Skip to main content

Rada Centrum Edukacji Przyrodniczej

 w składzie:

  • dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ – Pełnomocnik Rektora UJ ds. projektów strategicznych;
  • prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Prorektor UJ ds. badań naukowych;
  • dr Robert Czuchnowski, prof. UJ – Dyrektor Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ;
  • dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ – Dziekan Wydziału Biologii;
  • dr hab. Michał Gradziński, prof. UJ – Prodziekan Wydziału Geografii i Geologii;
  • dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ – przedstawiciel Wydziału Historycznego;
  • mgr Teresa Kapcia – Kwestor UJ.
Download files
pdf
Decyzja nr 55 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie: powołania Rady Centrum w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ
pdf
Decyzja nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie: zmiany w składzie Rady Centrum w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego