Skip to main content

dr Anna Pankowska

dr Anna Pankowska

Dział edukacji i promocji

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-83

e-mail: anna.pankowska@uj.edu.pl

pokój: 0.G16

 • 2008: obrona pracy magisterskiej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: „Optymalizacja metody absorpcyjno-elucyjnej w paleoserologii – badania modelowe”
 • Od 2008 roku studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2012: Podyplomowe Studium Muzeologiczne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
 • W latach 2009-2013 członek Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu
 • W latach 2011 i 2013 członek Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Północno-Wschodniej Części Delty Nilu
 • Współorganizowanie i uczestnictwo w wyprawach naukowych:
  • 2007: „Tajemnice tyrolskiego lodowca oraz włoskich jaskiń”, zebranie materiałów odnośnie przeprowadzonych badań na mumii Otziego, Włochy
  • 2008: „Dokumentacja fotograficzna rytów naskalnych na południu Maroka”, Maroko
 • Współorganizacja Konferencji Studenckich i Warsztatów:
  • 2006: Międzywydziałowa Studencka Konferencja Naukowa, „Mumie. Rozważania nad nieśmiertelnością”, Kraków
  • 2007: II Ogólnopolska Konferencja „Non omnis moriar. Rozważania nad egzystencją człowieka w aspekcie badań antropologiczno – archeologicznych”, Kraków
  • 2008: III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka, Kraków
  • 2009: IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Od narodzin do śmierci. Człowiek w Naturze i Kulturze”, Kraków
  • 2010: Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla dzieci w ramach Uniwersytetu dla Dzieci, Kraków
 • 2006 – 2011: udział w Festiwalu Nauki, prezentacja Zakładu Antropologii UJ
 • 2017: udział w Małopolskiej Nocy Naukowców, prezentacja Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, ekspozycja antropologiczna
 • 2017/ 2018: wykładowca Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, na kierunku biologia

Udział w badaniach terenowych:

 • lata 2005 - 2013: eksploracja i dokumentacja pochówków szkieletowych i ciałopalnych na cmentarzyskach z epoki brązu, wczesnego średniowiecza, średniowiecza i czasów nowożytnych, m.in. na Rynku Głównym w Krakowie, w Opatowie k/ Częstochowy, Dziekanowicach, Modlnicy k/ Krakowa, Placu Szczepańskim w Krakowie, Moście Grunwaldzkim w Krakowie
 • 2007: pomiary antropometryczne młodzieży w Krakowskich liceach, pomiary antropometryczne ludności zamieszkującej polską Orawę, Lipnica Wielka
 • 2009 – 2013 eksploracja grobów, analiza anatomo-antropologiczna szkieletów, dokumentacja rysunkowa szkieletów z predynastycznego cmentarzyska w Tell el-Farcha, Egipt

Konferencje naukowe:

