XVIII wieku, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej”, nr 11, z. 2, s. 1–25.
 75. Kopernicki I. 1886. Czaszki Ajnów, według nowych materyjałów opracowane i opisane Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Tom 12", str. 45-86.
 76. Kopernicki I. 1883. Czaszki i kości z trzech starożytnych cmentarzysk, zdobione kółkami kabłączkowymi (Hackenringe), 1883, Estr XIX wyd. 2 t. 17 s. 427.
 77. Kopernicki I. 1882. O kościach i czaszkach Ainosów, Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Tom 7", str. 27-68.
 78. Kopernicki I. 1875. O czaszkach z kurhanów pokuckich jako materiał do antropologii przedhistorycznej ziem polskich, „Pamiętnik Wydział u Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności”, nr 2, s. 80–112.
 79. Kopernicki I. 1872. Üeber den Bau der Zigeunerschadel. Vergleichend kraniologische Untersuchung, „Archiv fur Anthropologie”, nr 5, 1872, s. 267–324.

 1. Sáfián, Sz., Florczyk, K. & Takano, H. (2023). A new species in the genus Precis Hübner, [1819] (Lepidoptera: Nymphalidae: Nymphalinae), another surprising discovery in the Nimba Mountains, Guinea and the broader Guinea Highlands in West Africa. Zootaxa, 5249(4): 465–476. https://doi.org/10.11646/zootaxa.5249.4.4
 2. Prieto C., Faynel Ch., Lorenc-Brudecka J. (2023) Integrative description of two new species and two new subspecies of Lamprospilus Geyer (Lepidoptera: Lycaenidae). Zootaxa, 5244(2):145-159. 10.11646/zootaxa.5244.2.3
 3. Pyrcz, T.W., Boyer, P., Cerdeña Gutierrez, J., Mahecha Jimenez, O., 4, Lorenc-Brudecka, J., Zając, K., Garlacz, R., Mrozek, A., Lachowska-Cierlik, D., Farfán, J., Fåhraeus, C., Lamas, G., Espeland, M. (2023) Diversity and relationships between Andean shrubland puna butterflies in the genus Punargentus (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). European Journal of Entomology 120: 324-337, 2023 DOI: 10.14411/eje.2023.034
 4. Pyrcz, T.W., Fåhraeus, C., Boyer, P., Mahecha-J, O., Lorenc-Brudecka, J., Zając, K.S., Willmott, K.R., Padrón, S. (2023) The sunny butterflies: new species of high montane pierids of the Catasticta poujadei group from the Peruvian Andes (Pieridae, Pierinae, Aporiina). Zootaxa 5336(4):530-542, DOI: 10.11646/zootaxa.5336.4.4
 5. Mahecha-J, O., Florczyk, K., Willmott, K., Cerdeńa, Lorenc-Brudecka J., Zubek, A., Boyer, P., Farfan, J., Lachowska-Cierlik, D. & Pyrcz T.W. (2021). Solving the cryptic diversity of the genus Manerebia Staudinger in northern Peru: description of new species and considerations on the biogeographical role of the Huancabamba Deflection (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilina). Zootaxa, 5072(3): 201–237. [https://doi.org/10.11646/zootaxa.5072.3.1
 6. Bálint Z., Boyer P., J., Pyrcz T.W. 2022. Another new high andean orange species of Thecloxurina from Peru (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). LEPIDOPTERA NOVAE, 15 (3): 115-120.
 7. Bálint Z., Boyer P., Farfán J., Cerdeña J., Pyrcz T.W. 2022. A new high-altitude species of Penaincisalia Johnson, 1990 (Lepidoptera, Lycaenidae) from the Peruvian Andes. Zootaxa 5154 (1): 049–059.
 8. Sáfián S., Collins S. 2022. A new species of Iolaus Hübner, [1819] (Papilionoidea: Lycaenidae: Theclinae) inthe subgenus Argiolaus Druce, 1891 from Kenya. Metamorphosis, 33: 42–47.
 9. Pyrcz, T.W., Willmott, K.R., Lamas, G., Boyer, P., Florczyk, K., Fåhraeus, C., Mahecha, O., Cerdeña, J., Mrozek, A., Farfán, J. & Zubek, A. (2022). Considerations on the Systematics of Neotropical Pierina, with the Description of Two New Species of Phulia Herrich-Schäffer from the Peruvian Andes (Lepidoptera: Pieridae, Pierinae, Pierini). Neotropical entomology, 51(6), 840–859. https://doi.org/10.1007/s13744-022-00999-y
 10. Marín, M.A., López-Rubio, A., Clavijo, A., Pyrcz, TW, Freitas, A.V.L., Uribe, S.I., Álvarez, C.F. 2021. Use of species delimitation approaches to tackle the cryptic diversity of an assemblage of high Andean butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea). Genome, 64: 937–949. dx.doi.org/10.1139/gen-2020-0100
 11. Álvarez, C.F., Clavijo-Giraldo, A., Uribe, S.I., Pyrcz, T.W., Iserhard, C.A., Freitas, A.V.L., & Marín, M.A. (2021) Sampling performance of bait traps in high Andean fruit-feeding butterflies. Neotropical Biodiversity, 7(1): 507–513. [https://doi.org/10.1080/23766808.2021.2004802]
 12. Mahecha-J, O., Trivińo, P., Andrade-C., G.M. & Pyrcz, T.W. 2021. Two new species of Manerebia Staudinger from paramo habitat in the Colombian Eastern Cordillera of the Andes (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Pronophilina). Zootaxa, 4970(2): 293–302. [doi.org/10.11646/zootaxa.4970.2.3]
 13. Pyrcz, T.W., Stachowicz, I., Zubek, A., Espeland, M., Mahecha Jiménez, O., Lachowska-Cierlik, D., Florczyk, K. 2021. New Species of Butterfly of the Genus Protopedaliodes from the Isolated Tramen Tepui in the Guyana Shield (Lepidoptera,Nymphalidae, Satyrinae). Neotropical Entomology 50, 218–228
 14. Zs.Bálint, J. Cerdeña, J. Farfán Larico, J. Lorenc-Brudecka, C. Prieto, T. W. Pyrcz. 2021. Contributions to the knowledge of Neotropical Lycaenidae: taxonomy of Johnsonita Salazar & Constantino, 1995 with descriptions of seven new species (Theclinae: Eumaeini). Zootaxa, 4663(1): 11-57. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4963.1.2
 15. Oremans, P., Pyrcz, T. & Zubrik, M. 2021.Contribution a l'etude des Euphaedra de la Republique Centre Africaine et description d'une nouvelle espece. Faunitaxys, 9(10): 1-4.
 16. Mertens, J.E.J., Brisson, L., Janeček, Š., Klomberg, Y., Maicher, V., Sáfán, S., Delabye, S., Potocký, P., Kobe, I.N., Pyrcz, T. & Tropek, R. (2021) Elevational and seasonal patterns of butterfies and hawkmoths in plant pollinator networks in tropical rainforests of Mount Cameroon. Scientifc Reports, 11:9710. [doi.org/10.1038/s41598-021-89012-x]
 17. Balint, Z. i Pyrcz T. W. 2021. The Jagiellonian University in Kraków purchased one Lepidoptera collection in 1838 from Imre Frivaldszky. Annales Musei Historico-Naturalis Hungarici, 112: 1-18.
 18. Pyrcz, T.W., Florczyk, K., Collins, S., Safian, S., Mahecha-J., O. & Lachowska-Cierlik, D. 2021. Alpha-taxonomy and phylogeny of African Junoniini butterflies based on morphological data, with an emphasis on genitalia, and COI barcode (Lepidoptera: Nymphalidae). Zootaxa, 4991(3): 401–433. DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.4991.3.1
 19. Florczyk, K., Fåhraeus, C., Boyer, P., Zubek, A. & Pyrcz, T.W. 2021. A new species of the enigmatic genus Oressinoma Doubleday from the Andes of central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa, 4999(2), 157–168. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4999.2.5
 20. Knutelski, S., Nobis, M., Pyrcz, T., Fijałkowski, W., 2021. Zasoby informacji o różnorodności biotycznej w kolekcjach przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kosmos. Seria A, Biologia / Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika 09/2021; 70(2):273-289,
 21. Mahecha-J, O., Florczyk, K., Willmott, K., Cerdeńa, J., Zubek, A., Boyer, P., Farfan, J., Lachowska-Cierlik, D. & Pyrcz T.W. (2021). Solving the cryptic diversity of the genus Manerebia Staudinger in northern Peru: description of new species and considerations on the biogeographical role of the Huancabamba Deflection (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilina). Zootaxa, 5072(3): 201–237. [https://doi.org/10.11646/zootaxa.5072.3.1
 22. Florczyk, K., Fåhraeus, C., Boyer, P., Zubek, A. & Pyrcz, T.W. 2021. A new species of the enigmatic genus Oressinoma Doubleday from the Andes of central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa, 4999(2), 157–168. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4999.2.5.
 23. Pyrcz, T.W., Zubek, A., Boyer, P., Nakamura, I., Wacławik, B. & Florczyk K. 2020. Revisional Notes on the Cloud Forest Butterfly Genus Oxeoschistus Butler in Central America (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae).” Neotropical Entomology 49: 392 - 411
 24. Prieto, C., Carlos Alvarez, Alejandra Clavijo Giraldo, Sandra Uribe 2020. DNA barcodes, morphology and geographic distribution confirm a new butterfly species in the genus Rhamma (Lepidoptera: Lycaenidae)
 25. Maicher V, Delabye S, Murkwe M, Doležal J, Altman J, Kobe IN, Desmist J, Fokam EB, Pyrcz T, Tropek. 2020. Effects of disturbances by forest elephants on diversity of trees and insects in tropical rainforests on Mount Cameroon. Available. 2020. Effects of disturbances by forest elephants on diversity of trees and insects in tropical rainforests on Mount Cameroon. Scientific Reports, 10: 21618.
 26. Pyrcz, TW., Collins, S., Zubek, A., Wacławik, B., Sáfian, S., Bąkowski, M. & Florczyk, K. 2020. Previously unrecognized diversity of Afrotropical Melanitini butterflies (Nymphalidae, Satyrinae): doubling the number of species and genera. Arthropod Systematics and Phylogeny. 78(2): 171-216
 27. Pyrcz TW., Collins, S., Lachowska-Cierlik, D., C. Lees, D., Sáfian, S. & Florczyk, K. 2020. Malagasy element in Continental Africa: a new subspecies of the rare Amauris nossima (Nymphalidae, Danainae) from the Kenyan coast. African Zoology. 2020: 1-13.
 28. Safián Sz., Pyrcz T. W., Belcastro, C. & Boireau, P. 2020. A new subspecies of Telchinia Hübner, [1819] (Lepidoptera: Nymphalidae: Heliconiinae) from West Africa. Metamorphosis, 31: 45–48
 29. Szabolcs S. & Pyrcz T. W. 2020. Further data on the butterfly fauna (Lepidoptera: Papilionoidea) of Mpanga Forest, Uganda, and the role of this forest in biodiversity conservation. Metamorphosis, 31: 7-14.
 30. Sáfián, Sz., Koїvogui, S., Simonics, G. & Florczyk, K.J. 2020. Butterfly diversity (Lepidoptera: Papilionoidea) in the Ziama Massif in Guinea and the adjacent Wonegizi and Wologizi Mountains in Liberia (West Africa): A transboundary conservation approach. Metamorphosis 31(1): 104‒128. https://dx.doi.org/10.4314/met.v31i1.21
 31. Zs.Bálint, G.Katona, K.Kertész. 2019. A new species of Penaincisalia (Lepidoptera: Lycaenidae) from Peru
 32. Bálint, Z., Cerdeña Gutiérrez, J. Boyer, P. Florczyk, K. i Pyrcz. T. W. 2019. Notes on the identity of the male paralectotype of Thecla heodes and description of a new species: Strymon cryptodes sp. nov. from northern Peru (Lepidoptera: Lycaenidae). Opuscula Zoologica, 50(1): 23–29.
 33. Fric, Z. F., Maresova, J., Kadlec, T., Tropek, R., Pyrcz, T. W. i Wiemers. 2019. The world travellers – Phylogeny and phylogeography of the butterfly of genus Leptotes (Lepidoptera: Lycaenidae). Systematic entomology, 44: 652-665.
 34. Pyrcz, T. W., Cerdeña Gutiérrez, J. i Florczyk, K. 2019. Two remarkable new species of Argyrophorus Blanchard from the Peruvian high Andes (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa, 4656(2): 375-383.
 35. O. Mahecha-J., R. Garlacz, M. Gonzalo Andrade-C., C. Prieto, T. W. Pyrcz. 2019. Island biogeography in continental areas: inferring dispersal based on distributional patterns of Pronophilina butterflies (Nymphalidae: Satyrinae) in the north Andean massifs. Revista Mexicana de Biodiversidad 90(1):1-19, DOI: 10.22201/ib.20078706e.2019.90.2796
 36. Padrón, P., Boyer, P, Velez, A. & Pyrcz T. W. 2019. Description of the immature stages of a rare paramo butterfly Lymanopoda caracara Pyrcz, Willmott & J. Hall, 1999 (Lepidoptera: Nymphalidae). Zoological Systematics, 44(4): 316-324, DOI: 10.11865/zs.201930
 37. Maicher, V., Sáfian, Sz., Murkwe, M., Delabye, S., Przybyłowicz, Ł., Potocky, P., Kobe, I.N., Janecek, S., Mertens, J.E., Fokam, E.B., Pyrcz, T., Dolezal, J., Altman, J., Horak, D., Fiedler, K., Tropek. R. 2019. Seasonal shifts of biodiversity patterns and species’ elevation ranges of butterflies and moths along a complete rainforest elevational gradient on Mount Cameroun. Journal of Biogeography, DOI: 10.1111/jbi.13740.
 38. Razowski, J., Becker, V.O. 2019. Systematics and faunistics of Neotropical Euliina, 2: Direconta gen. n. Polish Journal of Entomology, 275-283.
 39. Zs.Bálint. 2018. Notes on Arumecla species in Ecuador (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae: Eumaeini).
 40. Pyrcz, T. W. & Sáfián, S. 2018. A new subspecies of Cymothoe fumana (Westwood, 1850) from Western Nigeria (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitidinae). Metamorphosis 29: 5–8.
 41. Pyrcz, T.W., Garlacz, R., Kertész, K., Biró, L. P. & Bálint, Z. 2018 An imperfect imago? Post-mating loss of iridescent scales in Cheimas butterflies may change female from attractive to cryptic (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae), Journal of Natural History, 52:19-20, 1333-1350, DOI: 10.1080/00222933.2018.1461945
 42. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Boyer P. & Zubek A. 2018. Subspecies-level systematics and affinities of Cheimas Thieme — an endemic genus of the subparamo of the Venezuelan Cordillera de Mérida (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa. 4422 (2): 219-243. DOI:10.11646/zootaxa.4422.2.4
 43. Pyrcz, T.W., Freitas, A.V.L., Boyer, P., Dias, F. M. S., Dolibaina, D. R., Barbosa, E. P., Magaldi, L. M., Mielke, O. H. H., Casagrande, M. M. & Lorenc-Brudecka, J. 2018. Uncovered Diversity of a Predominantly Andean Butterfly Clade in the Brazilian Atlantic Forest: a Revision of the Genus Praepedaliodes Forster (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Satyrini). Neotrop Entomol. 47: 211-255. DOI: 10.1007/s13744-017-0543-x
 44. Pyrcz, T.W., Prieto, C., Lorenc-Brudecka, J. & Boyer P. 2018. Discovery of a remarkable new species of Lymanopoda (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) and considerations of its phylogenetic position: An integrative taxonomic approach. European Journal Of Entomology. 115: 387-399. DOI: 10.14411/eje.2018.039
 45. Pyrcz, T.W & Núñez Bustos, E. 2018. Una nueva subespecie de Lymanopoda ferruginosa A. Butler, 1868 del noroeste de Argentina (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Historia Natural, 8(1): 87-93.
 46. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Zubek, A., Prieto, c., Boyer, P., Florczyk, K., Wacławick, B. i Lachowska-Cierlik, D. 2018. Considerations on the Taxonomy of the Genus Arhuaco Adams and Bernard 1977, and its Relationships with the Genus Pronophila Doubleday [1849] (Nymphalidae, Satyrinae). Neotrop Entomol. https://doi.org/10.1007/s13744-018-0641-4
 47. Maicher, V., Sáfián, S., Murkwe, M., Przybyłowicz, Ł., Janeček, Š., Fokam, B.E., Pyrcz, T.W., Tropek, R. 2018. Flying between raindrops: Strong seasonal turnover of several Lepidoptera groups in lowland rainforests of Mount Cameroon. Ecology and Evolution. 2018: 1-12. DOI: 10.1002/ece3.4704
 48. Razowski, J., Becker, V.O. 2018. Systematics and faunistics of Neotropical Olethreutini, 4 (Lepidoptera: Tortricidae): Accessions. Polish Journal of Entomology, 27-39.
