Przejdź do głównej treści

Nasi goście: Marianne Espeland, Keith Willmott i Hugo Benitez

Nasi goście: Marianne Espeland, Keith Willmott i Hugo Benitez

W dniach 9-16 grudnia przebywała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie grupa badaczy zagranicznych uczestniczących w realizacji projektu Biogeografia ewolucyjna i zróżnicowanie przeważająco andyjskiego podplemienia Pronophilina (Nymphalidae, Satyrinae), na podstawie danych filogenetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod molekularnych w ramach programu Harmonia 10.

Dr Espeland i dr Willmott są uznanymi w skali międzynarodowej autorytetami, czołowymi na świecie badaczami filogenetyki owadów.

Dr Benitez specjalizuje się w zastosowaniu nowatorskich metod morfometrycznych w badaniach pokrewieństw. Wizyta miała charakter roboczy i obejmowała między innymi zapoznanie się z infrastrukturą badawczą, wdrożenie procedur analiz molekularnych, pobieranie próbek, konsultacje oraz ustalenie dalszego programu badań.

Dr Keith Willmott i dr Marianne Espeland przeprowadzili kwerendę taksonomiczną i uporządkowali zdeponowane w CEP materiały z podrodziny Ithomiinae i plemienia Euptychiina, co umożliwi włączenie tych grup motyli do programu digitalizacji zbioru.

Dr Hugo Benitez wykonał dokumentację zdjęciową okazów z rodzaju Vanessa pochodzących z Andów pod kątem przygotowania wspólnego projektu naukowego. W ramach wizyty, goście odwiedzili wystawę stałą w Centrum Edukacji Przyrodniczej, a także inne jednostki uniwersyteckie.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Konferencja "Inspirująco o nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej".
Konferencja "Inspirująco o nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej".
Porównanie zachowań pawianów w warunkach ZOO
Porównanie zachowań pawianów w warunkach ZOO
Noc Biologów 2020
Noc Biologów 2020
Tydzień Kultury Etiopii
Tydzień Kultury Etiopii