 • 2011 - 2013 eksploracja grobów, analiza anatomo-antropologiczna szkieletów, dokumentacja rysunkowa szkieletów z wczesnodynastycznego cmentarzyska w Tell el-Murra, Egipt
 • Międzywydziałowa Studencka Konferencja „Mumie. Rozważania nad nieśmiertelnością”, prezentacja pt. „Mędrca szkiełko i oko (…)”, czyli sposoby odkrywania tajemnic przeszłości ukrytych w mumiach”, Kraków 2006
 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Non omnis moriar – rozważania nad nieśmiertelnością człowieka w aspekcie badań antropologiczno – archeologicznych”, prezentacja pt. „Badania modelowe grobów ciałopalnych – analizy makro i mikroelementów”, Kraków 2007
 • III Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Od prehistorii do współczesności. Różne spojrzenie na medycynę i zdrowie człowieka”, prezentacja pt. „Rola paleoserologii w badaniach antropologicznych”, Kraków 2008
 • Konferencja „Wyniki interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych w latach 2006-2008 w prezbiterium katedry św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie”, prezentacja pt. „Analiza antygenów grup krwi i badania chemiczne kości ludzkich pochodzących z krypty północnej w prezbiterium katedry kwidzyńskiej”, Kwidzyń 2008
 • IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna „Od Narodzin do Śmierci. Człowiek w Naturze i Kulturze”, prezentacja pt. „Stabilność antygenów grupowych krwi układu AB0 w aspekcie badań paleoserologicznych”, Kraków 2009
 • XII Funeralia Lednickie „Tak więc po owocach poznacie ich”, prezentacja pt. „Badania paleoserologiczne – cele, metody i kontrowersje”, Lednica k/Poznania 2009
 • XLII Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego „Analiza antygenów grupowych krwi z materiału osteologicznego i odontologicznego w aspekcie badań paleoserologicznych – badania pilotażowe”, Łódź 2009
 • XIII Funeralia Lednickie, prezentacja pt. „Asymetria i częstość występowania hipoplazji szkliwa u mieszkańców przedkolacyjnego Krakowa, Plac Szczepański”, Lednica k/ Poznania 2010
 • 17th Congress of the European Anthropological Association, poster: “A palaeoserological study of inhabitants of pre-charter period Krakow by means of absorption-elution and hemagglutination inhibition methods with respect to anthropological research”, Poznań 2010
 • XII International Interdisciplinary Students’ of Archaeology Session “Biografie Żywiołów. Kulturowy wymiar świata”, prezentacja pt. „The influence of elements on human skeletal remains – from an ossicle to a particle”, Puszczykowo 2010
 • XIV Funeralia Lednickie, prezentacja pt. „Ofiary XVII-wiecznej egzekucji z cmentarzyska na Rynku Głównym w Krakowie”, Lednica k/ Poznania 2011
 • III Studencka Konferencja Archeologii Starożytnego Egiptu, prezentacja pt. „Cmentarzysko predynastyczne we wschodniej Delcie Nilu na przykładzie stanowiska Tell el-Farcha”, Wrocław 2011
 • Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, poster: „Kobieta opatem? Badania molekularne w służbie antropologii”, Wrocław 2011
 • IV Toruńskie Spotkania Paleopatologiczne, prezentacja pt.: „Zróżnicowanie w częstości występowania i lokalizacji próchnicy wśród dorosłych pochowanych na średniowiecznym cmentarzysku w Strożyskach, Gm. Nowy Korczyn”, Toruń 2012
 • Second Interdisciplinary Conference: Disasters, Catastrophes and the Ends of the World in Sources, prezentacja: “Goszcza, disaster 94 years later”, Pułtusk 2012
 • VIth Central European Conference of Egyptologists, Egypt 2012: Perspectives of Research”, poster: „A preliminary report of anthropological research from Tell el-Murra site – difficulties, challenges and perspectives”, Kraków 2012
 • XVI Funeralia Lednickie, „Królowie i biskupi, rycerze i chłopi – identyfikacja zmarłych”, „Śmierć puka jednako”. Analiza archeologiczno-antropologiczna cmentarza przy Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie (XVII–XVIII w.) — sezon 2011. Lednica k/Poznania 2012
 • 14th International Interdisciplinary Students of Archaeology Session „Art as a form of the Discourse of Power”, poster “The authority’s element”, Puszczykowo 2012
 • WAC-7 Seventh World Archaeological Congress, poster „Cemetery from Tell el-Murra site (north-eastern Nile Delta) – preliminary report and further research”, Amman, Jordania 2013
 • VI European Conference of Egyptologists CECE, poster “A preliminary report of anthropological research from Tell el-Murra site – difficulties, challenges and perspectives.”, Kraków 2013

Staże naukowe:

 • 2009: staż naukowy odbyty w Instytucie Antropologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przegląd metod badań materiału osteologicznego i odontologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w badaniach fragmentarycznie zachowanych ludzkich szczątków kostnych. Opiekun naukowy: prof. dr hab. Maria Kaczmarek
 • 2011: staż z zakresu paleopatologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opiekun naukowy dr hab. Tomasz Kozłowski

Inne:

 • Od 2008 do chwili obecnej: członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

 • biologia populacji prehistorycznych i historycznych z terenów Polski oraz Afryki Północnej
 • najnowsze metody biochemiczne i fizyko-chemiczne stosowane w antropologii fizycznej
 • archeologia podwodna