 49. Marín, M.A., Cadavid, I.C., Valdés, L., Álvarez, C.F., Uribe, S.I., Vila, R., Pyrcz, T.W. 2017. DNA Barcoding of an Assembly of Montane Andean Butterflies (Satyrinae): Geographical Scale and Identification Performance. Neotropical entomology. DOI: 10.1007/s13744-016-0481-z.
 50. Pyrcz, T.W. 2017. Mauritius butterflies revisited: short faunal survey reveals a new record for the Mascarene fauna – Leptotes jeanneli (Stempffer). Metamorphosis 28: 16–21.
 51. Zacca, T., Mielke, O.H.H., Pyrcz, T.W., Dias, F.M.S, Casagrande, M.M. & Boyer, P. 2017. Systematics of the Neotropical genus Pampasatyrus Hayward, 1953 (Lepidoptera: Satyrinae: Pronophilina), with description of three new taxa. Insect Systematics & Evolution 48 (2017): 201–255. DOI: 10.1163/1876312X-48022154.
 52. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Zubek, A., Boyer, P., Carolaing Gabaldon, M., Mavarez, J. 2017. Taxonomy, phylogeny and distribution of the genus Steromapedaliodes sensu novo in the Cordillera de Mérida, Venezuela (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae: Satyrini). Arthropod Systematics and Phylogeny. 75. 195-243.
 53. Álvarez-Hincapié C.F., Clavijo A., Rojas H., Uribe S., Pyrcz T.W. & Marín M.A. 2017. Aporte del área de influencia del páramo de Belmira (Santa Inés) a ladiversidad regional de Pronophilina (Lepidoptera: Satyrinae) del nortede los Andes. Contribution of the influence area of the Páramo de Belmira (Santa Inés) to the regional diversityof Pronophilina (Lepidoptera: Satyrinae) of the northern Andes. Revista Mexicana de Biodiversidad 88: 402–409.
 54. Zubek A., Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Boyer P., Cerdena J., Mahecha-Jiménez O. & Huertas B. 2017. Systematic revision of the andean butterfly genus Orophila Staudinger, 1886 (Lepidoptera: Nymphalidae: Biblidinae). Zootaxa. 4258 (5): 443-461.
 55. Prieto, C., Lorenc-Brudecka, J. 2017. Description of Rhamma dawkinsi (Lepidoptera: Lycaenidae) a new mountain butterfly from Colombia. Zootaxa 4338(3):587-594. DOI: 10.11646/zootaxa.4338.3.12
 56. Przybyłowicz Ł., Ochse M. 2017. A New, Peculiar Genus and Species of Thyretina (Erebidae: Arctiinae, Syntomini) and a Review of African Syntomini Bearing a Pointed Abdominal Tuft. Annals of the Entomological Society of America 110(1): 104-112
 57. Razowski, J., Becker, V.O. 2017. Systematics and faunistics of Neotropical Eucosmini, 3: Epinotia-group of genera (Lepidoptera: Tortricidae). Polish Journal of Entomology, 303-345.
 58. Razowski, J., Becker, V.O. 2017. Systematics and Faunistics of Neotropical Olethreutini, 2: Episimus Walsingham, 1892 (Lepidoptera: Tortricidae). Shilap-Revista De Lepidopterologia, 59-73.
 59. Kudła, W., Dawidowicz, Ł. 2016. Chrysocrambus linetella (Fabricius, 1781) and another rarely and locally encountered Pyraloidea (Lepidoptera) in Poland from the scientific collection of the Nature Education Centre of the Jagiellonian University in Krakow. Zoologica Poloniae. 61. 7-21
 60. Prieto, C., Nick Grishin, Axel Hausmann, Jadwiga Lorenc-Brudecka 2016 The Penaincisalia amatista species-group (Lepidoptera: Lycaenidae, Eumaeini) in Colombia, insights from mt DNA barcodes and the description of a new species.
 61. Prieto, C., Maria A. Vargas 2016. Elfin butterflies of the genus Rhamma Johnson (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae): A review of the Colombian species
 62. Pyrcz, T.W., Ugarte, A., Boyer, P., Shapiro, A.M., Benyamini, D. 2016. An updated list of the butterflies of Chile (Lepidoptera, Papilionoidea) including distribution, flight period and conservation status. Part II, subfamiliy: Satyrinae (Nymphalidae) with the descriptions of new taxa. Boletin del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 65: 31-67 (2016).
 63. Balint, Z., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2016. New distribution data for two species of the Neotropical genus Lathecla Robbins, 2004 (Lepidoptera, Lycaenidae, Eumaeini). Opusc. Zool. Budapest, 47 (2): 151–154.
 64. Sáfián, S., Pyrcz, T. & Brattström, O. 2016. Two new species of Bebearia Hemming, 1960, as further evidence of centre of endemism of butterflies in Western Nigeria (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitinae). Zootaxa 4175 (5): 449-462.
 65. Pyrcz, T.W., Clavijo, A., Uribe, S., Marin, M.A., Alvarez, C.F & Zubek, A. 2016. Páramo de Belmira as an important centre of endemism in the northern Colombian Andes: new evidence from Pronophilina butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Satyrini). Zootaxa 4179 (1): 077-102. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4179.1.3
 66. Prieto C., Grishin N.V., Hausmann A., Lorenc-Brudecka J. 2016. The Penaincisalia amatista species-group (Lepidoptera: Lycaenidae, Eumaeini) in Colombia, insights from mtDNA barcodes and the description of a new species. Systematics and Biodiversity : Vol. 14, Iss. 2. DOI:10.1080/14772000.2015.1112314.
 67. Razowski, J., Becker, V.O. 2016. Systematics and faunistics of Neotropical Grapholitini, 3: Satronia HEINRICH, 1926 (Lepidoptera: Tortricidae). Polish Journal of Entomology, 105-119.
 68. Razowski, J., Becker, V.O. 2016. Acailandica and Ipamerica: two new Neotropical grapholitine genera (Lepidoptera: Tortricidae). ZOOTAXA, 248-254.
 69. Prieto, C., Robert K Robbins 2015. Phylogenetic position of Electrostrymon picoloro, a new high elevation hairstreak from western Colombia (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini)
 70. Prieto, C. 2015. Revisión Taxonómica del Genero Alto-Andino Penaincisalia Johnson (Lepidoptera: Lycaenidae)
 71. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2015. Hypandrium as a key character in resolving species-level taxonomy on the example of Perisama oppelii (Latreille) (Lepidoptera: Nymphalidae, Biblidinae). Zootaxa 3990 (1): 032–040 (23 Jul. 2015).
 72. Marín, A.M., Giraldo, E.C., Marín, L.A., Álvarez, F.A. & Pyrcz, T.W. 2015. Differences in butterfly (Nymphalidae) diversity between hillsides and hilltop forest patches in the northern Andes. Studies on Neotropical Fauna and Environment. DOI: 10.1080/01650521.2015.1099379.
 73. Zubek, A., Pyrcz, T.W. 2015. Reinstatement and redescription of Forsterinaria inornata magdalena (Hewitson) (Nymphalidae: Satyrinae) from Cochabamba, Bolivia. Zootaxa 4028 (4): 579-582.
 74. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2015. Rodzaj Orophila Staudinger – 150 lat przetasowań taksonomicznych. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 (1): 49-52.
 75. Benyamini, D., Ugarte, A., Shapiro, A.M., Mielke, O.H.H., Pyrcz, T.W., Balint, Z. 2014. An updated list of the butterflies of Chile (Lepidoptera, Papilionoidea and Hesperioidea) including distribution, flight period and conservation status part I, comprising the families: Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae (in part) and Hesperiidae, describing a new species of Hypsochila (Pieridae) and a new subspecies of Yramea modesta (Nymphalidae). Boletin del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 63: 9-31 (2014).
 76. Marin, M., Alvarez, C., Giraldo, C., Pyrcz, T. W., Uribe, S. & Vila, R. 2014. Mariposas en un bosque de niebla andino periurbano en el valle de Aburrá, Colombia. Revista Mexicana de Biodiversidad 85: 200-208, 2014. DOI: 10.7550/rmb.36605.
 77. Pyrcz, T. W. 2014. Peru – kraj megaróżnorodny: motyle andyjskie jako grupa modelowa. [w:] Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 9-16.
 78. Cerdeña, J.A.; Pyrcz, T.W. & Zacca, T. 2014. High Andean butterflies from southern Peru, I. Dry puna Satyrinae, with the description of two new taxa and three new records from Peru (Lepidoptera: Nymphalidae). Revista peruana de biología 21(3): 213 – 222, doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v21i3.10894.
 79. Prieto, C., Jadwiga Lorenc-Brudecka 2014. Type species fixation of the genus Abloxurina Johnson, 1992 (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae)
 80. Garlacz, R., Filipiak, M. 2014. Eksploracja górskich lasów mgielnych Parku Narodowego Yanachaga-Chemillén, Peru. [w:] Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 9-16.
 81. Prieto, C., Lorenc-Brudecka, J. 2014. Type species fixation of the genus Abloxurina Johnson, 1992 (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae). Zootaxa 3869 (1): 097–100 (29 Sept. 2014).
 82. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2014. Perisama bleuzeni (Nymphalidae, Biblidinae) jako przykład kryptycznego gatunku motyla z Kordyliery Meridy w Wenezueli. Dokonania Młodych Naukowców, 3 (4): 273-277.
 83. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2014. Wykorzystanie danych morfologicznych i molekularnych w badaniach taksonomicznych i filogenetycznych. Dokonania Młodych Naukowców, 3 (4): 277-280.
 84. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2014. Tortricidae (Lepidoptera) of the Afrotropical fauna: accession 1. Polish Journal of Entomology, 207-218.
 85. Razowski, J., Becker, Victor O. 2014. Systematics and faunistics of Neotropical Eucosmini, 2: Epinotia Hubner, Catastega Clemens, and Crocidosema ZELLER (Lepidoptera: Tortricidae). Polish Journal of Entomology, 23-59.
 86. Prieto, C., Estefanía Micó Balaguer, Eduardo Galante 2013. Molecules, Wing Pattern and Distribution: an Approach to Species Delimitation in the “loxurina group”
 87. Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H., Lorenc-Brudecka, J., Knoop, D., Oremans, P. & Sáfián, S. 2013. Taxonomy and distribution pattern of the African rain forest butterfly genus Euphaedra Hübner sensu stricto with the description of three new subspecies of Euphaedra cyparissa (Cramer) and one of E. sarcoptera (Butler) (Lepidoptera, Nymphalidae, Limenitidinae, Adoliadini). ZooKeys 298: 1-37.
 88. Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H. & Zubek, A. 2013. Revisional notes on the genera Corderopedaliodes Forster and Physcopedaliodes Forster based on adult morphology with the descriptions of new taxa (Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 21(1): 1-28.
 89. Zacca, T, Mielke, O. H., Pyrcz, T. W., Casagrande, M., Freitas, A. V. F. & Boyer, P. 2013. Stegosatyrus, a new genus of Euptychiina from the grasslands of neotropical realm (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa 3682 (2): 331–350.
 90. Pyrcz, T. W., Cerdeńa, J. & Villalobos, H. 2013. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines. Part 14: Two new species of Pedaliodes Butler from the Huancabamba Deflection in southern Ecaudor and northern Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 24(2): 131-141.
 91. Pyrcz, T. W., Prieto, C., Viloria, A. & Andrade. 2013. New species of high elevation cloud forest butterflies of the genus Pedaliodes Butler from the northern Colombian Andes (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa, 3716 (4): 528–538.
 92. Pyrcz, T. W., Willmott, K., Garlacz, R., Boyer, P. & Gareca, Y. 2013. The latitudinal gradient in species diversity of a tropical montane fauna: spatial covariance among Lepidoptera along eastern slopes of the Andes. Insect conservation and diversity. DOI: 10.1111/icad.12058.
 93. Zubek, A., Pyrcz, T. W. & Boyer, P. Description of a New Species of the Andean Butterfly Genus Forsterinaria Gray (Lepidoptera: Nymphalidae) with Considerations on an Apparently New Structure in Male Genitalia. Neotropical entomology. DOI: 10.1007/s13744-013-0185-6.
 94. Pyrcz, T. W., Stachowicz, I. & Garlacz, R. 2013. A new Andean element in the lepidopterous fauna of the Guiana Shield: the day-flying genus Erateina Doubleday, with the description of two new species from Roraima, Tramen and Auyán Tepui (Geometridae: Larentiinae). Genus, 24(3-4): 291-301.
 95. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2013. Charakterystyka i znaczenie cech aparatów kopulacyjnych w taksonomii motyli na przykładzie dwóch rodzajów z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae). Dokonania naukowe doktorantów. Nauki przyrodnicze-Tom II. Creative Science-Monografia 2013. Kraków 2013. 31-40.
 96. Przybyłowicz Ł. 2013. Review of subgenus Compsochromia Kiriakoff 1953 Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae, genus Balacra) with identification keys and description of a new species from Cameroon. Annales de la Société Entomologique de France 49(1): 53-60
 97. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2013. Accessions to the fauna of Neotropical Tortricidae (Lepidoptera). Acta Zoologica Cracoviensia, 9-40.
 98. Razowski, J., Tarcz, S., Wojtusiak, J., Pelz, V 2013. Reassessment of the Systematic Position of Orthocomotis DOGNIN (Lepidoptera: Tortricidae) Based on Molecular Data with Description of New Species of Euliini. Folia Biologica-Krakow, 125-134.
 99. Prieto, C., Gabriel Rodríguez García 2012. A new iridescent “elfin” butterfly species of Podanotum (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini) from the Colombian Andes
 100. Pyrcz, T. W. & Garlacz, R. 2012. The Presence–Absence Situation and Its Impact on the Assemblage Structure and Interspecific Relations of Pronophilina Butterflies in the Venezuelan Andes (Lepidoptera: Nymphalidae). Neotropical Entomology. 41 (1): 12 pp. (DOI 10.1007/s13744-012-0031-2).
 101. Pyrcz, T. W. 2012. New taxa of pronophiline butterflies of the genus Lymanopoda Westwood from Ecuador (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 23(1): 119-131.
 102. Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2012. Revalidation of Pedaliodes lithochalcis Butler & Druce, description of a new species from Peru and Bolivia and of a new subspecies of P. napaea Bates from Honduras (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 23(1): 133-152.
 103. Pyrcz, T. W. 2012. A new species of satyrine butterfly from Patagonia in more than a century and revisional notes on the genus Faunula C. Felder & R. Felder (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa, 3342: 60-68.
 104. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2012. Tortricidae (Lepidoptera) from Nigeria. Acta Zoologica Cracoviensia, 59-130.
 105. Prieto, C., Estefanía Micó Balaguer, Eduardo Galante 2011. Molecules, wing pattern and distribution: An approach to species delimitation in the "loxurina group" (Lepidoptera: Lycaenidae: Penaincisalia)
 106. Prieto, C. 2011. The genus Micandra Staudinger (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae) in Colombia, with the description of a new species from the Sierra Nevada de Santa Marta.
 107. Prieto, C., Estefanía Micó Balaguer, Eduardo Galante 2011. Molecules, wing pattern and distribution: An approach to species delimitation in the "loxurina group" (Lepidoptera: Lycaenidae: Penaincisalia)
 108. Mahecha-Jimenez, O.J., Dumar-Rodriguez, J. C & Pyrcz, T.W. 2011. Efecto de la fragmentacion del habitat sobre las comunidades de mariposas de la tribu Pronophilini a lo largo de un gradiente altitudinal en un bosque andino en Bogota (Colombia) (Lepidoptera:Nymphalidae, Satyrinae). SHILAP, 39(153): 117-126.
 109. Laurance, W.F., Useche, D.C., Shoo, L.P., Herzog, S.K., Kessler, M., Escobar, F., Brehm, G., Axmacher, J.C., Chen, I.C., Gámez, L.A., Hietz, P., Fiedler, K., Pyrcz, T., Wolf, J., Merkord, C.L., Cardelus, C., Marshall, A.R., Ah-Peng, C., Aplet, G.H., del Coro Arizmendi, M., Baker, W.J., Barone, J., Brühl, C.A., Bussmann, R.W., Cicuzza, D., Eilu, G., Favila, M.E., Hietz, P., Hemp, A., Hemp, C., Homeier, J., Huey, R.B., Hurtado, J., Jankowski, J., Kattán, G., Kluge, J., Krömer, T., Lees, D., Lehnert, M., Longino, J.T., Lovett, J., Martin, P.H., Patterson, B.D., Pearson, R.G., Peh, K.S.-H., Richardson, B., Richardson, M., Samways, M., Senbeta, F., Smith, T.B., Utteridge, T., Watkins, J.E., Wilson, R., Williams, S.E., Thomas, C.D. 2011. Global warming, elevational ranges and the vulnerability of tropical biota. Biological Conservation, 144: 548-557.