 1. Kozłowska A. „Analiza paleoserologiczna mieszkańców przedkolacyjnego Krakowa metodami absorpcyjno-elucyjna i zahamowanej aglutynacji w aspekcie badań antropologicznych”, Zmienność biologiczna człowieka, nr 9, str. 43-52, 2010
 2. Kępa M., Głąb H., Stepańczak B., Branicki W., Kupiec, Szostek K., Kozłowska A., „Ludzkie szczątki wyeksplorowane w zakrystii kościoła Św. Andrzeja w Krakowie w świetle analiz aanatomo-antropologicznych, biochemicznych i molekularnych”, 271-280, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nr. 30, 2012
 3. Osipowicz G., Bokiniec A., Kurzyk K., Makowicki D.m Bienskas D. Górzyński T., Jankowski M., Jędrychowska-Dańska K., Kępa M., Kozłowska A., Kozłowski T., Noryśkiewicz A., Płoszaj T., Reitsma L., Stepańczak B., Szostek K., Weckwerth P., Witas H. Miejsce sepulkralno-obrzędowe KAK ze stanowiska 14 w Kowalu w świetle wyników analizy pozyskanych źródeł – podsumowanie. “Sepulchral-ritual place of the Globular Amphora Culture from the site 14 in Kowal in the light of the analysis of the obtained sources – a summary.” Kowal 14. Miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych. Kowal 14. Sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja KopernikaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 2014
 4. Mariusz A. Jucha with contributions by Grzegorz Bąk-Pryc, Natalia Małecka-Drozd, Magdalena Kazimierczak, Mary F. Ownby, Matarzyna Mądrzyk, Anna Pankowska, Barbara Woźniak, Renata Abłamowicz „Polish excavations at Tell el-Murra in the Nile Delta. Preliminary report 2013-2015”, ARCHEOLOGIA, tom 65, 2014 (2015)
 5. Kołodziej M., Pankowska A., Szostek K., 25. „Badania materiału osteologicznego z cmentarzyska wczesnośredniowiecznego Modlnica, stan. 5” [w:] Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce, red. Redaktorzy: Karol Dzięgielewski, Agata Sztyber, Magdalena Dzięgielewska, wydawca: Krakowski Zespół do Badań Autostrad s.j., 2015
 6. Szostek K., Głąb H., Szczepanek A., Kołodziej M., Kozłowska A., „Wyniki analizy makro- i mikroelementów w materiale odontologicznym z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie, stan. 1, woj. śląskie. Rekonstrukcja diety”. OPATÓW, STAN. 1. Cmentarzysko kultury przeworskiej w północno-zachodniej Małopolsce. Analizy specjalistyczne. Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Tom IV. Warszawa-Kraków. ISSN 1644-8774, 2015
 7. Szostek K., Głąb H., Szczepanek A., Kołodziej M., Kozłowska A., „Analyse der Makro- und Mikroelemente im Zahnmaterial des Gräberfeldes der Przeworsk-Kultur von Opatów, Fpl. 1. Rekonstruktion der Kost.” [w:] OPATÓW, Fpl. 1. Ein Gräberfeld der Przeworsk-Kultur im nordwestlichen Kleinpolen. Naturwissenschaftliche Analysen. Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica. Tom XV-4. Warszawa-Kraków. ISSN 1426-3998
 8. Szostek K., Kozłowska A. Kralisz A. „Pochowki osobników z krypty północnej w prezbiterium katedry w Kwidzynie w świetle analiz paleoserologicznych i fizykochemicznych materiału kostnego”, In English „Burials of individuals in the north krypt of presbyteryi in Kwidzyn cathedral in the light of paleoserological and physicochemical analysis of bone material” a chapter in. „Katedra w Kwidzynie – tajemnica krypt”, in English: „Kwidzyn Cathedral – The mystery of the crypts” M. Grupa, T. Kozłowski eds. 2009. Pozycja wydawnicza w języku angielskim, str. 87-112, rok 2009
 9. Kozłowska Anna, Chapter 13. “Paleoserological analysis of a skeleton from object 238 from site 14 in Kowal, Kowal comm.”, Praehistorische Zeitschrift, ISSN 0079-4848, 2014
 10. Kozłowska A. Rozdział 13. „Wyniki badań paleoserologicznych szczątków ludzkich z obiektu 238”. Kowal 14. Miejsce sepulkralno-obrzędowe ludności kultury amfor kulistych. Kowal 14. Sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014
 11. Kozłowska A., Szostek K. „Badania seroantropologiczne i paleoserologiczne – cele, metody i kontrowersje.” Wszechświat, Styczeń-Luty-Marzec 2009
 12. Kępa M., Kozłowska A. „Strażnicy zabytków z Ait Quaazik”, czasopismo Archeologia Żywa, wydanie specjalne nr 01/2010, str. 38-41, 2010
 13. Wrębiak A., Kępa M, Kozłowska A „Dlaczego nie jesteśmy indentyczni? … czyli kilka słów o zmienności biologicznej człowieka”, artykuł w wersji elektronicznej na stronie Uniwersytetu Dzieci, 2011

Referaty i komunikaty konferencyjne

 1. Kozłowska A. „Mędrca szkiełko i oko (…)”, czyli sposoby odkrywania tajemnic przeszłości ukrytych w mumiach.”, wydawnictwo PiT, Kraków 2007
 2. Kozłowska A. „Rola paleoserologii w badaniach antropologicznych.”, wydawnictwo Poligrafia ITS, Kraków 2008
 3. Kozłowska A. „Analiza antygenów grupowych krwi z materiału osteologicznego i odontologicznego w aspekcie badan paleoserologicznych” Anthropological Review, Suplement 6/2009. ISSN 1898-6773, str. 62, 2009
 4. Kozłowska A. „Wpływ żywiołów na zachowanie się szczątków kostnych – od kosteczki do cząsteczki”, rozdział w książce pt. „Biografie żywiołów. Kulturalny wymiar świata”, 2011
 5. Kozłowska A., Kępa M., Wrębiak A., Szostek K., Głąb H., Busko C., Głowa W., Dryja S. „Obcy skazani na śmierć? - analiza antropologiczna i paleopatologiczna dwóch podwójnych pochowków szkieletowych z Rynku Głównego w Krakowie (XVII wiek)”, SNAP o. Poznań, 2012