 110. Pyrcz, T. W., Greeney, H., Willmott, K. & Wojtusiak, J. 2011. A taxonomic revision of the genus Daedalma Hewitson with the descriptions of twenty new taxa and the immature stages of two species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa, 2898: 1-68.
 111. Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Lamas, G. & Boyer, P. 2011. La fauna de mariposas de la subfamilia Satyrinae del macizo del Ampay (Peru): diversidad, endemismo y conservacion (Lepidoptera: Nymphalidae). SHILAP, 39 (154): 205-232.
 112. Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. The synonymy of Forsterinaria difficilis (Forster) and F. anachoreta Pulido & Andrade (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(2): 217-225.
 113. Greeney, H., Dyer, L. A. & Pyrcz, T. W. 2011. First description of the early stage biology of the genus Mygona: The natural history of the Satyrid butterfly, Mygona irmina in eastern Ecuador. Journal of Insect Science, 11: 1-11.
 114. Pyrcz, T. W. 2010. Evolution of butterflies of the genus Redonda (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae), and their adaptation to the high Andean environment. in: Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowska, A. Paulo & J. Wojtusiak), The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies, Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, pp. 265-273.
 115. Pyrcz, T. W. & Boyer, P. 2011. New taxa of pronophiline butterflies of the genus Lymanopoda Westwood from central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(3): 511-521.
 116. Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. Description of a new species of Forsterinaria Gray from the Pantepuy (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(3): 523-530.
 117. Pyrcz, T. W., Lorenc, J. & Knoop, D. P. 2011. New species of Euphaedra Hübner of the ceres group from southwestern Nigeria – with new evidence from female genital morphology (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitidinae). Genus, 22(4): 621-638.
 118. Razowski, J. 2011. Descriptions of five new species of the Neotropical Mictopsichia group of genera (Lepidoptera: Tortricidae). Zootaxa, 63-68.
 119. Razowski, J. 2011. New species, new genera, and new combinations of Grapholitini (Lepidoptera: Tortricidae) from the Neotropical Region. Acta Zoologica Cracoviensia Ser B-Invertebrata, 37-101.
 120. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2011. Tortricidae (Lepidoptera) from Colombia. Acta Zoologica Cracoviensia Ser. B - Invertebrata, 103-128.
 121. Balint Z., Wojtusiak J. 2011. Contribution to the knowledge of Neotropical Lycaenidae: Brevianta bathoryon sp. n. from the Western Cordilleras of the Andes with notes on the genus (Lepidoptera: Eumaeini). Genus, 22(2): 205-215.
 122. Prieto, C. 2010. Description of a new high Andean butterfly species (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae) from the “Sierra Nevada del Cocuy”, Colombia
 123. Greeney, H. F., Pyrcz, T. W., Dyer, L. A., Sanchez, M. Z. 2010. The early stages and natural history of Corades medeba Hewitson, 1850 in eastern Ecuador (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae : Pronophilina). Tropical Lepidoptera Research, 20(1):8-13.
 124. Casner, K. L. & Pyrcz, T. W. 2010. Patterns and timing of diversification in a tropical montane butterfly genus, Lymanopoda (Nymphalidae, Satyrinae). Ecography, 33: 251-259.
 125. Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 2010. Two new parapatric species of the genus Eretris Thieme from the Andes in western Ecuador (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae). Annales Historici Naturales Musei Nationalis Hungarici, 102: 143–153.
 126. Pyrcz T. W., Wojtusiak J. 2010. A new species of Argyrophorus Blanchard from northern Peru and considerations on the value of wing venation as a source of synapomorphies in some temperate Neotropical Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae). Genus, 21(4): 605-613.
 127. Pyrcz T. W., Viloria A. L. & Lamas G. M. 2010. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines. Part 13: Description and affinities of a new species from the uppermost forests of the valley of Kosñipata, Cuzco (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 21(4): 615-623.
 128. Viloria, A. L., Pyrcz, T. W., Orellana, A. 2010. A survey of the Neotropical montane butterflies of the subtribe Pronophilina (Lepidoptera, Nymphalidae) in the Venezuelan Cordillera de la Costa. Zootaxa. 2622: 1–41.
 129. Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer, P. 2010. The obsoleta clade of the genus Lymanopoda Westwood (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae). Folia Entomologica Hungarica. 71: 161-195.
 130. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2010. Some Tortricidae from the East Cordillera in Ecuador reared from larvae in Yanayacu Biological Station in Ecuador (Insecta: Lepidoptera). Genus (Wroclaw), 585-603.
 131. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2010. Tortricidae (Lepidoptera) from Peru. Acta Zoologica Cracoviensia Ser. B - Invertebrata, 73-159.
 132. Balint, Z., Wojtusiak, J., Piszter, G., Kertesz, K., Biro, L.P. 2010. Spectroboard: an instrument for measuring spectral characteristics of butterfly wings – a new tool for taxonomists. Genus, 21(1): 163-168.
 133. Balint Z., Kertesz, K., Wojtusiak J. 2010. Notes on the high Andean cloud forest butterfly genus Jagiello and its relatives with description of a new species from Peru (Lepidoptera: Lycaenidae). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, Budapest. 102: 119-142.
 134. Zsolt Bálint, Luis M. Constantino, Julián A. Salazar-E., M. Gonzalo Andrade-C. Lina R. Campos-Salazar 2009. Notas sobre el genero Theorema especialmente en Colombia y la descripción de una nueva especie de Venezuela (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae)
 135. Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2009. Systematics, zoogeography and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 11: A new subspecies of Pedaliodes ornata Staudinger from the Cordillera de Merida (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 20(1): 13-22.
 136. Greeney, H., Pyrcz, T. W., Hualingua, M., DeVries, P. & Dyer, L. A. 2009. The early stages of Pedaliodes poesia (Hewitson, 1862) in eastern Ecuador (Lepidoptera: Satyrina: Pronophilina). Journal of Insect Science, 9:38.
 137. Pyrcz, T. W. & Gareca, Y. 2009. A new species of Eretris Thieme from the Elbow of the Andes region in Bolivia (Lepidoptera, Satyrinae). Neotropical Entomology, 38(3):370-375.
 138. Pyrcz T. W., Casner, K. & Wojtusiak, J. 2009. Polytypic species of satyrine butterflies in the subparamos and paramos of the Venezuelan Cordillera de Merida, Part 1: Lymanopoda marianna Staudinger. Genus, 20(3): 507-532.
 139. Pyrcz, T., Wojtusiak, J. & Garlacz, R. 2009. Diversity and Distribution Patterns of Pronophilina Butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) along an Altitudinal Transect in North-Western Ecuador. Neotropical Entomology, 38(6):716-726.
 140. Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Lamas, G. 2009. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 12: A new polytypic species and evaluation of the role of the Ucayali – Madre de Dios water divide as a biogeographic barrier (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 20(3): 493-505.
 141. Larsen, T. B., Pyrcz, T. W., Sáfián, S., & Warren-Gash, H. 2009. Two biogeographically significant new species of Euriphene (Boisduval, 1847) from West Africa and Nigeria: E. epe Pyrcz & Larsen and E. taigola Sáfián & Warren-Gash (Lepidoptera: Nymphalinae: Adoliadini). Metamorphosis, 20:389-99.
 142. Garlacz, R. & Wojtusiak, J. 2009. Diversity of Lepidoptera in the Andean cloud forest of Ecuador with special reference to the family Geometridae and Noctuidae – a research project of the Zoological Museum Jagiellonian University, Krakow in 2002-2005. Pp. 126-127 W: Hausmann, A. (ed.): Proceedings of the fifth Forum Herbulot 2008. Global strategies for plotting geometrid biodiversity in web-based databases (Munich, ZSM, 24-28 June 2008). – Spixiana 32/1: 126-127
 143. Przybyłowicz Ł. 2009. Thyretini of Africa. An Illustrated Catalogue of the Thyretini (Lepidoptera: Arctiidae: Syntominae) of the Afrotropical Region. [w]: Entomonograph Series vol. 16. Apollo Books. Denmark, 170 str.
 144. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2009. Delineation of Types of Tortricidae, 1. Types of Oriental species in the Munich Museum described by A. Diakonoff (Lepidoptera: Tortricidae). Shilap-Revista De Lepidopterologia, 191-208.
 145. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2009. Tortricidae (Lepidoptera) from the Mountains of Ecuador and remarks on their geographical distribution. Part IV: Eastern Cordillera. Acta Zoologica Cracoviensia Ser B-Invertebrata, 119-187.
 146. Carlos Prieto, Zsolt Bálint, Pierre Boyer, Estefanía Micó. 2008. A review of the "browni group" of Penaincisalia with notes on their distribution and variability (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini)
 147. Zs. Bálint, Ch. Faynel. 2008 Review of the genus Brangas Hübner, 1819 (Lepidoptera: Lycaenidae) with description of a new genus
 148. Prieto, C., Zsolt Bálint, Pierre Boyer, Estefanía Micó Balaguer 2008. A review of the "browni group" of Penaincisalia with notes on their distribution and variability (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini)
 149. Pyrcz, T. W. 2008. Description of a new species previously known as Pedaliodes ferratilis form luteocosta Adams & Bernard from the Venezuelan Cordillera de Mérida with data on its altitudinal distribution (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(1): 125-134.
 150. Viloria, A., Miller, L. D., Miller, J., & Pyrcz, T. W. 2008. Reassessment of Parapedaliodes Forster and Neopedaliodes Viloria, Miller & Miller, with descriptions of new taxa (Nymphalidae: Satyrinae). Bulletin of the Allyn Museum, 151: 1-43.
 151. Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 5: Revisional notes on Pedaliodes chrysotaenia with the description of a related species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 377-387.
 152. Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer, P. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 6: Pedaliodes demathani Pyrcz – a widely polytypic species from Peru and Bolivia (Lepidoptera: Nympahlidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 389-407.
 153. Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 7: A sister species of Pedaliodes paneis (Hewitson) from Central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 409-417.
 154. Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer. P. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 8: Pedaliodes niveonota Butler and new related species from Central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 419-431.
 155. Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part. 9: Notes on Pedaliodes pammenes and related species witht the description of ten new taxa. Genus, 19(3): 433-470.
 156. Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part. 10: Revisional notes of Pedaliodes tyro with the description of new taxa from central and southern Peru. Genus, 19(3): 471-495.
 157. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2008. Some telochromatic Tortricidae from western South America (Lepidoptera : tortricidae). Shilap-Revista De Lepidopterologia, 209-218.
 158. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2008. Notes on Ernocornutia Razowski, 1988 (Lepidoptera: Tortricidae: Euliini) with descriptions of seven new species from Ecuador. Zootaxa, 46-56.
 159. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2008. Tortricidae from the Mountains of Ecuador. Part III: western Cordillera (Insecta: Lepidoptera). Genus (Wroclaw), 497-575.
 160. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2008. Eight new species of the genera Vulpoxena, Cuproxena and Bidorpitia of the Chrysoxena group of genera from Ecuador (Lepidoptera: Tortricidae). Genus (Wroclaw), 113-123.
 161. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2008. Tortricidae (Lepidoptera) from the mountains of Ecuador. Part 1: Southern highlands. Acta Zoologica Cracoviensia Ser B-Invertebrata, 7-41.
 162. Balint Z., Wojtusiak J., Kertesz K., Biro L.P. 2008. Description of Penaincisalia biophot with an emphasis on the optical properties of the wing dorsal surfaces (Lepidoptera: Lycaenidae). Genus, 19(3): 343-353.
 163. Prieto, C., Zsolt Bálint 2007. Two new lycaenid butterfly species from the high Andes of Ecuador and Peru (Lepidoptera, Lycaenidae: Eumaeini)
 164. Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2007. Erebiine and pronophiline butterflies of the Serranía del Tamá, Venezuela-Colombia border (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Tropical Lepidoptera, 15(1-2): 18-52.
 165. Pyrcz, T. W. & Rodríguez G. 2007. Mariposas de la tribu Pronophilini en la Cordillera Occidental de Colombia. SHILAP, 35(140): 455-489.
 166. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2007. Paranthozela, a new Enarmoniini genus from the New World, with description of six new species (Lepidoptera: Tortricidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 167-175.
 167. Razowski, J., Pelz, V. Wojtusiak, J. 2007. Re-definition of Toreulia Razowski & Becker with description of four new species (Lepidoptera: Tortricidae). Genus (Wroclaw), 107-115.
 168. Razowski, J., Pelz, V. Wojtusiak, J. 2007. Orthocomotis Dognin, 1905 (Lepidoptera: Tortricidae) from Ecuador. Acta Zoologica Cracoviensia, 1-25.
 169. Balint Z., Wojtusiak J., Kertesz K., Biro L.P. 2007. The description of Theritas gozmanyi from the Andes and its spectroscopic characterization with some notes on the genus (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Acta Zoologica Academiae Scientarum Hungarice, 53 (Suppl. 1): 211-224.
 170. Pyrcz, T. W. 2006. Notas sobre Corades tripunctata Weymer con la descripción de una nueva subespecie (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Lambillionea, 106(1): 235-238.
 171. Pyrcz, T. W., Willmott, K. R., Hall, J. P. W. & Viloria, A. L. 2006. A review of the genus Manerebia Staudinger (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) in the northern Andes. Journal of Research on the Lepidoptera, 39(2000): 37-79.
 172. Pyrcz, T. W. & Rodriguez, G. 2006. Description of a new remarkable species of Lymanopoda Westwood and identification of a centre of endemism of cloud forest butterflies in Belmira, northern Central Cordillera, Antioquia, Colombia (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(2): 291-297.
 173. Pyrcz, T. W. 2006. Systematics, ecology and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 1: Pedaliodes spina Weymer (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(2): 299-306.
 174. Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2006. Systematics, ecology and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 2: Pedaliodes praxia (Hewitson) and related species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(3): 427-436.
 175. Pyrcz, T. W. 2006. Filling gaps in the distribution patterns of the genus Lasiophila C. & R. Felder: a new species from the valley of Kosnipata (Cuzco, Peru) (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(4): 601-608.
 176. Pyrcz, T. W. 2006. Systematics, zoogeography and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 3: Revisional notes on the generic status and a new subspecies of Pedaliodes puma Thieme (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(4): 609-616.
 177. Pyrcz, T. W. & Boyer, P. 2006. Notas taxonómicas sobre Corades melania Staudinger con la descripción de la hembra y de una nueva subespecie (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Lambillionea, 106(1): 118-122.
 178. Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2006. Notes on the systematics of the genus Praepronophila Forster with the description of two new subspecies of P. perperna (Hewitson) (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas. 10: 165-182.
 179. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2006. Tortricidae from Venezuela (Lepidoptera: Tortricidae). SHILAP Revista de Lepidopterologia, 35-79.
 180. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2006. Tortricidae (Lepidoptera) from the Valley of Rio Gualaceo, East Cordillera in Ecuador, with descriptions of new taxa. Acta Zoologica Cracoviensia, 17-53.
 181. Balint Z., Wojtusiak J. 2006. Notes on the genus Podanotum with description of a new species (Lepidoptera, Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 17/2: 283-289.
 182. Balint Z., Wojtusiak J. 2006. Contributions to the knowledge of Neotropical Lycaenidae – reinstating names of three recently described species and description of a new one (Lepidoptera: Eumaeini). Genus, 17 (2): 273-282.
 183. Bálint Z., Dahners H., Wojtusiak J. 2006. A review of Rhamma bilix Draudt with description of the male phenotype (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 17 (3): 417-425.
 184. Balint, Z. Wojtusiak, J. 2006. Contributions to the knowledge of Neotropical Lycaenidae: Notes on Thecloxurina with the description of three new species (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 17(4): 585-600.
 185. Balint, Z., Boyer, P. Wojtusiak, J. 2006. Contributions to the knowledge of Neotropical Lycaenidae: Notes on the genus Abloxurina with descriptions of five new species (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 17(4): 571-584.
 186. Bálint Z., Kertész K., Wojtusiak J. 2006. The description of Atlides halljasoni n. sp. from Ecuador and its spectrographic characterization with some notes on the genus (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 17 (3): 409-415.
 187. Pyrcz, T. W. & Rodríguez, G. 2005. Notas sobre el grupo Panyapedaliodes muscosa (Thieme) con la descripción de una nueva especie y dos nuevas subespecies. Lambillionea, 105(1): 187-194.
 188. Pyrcz, T. W. 2005. A new species of Lymanopoda at the southern generic distribution limit on the Pacific slopes of the Andes. Lambillionea, 105(2): 251-256.
 189. Pyrcz, T. W., 2005. A new endemic species of Corades from the Chiles volcano massif in North-Western Ecuador. Lambillionea, 105(3) : 503-508.
 190. Pyrcz, T. W. & Fratello, S. 2005. Cloud Forest butterfly fauna of the Pantepui – poor or poorly known? Description of new species and records of new genera of Pronophilina: Eretris agata and Oxeoschistus romeo (Nymphalidae, Satyrinae). Journal of the Lepidopterist’ Society 59(4): 200-211.
 191. Pyrcz, T. W. 2005. La identidad de Corades anfortas (Thieme) y la descripción de una nueva subespecie (Lep., Nymph., Satyr.). Lambillionea, (105): 604-608.
 192. Pyrcz, T. W. and Rodriguez, G. 2005. Pherepedaliodes angela – una nueva especie para la ciencia y un nuevo genero para Colombia. Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, 9: 179-190
 193. Pyrcz, T. W. and Viloria, A. L. 2005. Adiciones a la fauna de mariposas de la reserva forestal de Tambito (Colombia): descripción de cuatro subespecies nuevas de la subtribu Pronophilina (Nymphalidae, Satyrinae). Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, 9: 258-277.
 194. Balint Z., Wojtusiak J. 2005. Contributions to the knowledge of Neotropical lycaenid butterflies: Polyommatinae (Lepidoptera: Lycaenidae), Genus, 16, 4: 543-554.
 195. Pyrcz, T. W. 2004. Pronophiline butterflies of the highlands of Chachapoyas in northern Peru: faunal survey, diversity and distribution patterns (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Genus, 15(4): 455-622.
 196. Pyrcz, T. W. 2004. New oreal Pedaliodine butterflies from Ecuador and Colombia (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 8: 287-301.
 197. Pyrcz, T. W. 2004. Notas taxonómicas sobre el género Pronophila Doubleday Con la descripción de cuatro nuevas subespecies de Pronophila unifasciata Lathy (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 8: 233-244.
 198. Lamas, G., Viloria, A.L. & Pyrcz, T.W.P. 2004. Tribe Satyrini, Subtribe Pronophilina. Pp. 206–215 in: Lamas, G. (ed.), Checklist. Part 4A. Hesperioidea – Papilionoidea; in Heppner, J.B. (ed.), Atlas of Neotropical Lepidoptera. Vol. 4. – Association for Tropical Lepidoptera / Scientific Publishers, Gainesville, Florida.
 199. Razowski, J., Wojtusiak, J. 2004. A few characters of the adult compound eye and its peripheral area in some Tortricidae (Insecta: Lepidoptera). Genus (Wroclaw), 267-274.
 200. Pyrcz, T. W. 2003. Una nueva especie de lepidóptero altoandino de Chanchamayo (Peru Central) – Pedaliodes franzi (Nymphalidae: Satyrinae: Satyrini: Pronophilina). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 7: 245-253.
 201. Pyrcz, T. W. 2003. Notas taxonomicas y zoogeograficas sobre Lymanopoda huilana con la descripcion de una nueva subespecies del sur-este de Ecuador (Satyrinae, Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 7: 235-243.
 202. Viloria, A. L., Pyrcz, T. W., Wojtusiak, J., Ferrer-Paris, J-R., Beccaloni, G. W., Sattler, K. & Lees, D. C. 2003. A brachypterous butterfly? Proceedings of the Royal Society, B (Suppl.), S21-S24 (DOI 10.1098/rsbl.2003.0015).
 203. Garlacz, R. 2003. Górskie lasy deszczowe Andów. Wszechświat, t. 104, 4-6, 99-102.
 204. Przybyłowicz Ł. 2003. Tipulodes annae sp. n. (Lepidoptera: Arctiidae) from Colombia with distributional notes on the genus. Acta zoologica cracoviensia 46(4): 365-368
 205. Balint Z., Wojtusiak J. 2003. Notes on Ecuadorian and peruvian species of the genus Thecloxurina Johnson, 1992 (Insecta: Lepidoptera: Lycaenidae, Eumaeini), with descriptions of three new species. Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104B: 363-386.
 206. Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 2002. The vertical distribution of pronophiline butterflies (Nymphalidae, Satyrinae) along a elevational transect in Monte Zerpa (Cordillera de Mérida, Venezuela) with remarks on their diversity and parapatric distribution. Global Ecology & Biogeography, 11: 211-221.
 207. Balint Z., Wojtusiak J. 2002. Rhamma tomaszpyrczi n.sp. from northeast Peru (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 13, 2: 189-196.
 208. Viloria, A. L., Adams, M. J., Pyrcz, T. W. & Romero F. 2001. Noticia histórica sobre satíridos venezolanos coleccionados por Karl Moritz (1797-1866) y discusión de la identidad taxonómica y la distribución de Pedaliodes pisonia (Hewitson, 1862). SHILAP, 29(113): 31-42.
 209. Viloria, A. L. & Pyrcz T. W. 2001. Revalidación y revisión de Steromapedaliodes Forster, con description de dos especies nuevas (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Anartia, 15: 1-2.
 210. Garlacz, R. 2001. Species of the genus Zamarada Moore (Geometridae, Ennominae) in Nigeria with notes on their geographical distribution. Lambillionea, CI, 3.
 211. Wojtusiak, J. & Garlacz, R. 2001. The Geometridae of the São Tomé and Principe islands in the Gulf of Guinea, a checklist with notes on their geographical distribution. Lambillionea, 101, 3: 473-481.
 212. Balint Z., Wojtusiak J. 2001. The genus Pons Johnson, 1992 (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). Genus, 12, 3: 373-383.
 213. Arenberger E., Wojtusiak J. 2001. Pterophoridae aus Venezuela. Quadrifina, 4: 65-76.
 214. Pyrcz, T. W. 2000. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 4, new taxa of Pronophila Doubleday. Genus, 11(1): 69-86.
 215. Balint Z., Wojtusiak J. 2000. Jagiello molinopampa gen. n. and sp. n. from Peru (Lepidoptera, Lycaenidae). Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 92: 56-68.
 216. Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 1999a. Mariposas de la Pronophilini de la Reserva Forestal Tambito, Cordillera Occidental, Colombia, Primera parte. Convergencia de los patrones de coloración en mariposas andinas: siete nuevas especies del género Pedaliodes Butler. Shilap, 27(106): 173-287.
 217. Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 1999. Mariposas de la Pronophilini de la Reserva Forestal Tambito, Cordillera Occidental, Colombia, Segunda parte. Patrones de distribución altitudinal. SHILAP, 27(106): 203-213.
 218. Pyrcz, T. W. 1999a. The E. Krüger collection of pronophiline butterflies, Part 1: Introduction, genera Altopedaliodes to Lymanopoda. Lambillionea, 99(2): 221-240.
 219. Pyrcz, T. W. 1999b. The E. Krüger collection of pronophiline butterflies, Part 2: genera Manerebia to Thiemeia. Lambillionea, 99(3): 351-376.
 220. Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 1999. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 1, New pedaliodines. Genus, 10(1): 117-150.
 221. Pyrcz, T. W. 1999. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 2, The genus Lasiophila. Genus, 10(3): 479-495.
 222. Pyrcz, T. W., Willmott, K. & Hall, J. 1999. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 3, three new species and five new subspecies of Lymanopoda, Genus, 10(3): 497-522.
 223. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1999. New pronophiline butterflies from the Venezuelan Tepuyes (Nymphalidae, Satyrinae), Journal of the Lepidopterist’ Society, 53(3): 90-98.
 224. Wojtusiak J., Rey F. 1999. Forest-paramo ecotone butterflies of the genus Catasticta in the Tama range, Venezuela-Colombia border: C. uricoecheae inopa new subsp. (Lepidoptera: Pieridae). Lambillionea, 99, 87-90.
 225. Sattler K., Wojtusiak J. 1999. A new brachypterous Xenomigia species (Lepidoptera: Notodontidae) from Venezuela. Ent. scand., 30, 4: 435-442.
 226. Wojtusiak J. 1998. North Andean cloud forest and subparamo species of the genus Catasticta: C. chrysolopha Kollar, C. spectrum Reissinger and C. abdita new species (Lepidoptera: Pieridae). Lambillionea, 98, 4: 595-599.
 227. Wojtusiak, J. & Pyrcz, T. W. 1997. Taxonomy of three butterfly species from the islands of São Tomé and Principe in the Gulf of Guinea: Neptis larseni n. sp., Charaxes thomasius & Papilio furvus (Lepidoptera: Papilionoidaea). Lambillionea, 97(1): 53-63.
 228. Johnson, K., Vélez, J. & Pyrcz, T. W. 1997. Description of male of Rhamma cassidyi Johnson & Adams (Lycaenidae, Theclinae, Eumaeini). Review of Colombian Theclinae, 2(12): 7-9.
 229. Pyrcz, T. W. 1996. Niche competition and mate recognition in the butterflies of São Tomé e Principe. Gulf of Guinea Conservation Newsletter, 1996(3): 2-3.
 230. Rey, F & Pyrcz, T. W. 1996. A perfect mimicry of two cloud forest pierids: Catasticta revancha n. sp. and Leptophobia eleone. Genus, 96(4): 21-24.
 231. Wojtusiak J. 1996. The check-list of the Noctuidae moths of the São Tome and Principe islands in the Gulf of Guinea, with notes on their geographical distribution. Part I. Noctuinae, Heliothinae, Hadeninae, Acronictinae, Amphipyrinae. Lambillionea - 96, 2: 278-282.
 232. Wojtusiak J. 1996. The check-list of the Noctuidae moths of the Sao Tome and Principe islands in the Gulf of Guinea, with notes on their geographical distribution. Part II. Acontiinae, Euteliinae, Stictopterinae, Sarrothripinae, Chloephorinae, Plusiinae. Lambillionea, 96, 3: 536-541.
 233. Wojtusiak J. 1996. The check-list of the Noctuidae moths of the Sao Tome and Principe islands in the Gulf of Guinea, with notes on their geographical distribution. Part III. Catocalinae, Ophiderinae, Hypeninae, Hypenodinae. Lambillionea - 96, 4: 683-693.
 234. Arenberger E., Wojtusiak J. 1996. Pterophoridae aus Nigeria (Insecta, Lepidoptera). Z. Arb. Gem. Öst. Ent., 48: 73-85.
 235. Wojtusiak, J. & Pyrcz, T. W. 1995. Observations on the postembryonic development and comments on the systematic status of the butterfly Kamilla cymodoce (Cramer), Lambillionea, 95(1): 116 - 120.
 236. Pyrcz, T. W. 1995. A new genus, Tamania and a new species, Tamania jacquelinae from the Tamá range, Venezuela - Colombia border (Satyridae: Pronophilini). Lambillionea, 95(4): 519-525.
 237. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1995. Notes on Pedaliodes roraimae Strand, a little known satyrid from the Roraima massif. Lambillionea, 95(4): 584-586.
 238. Pyrcz, T. W. 1995. A new Memphis from the Pantepui, Memphis montesino n. sp. Tropical Lepidoptera, 95(1): 11-13.
 239. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1994. A new genus, Protopedaliodes and a new species, Protopedaliodes kukenani from the Pantepui, Venezuela (Satyridae: Pronophilini). Lambillionea. 94(3): 345 - 352.
 240. Wojtusiak J., Knoop. D. 1994. A new species of Euriphene from south eastern Nigeria. Lambillionea, 94, 1: 95-97.
 241. Wojtusiak J. 1994. A new species of Tolna from Nigeria. Lambillionea, 94, 3: 449-450.
 242. Honey M.R., Wojtusiak J. 1994. A new species of Apospasta sensu lato from São Tome (Lepidoptera: Noctuidae: Hadeninae). Tropical Lepidoptera, 5, 2: 105-107.
 243. Pyrcz, T. W. 1993a. Notes sur les premiers états de Papilio cleotas au Venezuela (Lepidoptera, Papilionidae). Lambillionea. 93(1): 87 - 89.
 244. Pyrcz, T. W. 1993b. Memphis titan romeroi from Venezuela (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(1): 26.
 245. Pyrcz, T. W. 1993c. New record of Memphis grandis from Venezuela (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(1): 27 - 28.
 246. Pyrcz, T. W. 1993d. New Memphis from Venezuela, Memphis salinasi n. sp. (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(2): 127 - 131.
 247. Wojtusiak J., Godzińska E. 1993. Factors influencing the responses to nest damage in the African weaver ant (Oecophylla longinoda (Latreille). Acta Neurobiol. Exp., 53: 401-408.
 248. Pyrcz, T. W. 1992a. Provisional check-list of the butterflies of São Tomé and Principe islands. Lambillionea. 92(1): 48 - 52.
 249. Pyrcz, T. W. 1991. Account of two expeditions to São Tomé and Principe islands, January - March & July - September 1990 including a description of new subspecies of Acraea pharsalus Ward and Bematistes alcinoe Felder. Lambillionea. 91(4): 362 - 374.

 1. Kajdas B., Salamon M.A., Głaz J., Płachno B.J., 2023, Szkielety liliowców (Crinoidea, Echinodermata) Seirocrinus subandularis (Miller, 1821) z kolekcji Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzealnictwo, 64: 128-137. DOI: 10.5604/01.3001.0053.9065
 2. Melchor R.M., Uchman A. & Steel R.J. 2020. Avian diversity and behavior in an Eocene coastal plain, Svalbard: the ichnological evidence, Ichnos, DOI: 10.1080/10420940.2020.1744583
 3. Uchman A., Martyshyn A. 2020. Taxis behaviour of burrowing organisms recorded in an Ediacaran trace fossil from Ukraine. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Vol. 538, 15 January 2020, 109441. DOI: https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2019.109441
 4. Uchman A., Rattazzi B. 2019. The trace fossil Circulichnis as a record of feeding exploration: New data from deep-sea Oligocene–Miocene deposits of northern Italy | Trace fossile de Circulichnis, un enregistrement de la recherche de nourriture : nouvelles données obtenues à partir de dépôts oligo-miocènes du Nord de l’Italie. C. R. Palevol 18: 1–12. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2018.05.002
 5. Jach R., Knutelski S., Uchman A., Hercman H. & Dohnalik M. 2018. Subfossil markers of climate change during the Roman Warm Period of the late Holocene. Science of Nature, 105: 6.
 6. Koszowska E., Przybyło J., Sawłowicz Z. 2018. Piękno w soli zaklęte. Alma Mater 198
 7. "
 8. Stachacz M., Łaska W., Uchman A. 2018. Large cruzianid trace fossils in the Ordovician of the peri-Baltic area: the case of the Bukówka Formation (Holy Cross Mountains, Poland). Geological Quarterly, 2018, 62 (2): 400–414 DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1412
 9. "
 10. Stachacz M., Łaska W., Uchman A. 2018. Large cruzianid trace fossils in the Ordovician of the peri-Baltic area: the case of the Bukówka Formation (Holy Cross Mountains, Poland). Geological Quarterly, 2018, 62 (2): 400–414. DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1412.
 11. Uchman A., Rattazzi B. 2018. A new etching trace from the Savignone Conglomerate (Oligocene), NW Italy, probably produced by limpet gastropods. Acta Geologica Polonica, Vol. 68 (2018), No. 4, pp. 651–662 DOI: 10.1515/agp-2018-0015.
 12. Uchman A., Wisshak M., Rodríguez-Tovar F.J. 2018. The bivalve boring Cuenulites amygdaloides nov. isp. in siliceous sponges from the Upper Cretaceous of Germany. Geobios Vol. 51, Issue 5: 481-486. https://doi.org/10.1016/j.geobios.2018.08.005
 13. Jurkowska A. 2016. Inoceramid stratigraphy and depositional architecture of the Campanian and Maastrichtian of the Miechów Synclinorium (southern Poland). Acta Geologica Polonica, 66, 59-84.
 14. Stachacz M. 2016. Ichnology of the Cambrian Ociesęki Sandstone Formation (Holy Cross Mountains, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae (2016), vol. 86: 291–328. doi: http://dx.doi.org/10.14241/asgp.2016.007
 15. Stachacz M. 2016. Ichnology of the Cambrian Ociesęki Sandstone Formation (Holy Cross Mountains, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, Vol. 86: 291–328. DOI: http://dx.doi.org/10.14241/asgp.2016.007.
 16. Bieńkowska-Wasiluk M., Uchman A., Jurkowska A., Świerczewska-Gładysz E. 2015. The trace fossil Lepidenteron lewesiensis: a taphonomic window on diversity of Late Cretaceous fishes. Paläontologische Zeitschrift Vol. 89: 795–806.
 17. Krzesińska A., Gattacceca J., Friedrich J. M., Rochette P. 2015. Impact-related noncoaxial deformation in the Pułtusk H chondrite inferred from petrofabric analysis. Meteoritics & Planetary Science 50, Nr 3: 401–417. DOI: 10.1111/maps.12429.
 18. Rodríguez-Tovar F.R., Uchman A. & Puga-Bernabéu Á. 2015. Borings in gneiss boulders in the Miocene (Upper Tortonian) of the Sorbas Basin, SE Spain. Geol. Mag. 152 (2): 287–297. DOI:10.1017/S0016756814000302
 19. Strzeboński P., Uchman A. 2015. The trace fossil Gyrophyllites in deep-sea siliciclastic deposits of the Istebna Formation (Upper Cretaceous–Palaeocene) of the Carpathians: An example of biologically controlled distribution. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 426: 260–274.
 20. Strzeboński P., Uchman P. 2015. The trace fossil Gyrophyllites in deep-sea siliciclastic deposits of the Istebna Formation (Upper Cretaceous–Palaeocene) of the Carpathians: An example of biologically controlled distribution. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 426, 260–274
 21. Rychliński T., Jaglarz P., Uchman A., Vainorius J., 2014. Unusually well preserved casts of halite crystals: A case from the Upper Frasnian of northern Lithuania. Sedimentary Geology, Vol. 308: 44-52.
 22. Krzesińska A., Fritz J. 2014. Weakly shocked and deformed CM microxenoliths in the Pułtusk H chondrite. Meteoritics & Planetary Science 49, Nr 4: 595–610. DOI: 10.1111/maps.12276.
 23. "
 24. Sawłowicz Z., Przybyło J., Boroń K. 2014. Colour ful speleothems in the Wieliczka Salt Mine. Geo log i cal Quar terly, 2014, 58 (3): 449–458 DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1155
 25. "
 26. Jurkowska A., Uchman A. 2013. The trace fossil Lepidenteron lewesiensis (Mantell, 1822) from the Upper Cretaceous of southern Poland . Acta Geologica Polonica, Vol. 63 (2013), No. 4, pp. 611–623 DOI: 10.2478/agp-2013-0026.
 27. Jurkowska A., Uchman A. 2013. The trace fossil Lepidenteron lewesiensis (Mantell, 1822) from the Upper Cretaceous of southern Poland. Acta Geologica Polonica , 2013, Vol. 63, no. 4, 611--623.
 28. Kowalczyk J., Sawłowicz Z. 2013. Bajkowy świat nacieków. The fairytale world of dripstone formations W: Skarb : Kopalnia Soli Wieliczka; The Wieliczka Salt Mine : an underground treasure. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas; strony: 83-97 ISBN: 978-83-242-2278-0
 29. Malinowski Ł., Sawłowicz Z. 2013. Metal i jego los | Metal and Its Fate W: Skarb : Kopalnia Soli "Wieliczka" = The "Wieliczka" Salt Mine : an underground treasure. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"; strony: 99-113 ISBN: 978-83-242-2278-0
 30. Mikuś P. & Uchman A. 2013. Beetle burrows with a terminal chamber: a contribution to the knowledge of the trace fossil Macanopsis in continental sediments. Palaios, 28: 403-413.
 31. Stachacz M. 2013. Trilobites, their traces and associated sedimentary structures as indicators of the Cambrian palaeoenvironment of the Ociesęki Range (Holy Cross Mountains, Poland) . Geological Quarterly, 2013, 57 (4): 745–756. DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1124.
 32. Uchman A. & Hanken N.-M. 2013. The new trace fossil Gyrolithes lorcaensis isp. n. from the Miocene of SE Spain and a critical review of the Gyrolithes ichnospecies. Stratigraphy and Geological Correlation, 21(3): 72-84.
 33. Uchman A. & Rattazzi B. 2013. Scratch circles associated with the large foraminifer Bathysiphon from deep-sea turbiditic sediments of the Pagliaro Formation (Palaeocene), Northern Apennines, Italy. Sedimentary Geology, 289: 115-123. http://dx.doi.org/10.1016/j.sedgeo.2013.02.006.
 34. Uchman A., Rodríguez-Tovar F.J. & Oszczypko N. 2013. Exceptionally favourable life conditions for macrobenthos during the Late Cenomanian OAE-2 event: Ichnological record from the Bonarelli Level in the Grajcarek Unit, Polish Carpathians. Cretaceous Research, Volume 46: 1-10.
 35. Uchman A., Rodríguez-Tovar F.J., Machaniec E. & Kędzierski M. 2013. Ichnological characteristics of Late Cretaceous hemipelagic and pelagic sediments in a submarine high around the OAE-2 event: a case from the Rybie section, Polish Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370: 222-231.
 36. Rečnik A., 2013, Minerals of the Mercury Ore Deposit Idria, Springer Heidelberg New York Dordrecht London, ISBN 978-3-642-31631-9, ISBN 978-3-642-31632-6 (eBook), DOI 10.1007/978-3-642-31632-6
 37. Demírcan H., Uchman A. 2012. The miniature echinoid trace fossil Bichordites kuzunensis isp. nov. from early Oligocene prodelta sediments of the Mezardere Formation, Gökçeada Island, NW Turkey. Acta Geologica Polonica, Vol. 62 (2012), No. 2, pp. 205–215 DOI: 10.2478/v10263-012-0010-2.
 38. Jach R., Machaniec E., Uchman A. 2012. The trace fossil Nummipera eocenica from the Tatra Mountains, Poland: morphology and palaeoenvironmental implications. Lethaia ,Volume45, Issue3 ,Pages 342-355.
 39. Kotlarczyk J., Uchman A. 2012. Integrated ichnological and ichthyological analysis of oxygenation changes in the Menilite Formation during Oligocene, Skole and Subsilesian nappes, Polish Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 331-332: 104-118.
 40. Lukeneder A., Uchman A., Gaillard C. & Olivero D. 2012. The late Barremian Halimedides horizon of the Dolomites (Southern Alps, Italy). Cretaceous Research, 35: 199–207. doi.org/10.1016/j.cretres.2012.01.002.
 41. Stachacz M. 2012. Ichnology Of Czarna Shale Formation (Cambrian, Holy Cross Mountains, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae (2012), vol. 82: 00–00.
 42. Stachacz M. 2012. New finds of Rusophycus from the lower Cambrian Ociesęki Sand stone For ma tion (Holy Cross Moun tains, Poland). Geological Quarterly, 2012, 56 (2): 237–248 DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1018.
 43. Śliwa J. 2012. Ludwik Michałowski (1829 - 1899) Zapomniany kolekcjoner krakowski W Badacze, Kolekcjonerzy, podróżnicy Studia z dziejów zainteresowań starożytniczych. Księgarnia Akademicka, Kraków 2012
 44. Świerczewska-Gładysz E., Jurkowska A. 2012. Occurrence and paleoecological significance of lyssacinosid sponges in the Upper Cretaceous deposits of southern Poland. Facies Vol. 59: 763–777 (2013).
 45. Uchman A., Kaminski M.A. & Rattazzi B. 2012. Arthrodendron borberensis sp. nov., a large protist (Foraminifera) from the Pagliaro Formation (Palaeocene), Northern Apennines, Italy. Geological Quarterly, 56(1): 215-224.
 46. Uchman A., Ślączka A. & Renda P. 2012. Probable root structures and associated trace fossils from the Lower Pleistocene calcarenites of the Favignana Island, southern Italy: dilemmas of interpretation. Geological Quarterly, 56(4): 745–756. Warszawa, doi: 10.7306/gq.1052.
 47. Wetzel A. & Uchman A. 2012. Chapter 21. Deep-Sea Fans w D. Knaust, R.G. Bromley (Eds.) "Trace Fossils as Indicators of Sedimentary Environments", Volume 64.
 48. Uchman A. & Wetzel A. 2011. Deep-sea ichnology: the relationships between depositional environment and endobenthic organisms. In: Hüneke, H., Mulder, T. (Eds.), Deep-Sea Sediments. Developments in Sedimentology, Vol. 63: 517-556. Elsevier, Amsterdam.
 49. Uchman A. Mikuláš R. & Rindsberg A.K. 2011. Mollusc trace fossils Ptychoplasma Fenton & Fenton, 1937 and Oravaichnium Plička & Uhrová, 1990: their type material and ichnospecies. Geobios, 44: 387-397. Lyon.
 50. Jaglarz P. & Uchman A. 2010. A hypersaline ichnoassemblage from the Middle Triassic carbonate ramp of the Tatricum domain in the Tatra Mountains, Southern Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 292: 71-81. Amsterdam..
 51. Kaminski M.A., Uchman A. & Rindsberg A.K. 2010. Arthrodendron maguricum n. sp., a new larger agglutinated foraminifer from the Eocene Magura Flysch of the Polish Carpathians. Journal of Paleontology, 84: 1015-1021.
 52. Karwowski Ł. 2010. Skład i budowa mezosyderytu łowickiego. Kwartalnik Miłośników Meteorytów METEORYT; Nr 2(74), Czerwiec 2010; ISSN 1642-588X.
 53. "
 54. Malinowski Ł., Sawłowicz Z., Przybyło J. 2010. Mineralogiczno-geochemiczna charakterystyka produktów korozji żelaza z Kopalni Soli „Wieliczka” Mineralogical and geochemical characteristics of the iron corrosion products from the Wieliczka Salt Mine. GEOLOGIA 2010 Tom 36 Zeszyt 3 313–329
 55. "
 56. Rychliński T. & Uchman A. 2010. Skamieniałości śladowe wczesnego i środkowego triasu domeny Fatricum w Tatrach i ich znaczenie paleośrodowiskowe (Early and Middle Triassic trace fossils of the Fatricum domain in the Tatra Mountains and their palaeoenvironmental significance). Przegląd Geologiczny, 58 (11): 1079–1086. Warszawa.
 57. Uchman A. 2010. A new ichnogenus Skolichnus for Chondrites hoernesii Ettingshausen, 1863, a deep-sea radial trace fossil from the Upper Cretaceous of the Polish Flysch Carpathians: Its taxonomy and palaeoecological interpretation as a deep-tier chemichnion. Cretaceous Research, 31: 515-523. London.
 58. Uchman A. 2009. The Ophiomorpha rudis ichnosubfacies of the Nereites ichnofacies: characteristics and constraints. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 276: 107-119. Amsterdam.
 59. Uchman A., Bąk K. & Rodríguez-Tovar F.J. 2008. Ichnological record of deep-sea palaeoenvironmental changes around the Oceanic Anoxic Event 2 (Cenomanian–Turonian boundary): an example from the Barnasiówka section, Polish Outer Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 262: 61-71. Amsterdam.
 60. Zhang G., Uchman A., Chodyń R. & Bromley R.G. 2008. Trace fossil Artichnus pholeoides igen. nov. isp. nov. in Eocene turbidites, Polish Carpathian Mountains: possible ascription to holothurians. Acta Geologica Polonica, 58 (1), 75-86. Warszawa.
 61. D'Alessandro A. & Uchman A. 2007. Bichordites and Bichordites-Rosselia ichnoassemblages from the Lower Pleistocene Tursi Sandstone (southern Italy). In: Bromley R.G., Buatois L.A., Mángano M.G., Genise J.F. & Melchor R.N. (Eds.), Sediment–Organism Interactions: A Multifaceted Ichnology. Society of Economic Palentologists and Mineralogists (Society for Sedimentary Geology) Special Publications, 88: 213-221. Tulsa, Oklahoma.
 62. Höck V., Ślączka A. & Uchman A. 2007. Age and palaeoenvironment of metamorphosed limestones at the northern margin of the Tauern Window, Austria: Ichnological, palaeontological and sedimentological evidence. Austrian Journal of Earth Sciences, 99 (for 2006): 42-56. Vienna.
 63. Masse J-P., Morycowa E. 2007. A new Scleractinian species from the lower cretaceou of Provence (SE France). Annales Societatis Geologorum Poloniae , vol. 77 , 141-145
 64. Uchman A. 2007. Deep-sea ichnology: development of major concepts. In: Miller, W., III (ed.), Trace Fossils Concepts, Problems, Prospects. Elsevier, Amsterdam, p. 248-267.
 65. Uchman A., Gaigalas A., Melešytė M. & Kazauskas V. 2007. Trace fossil Asthenopodichnium lithuanicum isp. nov. from the Late Neogene brown-coal deposits, Lithuania. Geological Quarterly, 50 (4): 437-446. Warszawa.
 66. Uchman A., Nemec W., Ilgar A. & Messina C. 2007. Lacustrine trace fossils and environmental conditions in the Early Miocene Ermenek Basin, southern Turkey. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 77: 123-139. Kraków.
 67. Uchman A., Pervesler P. 2007. Palaeobiological and palaeonvironmental significance of the Pliocene trace fossil Dactyloidites peniculus. Acta Palaeontol. Pol. 52 (4): 799–808, 2007.
 68. Jach R., Myczyński R. 2006. Nectonic fauna from the Toarcian - Aalenian red deposits of the Križna unit in the Western Tatra Mountains, Poland. scripta, Geology vol. 33-34/2003-2004 Brno
 69. Kumpulainen R.A., Uchman A., Woldehaimanot B., Kreuser T. & Ghirmay S. 2006. Trace fossil evidence from the Adigrat Sandstone for an Ordovician glaciation in Eritrea, NE Africa. Journal of African Earth Sciences, 45: 408-420. Amsterdam.
 70. Morycowa E., Decrouez D. 2006. Early Aptian scleractinian corals from the Upper Schrattenkalk of Hergiswil (Lucerne region, Helvetic Zone of central Switzerland). Revue de Paléobiologie, Tom 25, MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE.
 71. Morycowa E., Łabaj M. & Szulc J. 2006. Calicular variation in Eckastraea prisca (Scleractinia) from the Middle Triassic (Anisian) of the Silesian region (SW Poland). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 12: 705-720. Stuttgart.
 72. Morycowa E. & Szulc J. 2006. New family Eckastraeidae, Scleractinia (Middle Triassic, Peri-Tethys, Central Europe). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, 12: 721-733. Stuttgart.
 73. Hanken N.-M., Uchman A. & Binns R. 2005. Ordovician bathyal trace fossils from metasiliciclastics in central Norway and their sedimentological and paleogeographical implications. Ichnos, 12(2): 105-133. Amsterdam.
 74. Erdoğan B., Uchman A., Güngör T & Özgül N. 2004. Lithostratigraphy of the Lower Cambrian metaclastics and their age based on trace fossils in the Sandıklı region, south-western Turkey. Geobios, 37: 346-360. Lyon.
 75. Leszczyński St. 2004. Bioturbation structures of the Kropivnik Fucoid Marls (Campanian-lower Maastrichtian) of the Huwniki-Rybotycze area (Polish Carpathians). Geological Quarterly, tom: 48, numer: 1.
 76. Tunis G. & Uchman A. 2004. Trace fossils from the Brkini Flysch (Eocene), south-western Slovenia. Gortania, 25 (for 2003): 31-45. Udine.
 77. Uchman A. 2004. Deep-sea trace fossils controlled by palaeo-oxygenation and deposition: an example from the Lower Cretaceous dark flysch deposits of the Silesian Unit, Carpathians, Poland. Fossils and Strata, 51: 39-57. Oslo.
 78. Uchman A. 2004. Phanerozoic history of deep-sea trace fossils. In: McIlroy, D. (ed.), The application of ichnology to palaeoenvironmental and stratigraphic analysis. Geological Society, London, Special Publication, 228: 125-139. London.
 79. Uchman A., Janbu N. E. & Nemec W. 2004. Trace fossils in the Cretaceous–Eocene flysch of the Sinop-Boyabat Basin, Central Pontides, Turkey. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74: 197-235. Kraków.
 80. Krobicki M. & Uchman A. 2003. Trace fossil Curvolithus from the Middle Jurassic crinoidal limestones of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland. Geologica Carpathica, 54(3): 175-178. Bratislava.
 81. Leszczyński St. 2003. Bioturbation structures in the Holovnia Siliceous Marls (Turonian-lower Santonian) in Rybotycze (Polish Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, Vol 73, No 2 (2003).
 82. Uchman A. 2003. Trends in diversity, frequency and complexity of graphoglyptid trace fossils: evolutionary and palaeoenvironmental aspects. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 192(1-4): 123-142. Amsterdam.
 83. Uchman A. 2003. Trends in diversity, frequency and complexity of graphoglyptid trace fossils: evolutionary and palaeoenvironmental aspects. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 192(1-4): 123-142. Amsterdam
 84. Uchman A., Mikuláš R. & Houša V. 2003. Trace fossil Chondrites in uppermost Jurassic-Lower Cretaceous deep cavity fills from the Western Carpathians, Czech Republic. Geologica Carpathica, 54(3): 181-187. Bratislava.
 85. Morycowa E. , Marcopoulou-Diacantoni A. 2002. Albian corals from the Subpelagonian Zone of Central Greece (Agrostylia, Parnassos region). Annales Societatis Geologorum Poloniae, Vol 72, No 1 (2002).
 86. Uchman A., Demírcan H., Toker V., Derman S., Sevim S. & Szulc J. 2002. Relative sea-level changes recorded in borings from a Miocene rocky shore of the Mut Borings from a Miocene rocky shore of the Mut Basin, southern Turkey. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 263-270. Kraków.
 87. Dżułyński St. 2001. Atlas struktur sedymentacyjnych fliszu karpackiego. Instytut Nauk Geologicznych UJ.
 88. Kędzierski M. & Uchman A. 2001. Ichnofabrics of the Upper Cretaceous marlstones in the Opole region, southern Poland. Acta Geologica Polonica, 51(1): 81-91. Warszawa.
 89. Morycowa E., Masse J.-P., Arias C., Vilas L. 2001. Montlivaltia multiformis Toula (Scleractinia) from the Apitan of the Prebetic Domain (SE Spain). Revista Española de Paleontología, tom 16, nr 1.
 90. Pilski A. S. 2001. Meteoryty w zbiorach polskich. Olsztyn 2001.
 91. Wetzel A. & Uchman A. 2001. Sequential colonization of muddy turbidites: examples from Eocene Beloveža Formation, Carpathians, Poland. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 168(1-2): 171-186. Amsterdam.
 92. Alexandrowicz Z. 2000. Groty kryształowe w Kopalni Soli Wieliczka. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody.
 93. Bąk K., Uchman A. & Bąk M. 2000. Agglutinated foraminifera, radiolaria and trace fossils from Upper Cretaceous deep-water variegated shales at Trawne Stream, Grajcarek Unit, Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Earth Sciences, 48(1): 1-32. Kraków.
 94. Uchman A. & Álvaro J.J. 2000. Non-marine invertebrate trace fossils from the Tertiary Calatayud-Teruel Basin, NE Spain. Revista Española de Paleontología, 15(2): 203-218. Madrit..
 95. Uchman A., Bubniak I. & Bubniak A. 2000. Glossifungites ichnofacies in the area of its nomenclatural archetype, Lviv, Ukraine. Ichnos, 7 (3):183-193. Amsterdam.
 96. Rajchel J. & Uchman A. 1999. Trace fossils from the Miocene transgressive siliciclastics near Dynów, SE Poland. Acta Palaeontologica Romaniae, 2: 433-440.
 97. Uchman A. & Demircan H. 1999. Trace fossils of Miocene deep-sea fan fringe deposits from the Cingöz Formation, southern Turkey. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 69:125-153. Kraków.
 98. Uchman A. 1999. Ichnology of the Rhenodanubian Flysch (Lower Cretaceous-Eocene) in Austria and Germany. Beringeria, 25: 65-171. Würzburg.
 99. Rajchel J. & Uchman A. 1998. Ichnologiczny zapis paleośrodowiska w utworach miocenu transgredującego na flisz jednostki skolskiej w rejonie Dubiecka (Ichnological record of palaeoenvironment in the transgressive Miocene deposits of the Skole Unit in the Dubiecko region (SE Poland)). Przegląd Geologiczny, 46:523-529. Warszawa.
 100. Rajchel J. & Uchman A. 1998. Ichnological analysis of an Eocene mixed marly‑siliciclastic flysch deposits in the Nienadowa Marls Member, Skole Unit, Polish Flysch Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 68:61-74. Kraków.
 101. Uchman A. 1998. Wybrane skamieniałości śladowe z warstw hieroglifowych jednostki dukielskiej (eocen) w Bieszczadach Zachodnich (Selected trace fossils from the Hieroglyphic Beds (Eocene) in the region of the West Bieszczady Mts.). Roczniki Bieszczadzkie, 6(for 1997): 39-47. Ustrzyki Dolne.
 102. Uchman A. 1998. Wybrane skamieniałości śladowe z warstw hieroglifowych jednostki dukielskiej (eocen) w Bieszczadach Zachodnich (Selected trace fossils from the Hieroglyphic Beds (Eocene) in the region of the West Bieszczady Mts.). Roczniki Bieszczadzkie, 6(for 1997): 39-47. Ustrzyki Dolne
 103. Uchman A., Bromley R.G., Leszczyński S. 1998. Ichnogenus Treptichnus in Eocene flysch, Carpathians, Poland: taxonomy and preservation. Ichnos, 5:269-275. Amsterdam.
 104. Kędzierski M. & Uchman A. 1997. Age and palaeoenvironment of the Kościeliska Marl Formation (Lower Cretaceous) in the Tatra Mountains, Poland: preliminary results. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 67: 237-247. Kraków.
 105. Uchman A. 1997. Paleośrodowisko margli kredowych w Tatrach Polskich w świetle badań ichnologicznych (Paleoenvironment of the Cretaceous marlstones in the Polish Tatra Mts. in the light of ichnological researches). Przegląd Geologiczny, 45(10):1018-1023. Warszawa.
 106. Morycowa E., Decrouez D., Schenk K. 1994. Presénce de Latusastraea exiguis (Scléractiniaire) dans le Schrattenkalk du Ravil (Helvétique, Suisse) et quelques remarques sur les espèces Crétacées du genre Latusastraea d'Orbigny, 1849. Annales Societatis Geologorum Poloniae Vol 64, No 1-4 (1994).
 107. Pilski A.S. 1994. Pułtuski deszcz meteorytów. URANIA Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii; rok LXV, wrzesień 1994, Nr 9 (633);
 108. Uchman A. & Tchoumatchenco, P. 1994. Remarks on the stratigraphy and brachiopod palaeobiogeography in the Lower Jurassic Hierlatz-type limestone facies; the Choč Unit, Central Western Carpathians. Geologica Carpathica, 45(4): 195-202. Bratislava.
 109. Masse J-P., Morycowa E. 1993. Les Scléractiniaires hydnophoroïdes du Crétacé inférieur (Barrémien-Aptien inférieur) de Provence (SE de la France). Systématique, stratigraphie et paléobiogéographie. Geobios, 27, 4 , 433-448.
 110. Hoffmann M. & Uchman A. 1992. Skamieniałości śladowe z wapieni płytowych Wyżyny Krakowskiej (Trace fossils from Oxfordian platty limestones nearby Kraków). Przegląd Geologiczny, 11:651-656. Warszawa.
 111. Tunis G. & Uchman A. 1992. Trace fossils in the"Flysch del Grivó" (Lower Tertiary) in the Julian Prealps, NE Italy: Preliminary observations. Gortania, 14: 71-104. Udine.
 112. Uchman A. 1992. Ichnogenus Rhizocorallium in the Paleogene flysch (Outer Western Carpathians, Poland). Geologica Carpathica, 43(1): 57-60. Bratislava.
 113. Uchman A. 1992. Skamieniałości śladowe w eoceńskim cienko- i średnioławicowym fliszu strefy bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej (Trace fossils of the Eocene thin- and medium-bedded flysch of the Bystrica Zone of the Magura Nappe in Poland). Przegląd Geologiczny, 40(7): 430-435. Warszawa.
 114. Laska A. 1991. Musaeum Solticovianum. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CMLXXXIX, Prace Archeologiczne * Z. 49, 1991.
 115. Uchman A. 1991. "Shallow-water" trace fossils in the Paleogene flysch of the Magura Nappe, Polish Outer Carpathians. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 61: 61-75. Kraków.
 116. Uchman A. 1991. Isopodichnus and other trace fossils from the Kopieniec Formation (Rhaetian - Sinemurian) in the Tatra Mts., Poland. Geologica Carpathica, 42: 117-121. Bratislava.
 117. Uchman A. 1991. Skamieniałości śladowe z warstw inoceramowych oraz utworów formacji szczawnickiej (fm) w strefie krynickiej i bystrzyckiej płaszczowiny magurskiej (Trace fossils of the Inoceramian beds and the Szczawnica Formation in the Krynica and Bystrzyca Zones of the Magura Nappe). Przegląd Geologiczny, 39(4):207-212. Warszawa.
 118. Uchman A. 1990. Skamieniałości śladowe z eocenu strefy sądeckiej w Żeleźnikowej Wielkiej koło Nowego Sącza (Płaszczowina magurska, Karpaty Zewnętrzne) (Trace fossils in the Eocene of the Nowy Sącz facies zone in Żeleźnikowa Wielka near Nowy Sącz (Magura Nappe, Outer Carpathians. Summary)). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 60 (1-2): 107-124. Kraków
 119. Uchman, A. 1990. Skamieniałości śladowe z eocenu strefy sądeckiej w Żeleźnikowej Wielkiej koło Nowego Sącza (Płaszczowina magurska, Karpaty Zewnętrzne) (Trace fossils in the Eocene of the Nowy Sącz facies zone in Żeleźnikowa Wielka near Nowy Sącz (Magura Nappe, Outer Carpathians. Summary)). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 60 (1-2): 107-124. Kraków.
 120. Harańczyk Cz. 1988. Struktura i geneza brunckitu. Przegląd Geologiczny, Vol 36, No 7 (1988), 405-407.
 121. Kotański, Z., Morycowa, E., Peybernes B., Durand - Delga M. 1988. Indices de l'existence d'une plateforme carbonatée à madréporaires, algues et grands foraminifères benthiques du Malm, sur les zones internes au Nord de la dorsale calcaire du Djurdjura (Algérie). Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série II. Mechanics. Physics. Chemistry. Space sciences. Earth sciences. 1988, Vol. 307, No. 17, pp 1809-1817.
 122. Morycowa E. 1988. Środkowotriasowe Scleractinia z regionu śląsko - krakowskiego. Acta Palaeontologica Polonica, vol.33, No.2 Warszawa 1988, pp.91-121.
 123. Prochazka K. 1982. Wyroby artystyczne z minerałów ze zbiorów Muzeum Mineralogicznego UJ w Krakowie. Wszechświat, t. 83, nr. 1-2, Maj 1982.
 124. Wieczorek J. 1982. Stromatolity a organizmy penetrujące w osadach na przykładzie utworów jurajskich Wyżyny Krakowsko - Wieluńskiej. Kwartalnik Geologiczny 1982 t. 26, z.1, s.117-135.
 125. Liszka St., Liszkowa J. 1981. Rewizja pracy J. Grzybowskiego (1896) "Otwornice czerwonych iłów z Wadowic". Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, vol. 51- 1/2:153-208.
 126. Unrug R. 1980. Ancient contourites in the Menilite Beds (Oligocene) of the Carpathian Flysch, Poland | Konturyty w warstwach menlitowych (oligocen) jednostki skolskiej fliszu karpackiego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego | Annales De La Société Géologique De Pologne Vol 50, No 2: 175—182 Kraków 1980.
 127. Wieczorek J. 1979. Struktury geopetalne jako wskaźniki stropu i spągu. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, tom XLIX s.215-221. W-wa - Kraków 1979.
 128. Książkiewicz M. 1977. Trace fossils in the flysch of the Polish Carpathians. Palaeontologia Polonica, No. 36.
 129. Radwański Z. 1977. Nowe znaleziska inoceramów we fliszu formacji sromowieckiej (senon) pienińskiego pasa skałkowego. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, tom XLVII - 4: 605-612.
 130. Balwierz J., Dżułyński S. 1976. Experiments on rock deformations produced by underground karst processes | Doświadczalne deformacje krasowe. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego | Annales De La Société Géologique De Pologne, Vol. XLVI - 4: 419-434, Kraków.
 131. Harańczyk Cz. 1975. Morozewiczyt Polkowicyt: Mineraly typochemiczne Mezozoicznej mineralizacji (Morozeviczite and polkovicite, typochemical minerals of Mesozoic mineralization of the Fore-Sudeten monocline). Rudy i Metale: 20: 288–293
 132. Książkiewicz M. 1974. Przyczynek do znajomości fauny tytońskiej Woźnik (Polskie Karpaty Zachodnie). Acta Geologica Polonica, tom 24, No.3, 437-456.
 133. Morycowa E. 1974. Hexacorallia d'un bloc exotique de calcaire tithonique a Woźniki pres de Wadowice (Carpathes Polonaises Occidentales). Acta Geologica Polonica, 1974.
 134. Patrulius D., Morycowa E. 1971. Hexacorallia i Octocorallia z dolnej kredy regionu Rarău (Rumuńskie Karpaty Wschodnie). Acta Geologica Polonica, 16, 1-2.
 135. Jerzmańska A. 1968. Ichtiofauna warstw menilitowych (Flisz Karpacki). Acta Geologica Polonica, vol. XIII, s. 379-485 , 2968.
 136. Morycowa E. 1968. Egzotyki wapieni typu sztramberskiego z koralowcami z nad jeziora Rożnowskiego. Rocznik PTG Kraków 1968.
 137. Morycowa E., Lefeld J. 1966. Koralowce z wapieni urgonskich serii wierchowej Tatr polskich. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 1966.
 138. Patrulius D. 1966. Decapoda dolnego tytonu z Woźnik (Polskie Karpaty Zachodnie). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, tom XXXVI , zeszyt 4: 494-517.
 139. Morycowa E. 1964. Haxacoralia z warstw grodziskich (neokom Karpat). Acta Palaeontologica Polonica, No.1 , vol.IX, 1964.
 140. Morycowa E. 1964. Korale ze skałki egzotykowej w Kruhelu Wielkim koło Przemyśla (g. tyton, Karpaty Polskie). Rocznik PTG tom XXXIV, Kraków 1964.
 141. Pokrzywnicki J. 1964. I. Meteoryty Polski. II. Katalog meteorytów w zbiorach polskich. Studia Geologica Polonica, vol. XV, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1964, (s. 168-170, 171).
 142. Książkiewicz M. 1963. Fauna tytońska z Woźnik (Polskie Karpaty Zachodnie). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, tom XXXIII, 265-272.
 143. Książkiewicz M. 1954. Jura i kreda Bachowic. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, tom XXIV z.2-3 za rok 1954 Kraków.
 144. Gaweł A. 1950, Dwadzieścia lat Zakładu Mineralogicznego U. J. pod kierownictwem śp. prof. dr Stefana Kreutza, Annales Societatis Geologorum Poloniae Vol 20, No 1-2
 145. Różycki S.Z., Kobyłecki M., 1936, Meteoryty łowickie. Spostrzeżenia zebrane w terenie oraz zarys ogólnej charakterystyki okazów (z jedną mapką w tekście), Zabytki Przyrody Nieożywionej, Wydawnictwo Towarzystwa Muzeum Ziemi, zeszyt 3, s. 181-191
 146. Liszka St. 1933. Fauna piasków bogucickich w okolicy Wieliczki. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, tom IX za rok 1933, Kraków.
 147. Premik J. 1929. Calcaires a Alvéolines de Mali Trvolit-Čuka Kunors dans l'Albanie moyenne. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego, tom VI 1929r.
 148. W. Szajnocha, 1926. Czterdziestolecie Gabinetu Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1886 – 1925). Odbitka z III. Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie za rok 1925, wydanego z zasiłku Wydziału Nauki Ministerstwa W.R.iO.P., Kraków, s. 60.
 149. Dembińska M. 1923. Robaki mioceńskie Polski. Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich tom IX rok 1923.
 150. Premik J. 1922. O bryozoach sylurskich Podola polskiego. Pr. Pol.Inst. Geol., 1: 157–197.
 151. Goetel W. 1917. Die rhätische Stufe und der unterste Lias der sub-tatrischen Zone in der Tatra. Acad. Sci. Crac., Cl.Sci.Math. Nat.,Sér. A, Sci. Math.: 1–222.
 152. Goetel W. 1916. Ret tatrzański. Kosmos, rocznik XLI , rok 1916, Lwów.
 153. Friedberg W. 1914. Studia nad formacją mioceńską ziem polskich. Kosmos, Rocznik XXXIX za rok 1914, Lwów.
 154. Niezabitowski E.L. 1909. Gąsiennice wyżłabiające wapienie. Akademia Umiejętności w Krakowie; Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej obejmujuące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1908 oraz Materyały do fizyografii krajowej; Tom 43.; 95-100.
 155. Friedberg W. 1908. Młodszy miocen Galicyi zachodniej i jego fauna. Spraw. Komis. Fizjogr. PAU 40: 1-49. i 41.
 156. Kuźniar W. 1908. Warstwy graniczne liasu–jury (Toarcien) na północ od Przedniej Kopy Sołtysiej w Tatrach. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności 42.3 (1908): 64-98.
 157. Friedberg W. 1905. Rewizja fauny miocenu w Rzegocinie. Kosmos, Rocznik XXX, Lwów 1905.
 158. Grzybowski J. 1901. Die Foraminiferen der Inoceramenchichten von Gorlice. Rozprawy Wydz. Mat-Przyr. Akademii Umiejętności w Krakowie , ser.B. tom XLI.
 159. Grzybowski J. 1897. Die Foraminiferen der Naphthaführenden Schichten der umgebung von Krosno. Rozprawy Wydz. Mat-Przyr. Akademii Umiejętności w Krakowie , T. XXXIII i odbitka.
 160. Tondera F. 1889. Rzut oka na florę kopalną formacji węglowej w Wielkim Księstwie Krakowskiem. Kosmos (Lwów) 13: 143-150; 3. 1889.
 161. Szajnocha W. 1886. O kilku gatunkach ryb kopalnych z Monte Bolca pod Weroną znajdujących się w Gabinecie Geologicznym Uniw. Jagiellońskiego. Pamiętnik Wydz. Mat.-Przyr. Akademii Umiejętności t.XII, Kraków 1886
 162. Alth A. 1884. Uwagi nad tarczami ryb rodzaju Pteraspis i Scaphaspis z warstw paleozoicznych galicyjskiego Podola. W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelcla, 1884.
 163. Alth A. 1871. Pogląd na źródła solne i naftowe tudzież na warzelnie soli kuchennéj w Galicyi i Bukowinie. Kraków.
 164. Alth A. 1870. Rzecz o ropie i wosku ziemnym w Galicyi. Kraków: Druk. Uniw. Jagiell.
 165. Kner R. 1866. Die Fische der bituminösen Schiefer von Raibl in Kärnten. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. Bd.53 N.1.
 166. A. Alth, V. Katedra i Gabinet Mineralogiczny. Wiadomość podana przez Profes. Dra Aloizego Altha, w: Zakłady Uniwersyteckie w Krakowie. Przyczynek do dziejów oświaty krajowej podany i pamięci pięciuset-letniego istnienia Uniwersytetu Krakowskiego poświęcony przez C. K. Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Drukarnia „Czasu” W. Kirchmayera nakładem c. k. Towarzystwa Naukowego, Kraków, 1864, s. 234-265.
 167. Hacquet B. 1781. Oryctographia Carniolica oder Physikalische Erdbeschreibung des Herzogthums Krain, Istrien, und zum Theil der benachbarten Länder. Leipzig, bei Johann Gottlob Immanuel Breittopf, 1788.

 1. Šimůnek, Z., Florjan, S. 2019. Dispersed cuticles similar to Cordaites borassifolius from the Carboniferous (Duckmantian) of the Upper Silesian Basin, Poland. Palaeontographica, Abt. B: Palaeobotany - Palaeophytology, 300(1–6): 1–19.
 2. Florjan, S., Worobiec, G. 2016. Skamieniałości roślinne. Zarys tafonomii roślin. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 220s.
 3. Šimůnek, Z., Florjan, S. 2013. An artificial system of dispersed cordaitalean cuticles from the Upper Silesian Basin (Pennsylvanian, Poland) and its application to dispersed cordaitalean cuticles from the Intrasudetic Basin (Pennsylvanian, Czech Republic). Lethaea Rossica, 1: 53-65, 5pls.
 4. Šimůnek, Z., Florjan, S. 2013. The Pennsylvanian cordaitalean dispersed cuticles from the Upper Silesian Basin (Poland). Review of Palaeobotany and Palynology, 197: 26-49.
 5. Pacyna, G., Zdebska, D. 2012. Carboniferous plants preserved within sideritic nodules: a remarkable state of preservation providing a wealth of information. Acta Palaeobotanica, 52(2): 247-269.
 6. Florjan, S. 2007. Uwagi o cechach mikromorfologicznych rozproszonych kutykul stawonogów z węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (Remarks on micromorphological features of arthropod cuticles from the Upper Silesian Coal Basin (Upper Carboniferous, Poland)). W: Lipiarski I. (red.) XXX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 18-19 kwietnia 2007, Wyd. AGH: 15-20.
 7. Florjan, S. 2005. Kutykule skorpionów w karbońskim węglu kamiennym z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (wstępna informacja) (Cuticles of scorpions in Carboniferous coal from the Upper Silesian Coal Basin – a preliminary report). W: Lipiarski I. (red.) XXVIII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 20-21 kwietnia 2005, Wyd. AGH: 21-25.
 8. Florjan, S. 2002. Cuticulae dispersae z utworów górnego karbonu Lubelskiego Zagłębia Węglowego (wstępna informacja) (Carboniferous (Westphalian B) cuticulae dispersae from the Lublin Coal Basin, Poland (preliminary study)). W: Lipiarski I. (red.) XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002, Wyd. AGH: 23-28.
 9. Florjan, S., Ociepa A. M. 2002. Kutykule kordaitów z pokładu węgla 206 w KWK „Jaworzno” (warstwy łaziskie, westfal C, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Dispersed cuticles of Cordaites cf. principalis from the No. 206 coal seam („Jaworzno” coalmine, Łaziska beds, Westphalin C, Upper Silesian Coal Basin, Poland). W: Lipiarski I. (red.) XXV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 17-18 kwietnia 2002, Wyd. AGH: 29-32.
 10. Florjan, S. 2001. Cuticulae dispersae z pokładu węgla 357 w Kopalni Węgla Kamiennego „Jankowice” (westfal A, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Cuticulae dispersae from the No. 357 coal seam of the Załęże Beds (Westphalian A, Upper Silesian Coal Basin, Poland)). W: Lipiarski I. (red.) XXIV Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 25-26 kwietnia 2001, Wyd. AGH: 15-19.
 11. Szczepanek, K. 2001. Anthropogenic Vegetation Changes in the Region of the Dukla Pass, the lower Beskid Mountains. W: Machnik, J. (red.) Archaeology and natural background of the Lower Beskid Mountains, Carpathians. Prace Komisji Prehistorii Karpat, 2: 171–182.
 12. Florjan, S. 2000. Kutykule stawonogów z pokładu węgla 210/2 z otworu wiertniczego Góra IG-29 (westfal B, rejon Brzeszcz, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Cuticulae dispersae of arthropods from the no. 210/2 coal seam of the Łaziska Beds (Westphalian B, USCB). W: Lipiarski I. (red.) XXIII Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 12-13 kwietnia 2000, Wyd. AGH: 35-42.
 13. Florjan, S., Żołdani, E. 1999. Megaspores and cuticular study of coal pebbles from flysch deposits of the Polish Carpathians. Acta Palaeobotanica, Suppl. 2: 33-39.
 14. Florjan, S. 1997. Cuticulae dispersae z pokładu węglu 117 (KWK "Janina", warstwy libiąskie, westfal D, Górnośląskie Zagłębie Węglowe) (Cuticulae dispersae from the 117 coal seam („Janina” colliery, Libiąż beds, Westphalian D, Upper Silesian Coal Basin). W: Lipiarski I. (red.) XX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Materiały, Kraków, 16-17 kwietnia 1997, Wyd. AGH: 27-31.
 15. Szczepanek, K. 1994. Pollen calendar for Cracow (southern Poland), 1982–1991. Aerobiologia, 10(1): 65–70.
 16. Zdebska, D. 1986. Psilophyton szaferi sp. nov. from the Lower Devonian of the Holy Cross Mountains. Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 55(3): 315-324.
 17. Zdebska, D. 1982. A new zosterophyll from the Lower Devonian of Poland. Paleontology, 25(2): 247-263.
 18. Szczepanek, K. 1971. Kras staszowski w świetle badań paleobotanicznych (The Staszów karst in the light of palaeobotanical studies (South Poland)). Acta Palaeobotanica, 12(2): 63-140.
 19. Szczepanek, K. 1965. Młodoplejstoceńska flora z Ustronia nad górną Wisłą (The Late Pleistocene Flora from Ustroń on the Upper Vistula). Kwartalnik Geologiczny, 9(1): 173-182.
 20. Zerndt, J. 1937. Les mégaspores du Bassin Houiller Polonais. II Partie. Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, Comité des Publications Silésiennes, Travaux Géologiques, 3: 1-78.
 21. Zerndt, J. 1934. Les mégaspores du Bassin Houiller Polonais. I Partie. Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, Comité des Publications Silésiennes, Travaux Géologiques, 1: 1-56.

 1. 2020. Rekonstrukcja diety ludności wczesnośredniowiecznego Krakowa przy użyciu analizy stabilnych izotopów węgla i azotu, Woźniak Alicja (promotor: dr Cienkosz-Stepańczak Beata)
 2. 2020. Analiza anatomo-antropologiczna pochówków ciałopalnych z cmentarzyska kultury łużyckiej w Brzeziu (woj. małopolskie), Nowak Anna (promotor: dr Cieknosz-Stepańczak Beata)
 3. 2020. Rekonstrukcja wysokości i masy ciała ojców Benedyktynów z Tyńca na podstawie materiałów szkieletowych (XI-XIV wiek), Grodny Michalina (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 4. 2020. Analiza anatomo-antropologiczna wczesnośredniowiecznych szkieletów z Opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu, Cieszyńska Weronika (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 5. 2020. Częstość występowania wybranych cech niemetrycznych na czaszkach historycznych populacji Polski Południowej, Gancarz Ewelina (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 6. 2018. Proces odstawienia od piersi u przedlokacyjnych mieszkańców Krakowa w świetle analiz izotopowych azotu 15N i węgla 13C, Kupczewska Justyna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 7. 2018. Analiza anatomo – antropologiczna serii czaszek średniowiecznej ludności Sanoka, Łukacz Patrycja (promotor: dr hab. Iwona Wronka, prof. UJ)
 8. 2018. Kształtowanie się wybranych parametrów twarzoczaszki w populacjach historycznych Polski Południowej, Śliwińska Justyna (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 9. 2018. Asymetria ukształtowania oczodołów w populacjach historycznych Krakowa i jego okolic, Barczyk Radosław (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 10. 2017. Stres mięśniowo-szkieletowy jako wyznacznik relacji organizm-środowisko w średniowiecznej populacji Sanoka, Strojny Izabela (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 11. 2017. Hipoplazja szkliwa w obrębie średniowiecznej ludności Sanoka, Kowalski Patryk (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 12. 2016. Krzywe rozwojowe kości długich historycznych populacji ludzkich z terenu Polski południowej, Franczak Kinga (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 13. 2016. Zmienność morfologiczna zatoki czołowej w populacji historycznej Krakowa, Kierlik Patrycja (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 14. 2016. Ocena płci u dzieci i osobników młodocianych ze średniowiecznego cmentarza w Sanoku, Stangret Anna (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 15. 2015. Analiza demograficzna populacji historycznej z Sanoka, Zając Przemysław (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 16. 2015. Cechy epigenetyczne a homogeniczność mieszkańców średniowiecznego Sanoka, Hudzik Alicja (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 17. 2015. Analiza anatomo - antropologiczna i dymorfizm płciowy szczątków ludzkich pochodzących ze wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Sanoku, Ostrowska – Kolasa Joanna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 18. 2014. Morfologia funkcjonalna szkieletów z cmentarzyska na Garbarach w Krakowie, Lempart Aleksandra (promotor: dr hab. Elżbieta Haduch, prof. UJ)
 19. 2014. Ocena kondycji biologicznej serii szkieletowej z Krasiczyna (XVII – XVIII wiek), Jarzębak Krzysztof (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 20. 2014. Stan zdrowia mieszkańców późnośredniowiecznego i nowożytnego Krakowa na przykładzie serii szkieletowej z Kościoła św. Marka, Mucha Natalia (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 21. 2014. Analiza różnic szacowania wysokości ciała na podstawie pomiarów kości udowej i piszczelowej, Wyroba Ewa (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 22. 2014. Dymorfizm płciowy mieszkańców nowożytnego Krakowa na podstawie analizy anatomo-antropologicznej szkieletów pochodzących ze stanowiska Garbary w Krakowie, Przesmycka Agata (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 23. 2014. Ocena wieku osobnika na podstawie badań histomorfometrycznych kości, Mnich Barbara (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 24. 2013. Morfologia i częstość występowania szwu śródczołowego w populacjach historycznych Polski Południowej, Naparło Katarzyna (promotor: Dr hab. Henryk Głąb)
 25. 2013. Budowa oczodołu jako wyznacznik płci na czaszkach ludzkich, Sękara Natalia (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 26. 2013. Częstość występowania kości wstawkowych w obrębie szwów czaszek ludzkich z cmentarzy krakowskich, Kańska Ewa (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 27. 2012. Częstość występowania zmian zwyrodnieniowo-degeneracyjnych w obrębie kręgosłupa w historycznych populacjach wiejskich (Krasiczyn) i miejskich (Sandomierz) - XVII-XVIII, Tota Katarzyna (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 28. 2012. Wiek pojawienia się linii hipoplastycznych na zębach ludzkich, Kaczmarek Aleksandra (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 29. 2011. Wymiary górnej nasady kości udowej jako wyznacznik płci, Kacała Katarzyna (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 30. 2011. Dymorfizm płciowy ukształtowania dołu żuchwowego. Aplikacje kryminalistyczne, Wróbel Maria (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 31. 2011. Zróżnicowanie gęstości kości pokrywowych czaszki w aspekcie dymorfizmu płciowego. Badania modelowe, Kosiorowski Grzegorz (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 32. 2011. Niespecyficzne wyznaczniki stresu w ocenie stanu zdrowia na czaszkach z Kościoła Mariackiego, Meus Jarosław (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 33. 2010. Trepanacje historyczne na terenie Polski, Szota Elżbieta (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 34. 2010. Analiza antropologiczna i demograficzna ludności pochowanej na cmentarzysku w Lubsku (XIV – XVII w.), Sudyka Joanna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 35. 2010. Asymetria kości ciemieniowych czaszek ludzkich, Barański Mariusz (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 36. 2010. Analiza mikro- i makroelementów w tkankach histologicznych zębów współczesnych - praca modelowa, Mikołajczyk Beata (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 37. 2010. Cmentarz na Rynku Głównym w Krakowie - azymuty grobów a miesiące pochówków zmarłych, Matyasik Natalia (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 38. 2010. Wykorzystanie wyznaczników stresu mięśniowo-szkieletowego (MSM) w opracowaniu serii szkieletowych (seria żeńska) z Witowa oraz Wawrzeńczyc, Babicz Krzysztof (promotor: dr hab. Anita Szczepanek)
 39. 2010. Stres w populacjach pradziejowych, Mroszczak Marzena (promotor: dr hab. Anita Szczepanek)
 40. 2010. Zastosowanie metody wyznaczników stresu mięśniowo-szkieletowego (MSM) przy opracowaniu średniowiecznych serii szkieletowych męskich z Witowa i Wawrzeńczyc, Sikora Michał (promotor: dr hab. Anita Szczepanek)
 41. 2009. Wykorzystanie materiału odontologicznego w badaniach paleoserologicznych - metody, aplikacje, Kubica – Grygiel Anna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 42. 2009. Proces odstawienia od piersi na przykładzie badań fizykochemicznych, Kalisz Barbara (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 43. 2009. Cechy epigenetyczne czaszek ludzkich z cmentarza w Krośnie Odrzańskim (XVI - XVIII w.), Czajkowska Emilia (promotor: dr hab. Anita Szczepanek)
 44. 2009. Asymetria wybranych cech kraniometrycznych twarzoczaszki Homo sapiens i małp z podrodziny Cercopithecinae, Marchewka Justyna (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 45. 2008. Optymalizacja metody absorbcyjno – elucyjnej w paleoserologii – badania modelowe, Kozłowska Anna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostej)
 46. 2008. Analiza antropologiczna czaszek z wykopalisk T. Ziemięckiego w Podhorcach, Musiał – Łaczek Barbara (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 47. 2008. Zmiany zwyrodnieniowo – degeneracyjne kręgosłupa ludności pochowanej na cmentarzu w Krośnie Odrzańskim (XVI – XVIII w.), Włoszek Jarosław (promotor: dr hab. Anita Szczepanek)
 48. 2008. Zastosowanie analiz pierwiastków śladowych w badaniach biochemicznych historycznej populacji z Łanów Wielkich w aspekcie badań porównawczych, Kralisz Anna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 49. 2007. Cmentarz w Krośnie Odrzańskim (XVI – XVII w.) w świetle badań antropologicznych, Wrębiak Arkadiusz (promotor: dr.hab. Anita Szczepanek)
 50. 2007. Próba oceny stanu biologicznego populacji z cmentarzyska średniowiecznego (XIII – XIV w.) i wczesnej fazy nowożytnej (XVI – XVII w.) w Łanach Wielkich, Kępa Małgorzata (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 51. 2007. Dymorfizm płciowy szkieletów z Krosna Odrzańskiego (XVI – XVIII w.) – wykorzystanie metod opisowych i matematycznych, Smoroń Wojciech (promotor: dr.hab. Anita Szczepanek)
 52. 2007. Skuteczność określania wieku dzieci na podstawie materiałów osteologicznych, Pacocha Kinga (promotor: dr.hab. Anita Szczepanek)
 53. 2006. Analiza uzębienia ludzkich szczątków kostnych z Krosna Odrzańskiego (XVI – XVIII w.), Dzikowska Marta (promotor: dr. hab. Elżebieta Haduch, prof. UJ)
 54. 2006. Zawartość biogenów i pierwiastków śladowych w kościach ludzkich i zwierzęcych pochodzących z cmentarza przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie, Szczudło Anna (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 55. 2006. Dymorfizm płciowy szkieletu postkranialnego z Krosna Odrzańskiego (XVI – XVIII w.), Gumieniuk Monika (promotor: dr.hab. Anita Szczepanek)
 56. 2006. Analiza anatomo – antropologiczna serii szkieletów z Czudowic, gmina Roźwenica, Dąbrowska Magdalena (promotor: dr hab. Elżbieta Haduch)
 57. 2006. Ocena stanu biologicznego populacji z Lubska (XIV – XVIII w.) na podstawie cech metrycznych szkieletu postkranialnego, Wiśniewski Mateusz (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 58. 2005. Rekonstrukcja cech metrycznych miednicy na podstawie pomiarów fragmentów kości miednicy populacji historycznej z Lubska (XIV – XVIII w.), Siudy Aneta (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 59. 2005. Rekonstrukcja rysów twarzy na podstawie ukształtowania czaszki (seria żeńska), Strychalska Małgorzata (promotor: dr hab. Elżebieta Haduch, prof. UJ)
 60. 2005. Zmienność morfologiczna twarzoczaszki człowieka w aspekcie analiz metrycznych podstawy czaszki, Zając Patrycja (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 61. 2005. Rekonstrukcja rysów twarzy na podstawie ukształtowania czaszki (seria męska), Wcisła Małgorzata (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 62. 2005. Analiza anatomo – antroplogiczna szkieletów z Witowa (koniec XI wieku), Garbacik Joanna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 63. 2002. Ocena dymorfizmu płciowego czaszki na przykładzie populacji z Lubska (XV – XVIII w.), Otczyk Magdalena (promotor: dr hab. Elżbieta Haduch, prof. UJ)
 64. 2002. Kolejność wyrzynania się zębów w populacji z Lubska (XV – XVIII w.), Cacaj Katarzyna (promotor: dr hab.Elżbieta Haduch, prof. UJ)
 65. 2001. Próba oceny stanu biologicznego historycznej populacji z Lubska (XIV – XVIII w.) w świetle niespecyficznych wyznaczników stresu, Zahorbeńska Anna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 66. 2001. Dymorfizm płciowy szkieletu postkranialnego w pochówkach średniowiecznych z Lubska (woj. lubelskie), Świątek Justyna (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 67. 2001. Zmiany patologiczne obserwowane na szkieletach z XIV – XVII wiecznego cmentarzyska z Lubska, Szylar Bernard (promotor: dr hab.Elżbieta Haduch, prof. UJ)
 68. 2000. Dymorfizm płciowy wybranych cech epigenetycznych mózgoczaszki, Kraków XV – XVIII wiek, Martynowicz Jan (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 69. 1999. Charakterystyka anatomo – antropologiczna wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na grodzisku „Fajka” Trepcza, stan. 2, Surmacz Anna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 70. 1999. Częstość i współzależność występowania zmian patologicznych na czaszkach z kościoła NMP w Krakowie, Kunicki Marcin (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 71. 1999. Analiza zmienności i proporcji oczodołów w okresie XI – XIX w. w populacji krakowskiej, Krzywda Marek (promotor: prof. dra hab. Krzysztof Kaczanowski)
 72. 1999. Analiza stanu uzębienia ludności ze wsi Maniowy w XVI – XVIII wieku, Kowalczyk Anna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 73. 1998. Zmiany patologiczne obserwowane na szkieletach z cmentarzyska w Maniowych gmina Czorsztyn, Gujska Joanna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 74. 1998. Analiza stanu zachowania szczątków kostnych z ciałopalnego cmentarzyska kultury tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Furmanach, Guściura Krystyna (promotor: prof. dr hab. Jan Chochorowski)
 75. 1998. Analiza antropologiczna ciałopalnego cmentarzyska grupy tarnobrzeskiej w Furmanach, Brylska Magdalena (promotor: prof. dr hab. Jan Chochorowski)
 76. 1997. Analiza anatomo – morfologiczna szczątków kostnych z cmentarzyska przy kościele św. Wojciecha w Krakowie (XI – XII), Wróbel Jarosław (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 77. 1996. Opracowanie anatomo – antropologiczne średniowiecznych szkieletów z Wąchocka, Nowak Magdalena (promotor: dr hab.Elżbieta Haduch, prof. UJ)
 78. 1996. Struktura morfologiczna łuski kości czołowej, Kwiatkowska Joanna (promotor: prof. dr hab. Paweł Bergman)
 79. 1996. Morfologia podstawy czaszki w czaszkach żeńskich z kościoła św. Anny i NMP w Krakowie, Łopuszyńska Małgorzata (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 80. 1996. Morfologia podstawy czaszki w czaszkach męskich z kościoła św. Anny i NMP w Krakowie, Moćko Agnieszka (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 81. 1993. Oznaczenie grup krwi w układzie ABO na podstawie kości szkieletu, Basiak Marzena (promotor: dr Jan Schmager)
 82. 1993. Ustalenie minimalnej próbki kostnej potrzebnej do oznaczenia grup krwi w układzie ABO, Kreis – Jurowitz Danuta (promotor: dr Jan Schmager)
 83. 1993. Próba odtworzenia wysokości ciała populacji XVII wiecznej w Krakowie, Salicka Anna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 84. 1993. Analiza antropologiczna materiału kraniologicznego z Placu Szczepańskiego (XII – XVIII w. w Krakowie, Rajchel Bożena, (promotor: dr hab. Elżbieta Haduch, prof. UJ)
 85. 1992. Ocena typu budowy ciała populacji z Krasiczyna i Przemyśla na podstawie analizy szkieletu postkranialnego, Wilk – Woźniak Elżbieta (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 86. 1992. Analiza morfologiczna i ocena zróżnicowania płciowego czaszek Ainu – porównanie z czaszkami mieszkańców Azji, Dybeł Lucyna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 87. 1991. Próba przystosowania paleoserologicznej metody immunofluorescencyjnej do określenia grup krwi na materiale kostnym, Nowak Dariusz (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski, prof. dr hab. Zbigniew Dąbrowski)
 88. 1991. Cechy niemetryczne czaszek z Krakowa (XVIII w.), Dziąbor Aleksandra (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 89. 1991. Cechy epigenetyczne czaszek z Krasiczyna XVIII w., Lipecki Grzegorz (promotor: prof. dr hab Krzysztof. Kaczanowski)
 90. 1991. Somatotyp oraz zmiany patologiczne szkieletów z Krasiczyna XVIII w., Szczypuła Dorota (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 91. 1991. Morfologia i patologia uzębienia populacji z Krasiczyna XVIII w., Szewczyk Dominika (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 92. 1990. Zróżnicowanie morfologii oczodołu kostnego, Leszczyńska Agnieszka (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 93. 1990. Współzależność wymiarów wysokości czaszki (basion – bregma i porion - bregma) i ich implikacja taksonomii indywidualnej, Leszczyńska Agnieszka (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 94. 1990. Morfologia i patologia zębów ludności kultury czerniachowskiej nad Dniestrem (analiza porównawcza), Krężołek Agata (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 95. 1990. Zawartość metali ciężkich w stałych zębach populacji Polski południowej, Szostek Krzysztof (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 96. 1990. Morfologia szwów: wieńcowego i strzałkowego czaszek krakowskich XV – XVIII w., Szostek Marta (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 97. 1990. Analiza odontologiczna populacji krakowskich z cmentarza przy kaplicy św. Małgorzaty (XVII w.) i cmentarza przy Placu Wiosny Ludów (XVI – XVIII w.) w Krakowie pod względem morfologii i patologii, Zdebska Monika (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 98. 1990. Analiza antropologiczna serii kraniologicznych z cmentarza przy kościele św. Małgorzaty (XVII w.) i Placu Wiosny Ludów (XVI – XVIII w.) w Krakowie, Leńczuk Magdalena (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 99. 1990. Próba oszacowania wielkości wymiaru szerokości jarzmowej w oparciu o wymiary kości twarzo - i mózgoczaszki, Nowomiejska Jadwiga (promotor: prof dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 100. 1989. Cechy niemetryczne czaszek z Krakowa XVI – XVIII w., Dziewińska Lilianna (promotor: prof. dr hab Krzysztof. Kaczanowski)
 101. 1989. Analiza antropologiczna serii czaszek z Horodnicy nad Dniestrem, Żabicka Małgorzata (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 102. 1988. Charakterystyka anatomo – antropologiczna wybranego materiału kraniologicznego z XIV – XVI w. z Naczy Łankiszki na Litwie, Pawlus Małgorzata (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kacznowski)
 103. 1988. Charakterystyka antropologiczna czaszek z cmentarzyska XI – XII w. w Poddębcach na Wołyniu, Krajewska Beata (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 104. 1988. Analiza anatomo – antropologiczna serii czaszek z Zeżawy nad Dniestrem, Kanicka -Taborek Janina (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 105. 1988. Charakterystyka antropologiczna XVII – XVIII wiecznych czaszek z cmentarzyska Garbary w Krakowie, Jagocka Dorota (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 106. 1987. Komplikacja szwów czaszkowych (sutura coronalis i sutura sagitlis) u Macaca mulatta, Cercopithecus sp. i Macaca facicularis, Szewczyk Janusz (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 107. 1987. Charakterystyka czaszek ormiańskich z Łucka, Skrzeszowska Magdalena (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 108. 1987. Charakterystyka antropologiczna szkieletów z Łucka i powiatu łuckiego, Sarkowska Beata (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 109. 1987. Żuchwa: badanie dymorfizmu płciowego populacji krakowskich XIII – XVIII w., Mazur Robert (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 110. 1985. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Kietrzu, Szczerbek Urszula, (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 111. 1985. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Kietrzu, Sułek Joanna, (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 112. 1985. Cmentarzysko ciałopalne kultury łużyckiej w Kietrzu, Walatek Anna (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 113. 1984. Analiza antropologiczna czaszek z kościoła Św. Andrzeja w Krakowie (XV – XVIII w.), Juza Marta (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 114. 1984. Analiza antropologiczna serii czaszek z cmentarza przy Placu Wszystkich Świętych w Krakowie, Jantas Barbara (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 115. 1981. Charakterystyka antropologiczna materiału kraniologicznego Ainów, Kawula Ewa (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 116. 1979. Czaszki z terenu Półwyspu Bałkańskiego ze zbiorów Zakładu Antropologii UJ – pod względem antropologicznym, Lorenc Grażyna (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 117. 1978. Analiza antropologiczna materiału kraniologicznego z Krakowa i okolic, Szuster Maria (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 118. 1977. Charakterystyka antropologiczna materiału osteologicznego z cmentarzysk przy kościele św. Floriana i ulicy Smoleńsk w Krakowie, Suchmiel Barbara (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 119. 1977. Opracowanie anatomo – antropologiczne szkieletów z Korolówki, Załucka Jolanta (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 120. 1976. Charakterystyka materiału kraniologicznego z cmentarzy przy kościele Mariackim w Krakowie (XV – XVIII w.), Pląsek Grażyna (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 121. 1976. Analiza anatomo – antropologiczna szkieletów z Chroberzy, Rysiewicz Janina (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 122. 1976. Analiza antropologiczna szkieletów z cmentarzyska nowożytnego XVIII – XIX w. ze wzgórza św. Bronisławy - kościół św. Salwatora w Krakowie, Nowińska Maria (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 123. 1975. Retardacja zębów trzonowych trzecich w nawiązaniu do morfologii czaszek z cmentarzy krakowskich XV – XVI w., Mazur Maria (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 124. 1975. Późnośredniowieczni mieszkańcy Czekanowa, pow. Sokołów Podlaski w świetle zmian odontologicznych, Rogozińska Anna (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 125. 1975. Analiza antropologiczna czaszek żeńskich późnośredniowiecznego cmentarzyska w Czekanowie, Chrom – Sokołowska Anna (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 126. 1975. Analiza antropologiczna czaszek męskich późnośredniowiecznego cmentarzyska w Czekanowie, Żelasko Elżbieta (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 127. 1973. Analiza antropologiczna serii czaszek z cmentarzyska XIV – XVII w. obok kościoła Św. Anny w Krakowie, Magdziarz Maciej (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 128. 1973. Analiza antropologiczna materiałów osteologicznych z cmentarzyska przy kościele Św. Szczepana w Krakowie, Bubak Andrzej (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 129. 1972. Stan uzębienia mieszkańców Krakowa od XI – XVIII wieku, Gleń Elżbieta (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 130. 1972. Analiza antropologiczna i demograficzna cmentarzyska ciałopalnego z IV okresu epoki brązu Bachorzu – Chodorówce, Bugajska Barbara (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 131. 1971. Charakterystyka antropologiczna materiału osteologicznego z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego w Pałecznicy, pow. proszowski, Boruc Krystyna (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 132. 1971. Analiza antropologiczna serii czaszek z cmentarzyska późnośredniowiecznego i nowożytnego XIII – XVIII w. w Krakowie, Łuczak Ewa (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 133. 1970. Analiza antropologiczna cmentarzyska ciałopalnego w Kietrzu pow. Głubczyce z III i IV okresu epoki brązu, Sularz Urszula (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 134. 1970. Charakterystyka antropologiczna materiałów osteologicznych z cmentarzyska XIII – XVII w.. przy kościele Św. Krzyża w Wieliczce, Kowalska Krystyna (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 135. 1968. Szczątki kostne ludzkie z kultury ceramiki sznurowej i złockiej z Samborca, Gierula Anna (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)

 1. 2021. Gęstość kości a strategie odżywiania subfosylnych populacji ludzkich z terenu Polski południowej w świetle analiz molekularnych i izotopowych, Mnich Barbara (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek, dr. inż. Anna Juras)
 2. 2021. Zmienność morfologiczna wybranych cech kraniologicznych Nalczelnych z rodziny Cercopithecidae, Mrożek Kamil (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 3. 2019. Analiza paleoserologiczna populacji historycznych metodami adsorbcyjno-elucyjną, western-blotingu i lektynoblotingu - aplikacje paleoserologiczne, Pankowska Anna (promotor: prof.dr hab. Krzysztof Szostek)
 4. 2016. Asymetria fluuktująca wybranych pomiarów kraniologicznych jako miernik stresu rozwojowego, Marchewka Justyna (promotor: dr. hab, Henryk Głąb)
 5. 2013. Morfologia kości skroniowej jako wyznacznik płci u człowieka, Rogóż Joanna (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 6. 2012. Zastosowania stabilnych izotopów tlenu w badaniach antropologicznych mieszkańców przedlokacyjnego Krakowa, Stepańczak Beata (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Szostek)
 7. 2012. Zastosowanie techniki LA-ICP-MS do analizy koncentracji mikro i makrolelementów w zębach oraz kościach w celu odtworzenia diety mieszkańców wczesnośredniowiecznego Krakowa, Kępa Małgorzata (promotor: dr hab. Henryk Głąb)
 8. 2011. Cystersi w Polsce w świetle analizy antropologicznej pochówków z klasztoru w Wąchocku, Sztaba Magdalena (promotor: dr hab. Elżbieta Haduch, prof UJ)
 9. 2011. Klasyfikacja urazów kości oraz ich związek z warunkami życia polskich populacji historycznych (X-XVIII w.), Cieśłik Agata (promotor: prof.dr. hab. Barbara Kwiatkowska)
 10. 2004. Zmiany patologiczne szkliwa zębów ludzkich w świetle badań fizykochemicznych - Lubsko (XIV - XVII w.), Bornikowska Agata (promotor: prof. dr hab Krzysztof Kaczanowski)
 11. 2001. Zmienność cech morfologicznych czaszek i struktury wiekowej mieszczan krakowskich od XI do XIX w.), Żelazny Magdalena (promotor: prof. Krzysztof Kaczanowski)
 12. 1999. Charakterystyka antropologiczna wczesnośredniowiecznej ludności z grodu w Będzinie (XII - XIII w.), Krężołek Agata (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 13. 1999. Charakterystyka anatomo-antropologiczna z Podola i Wołynia, Skrzat Janusz (promotor: prof dr hab. Krzysztof Kaczanowski)
 14. 1983. Zmienność ewolucyjna rozmiarów otworu potylicznego wielkiego u naczelnych , Głąb Henryk (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)
 15. 1977. Analiza antropologiczna niektórych stanowisk neolitycznych Małopolski, Gleń Elżbieta (promotor: prof. dr hab. Paweł Sikora)

 1. Bednarz M. 2003. Miejsce labiryntodontów z rodzaju Metoposaurus we wczesnej ewolucji płazów. Praca magisterska, ING UJ, Kraków, 2003.

 1. Krzesińska A. 2013. Deformacja i metamorfizm meteorytu pułtuskiego. Praca doktorska. ING PAN, Wrocław.