Przejdź do głównej treści

Dr Anna Zubek

Dr Anna Zubek

Dział edukacji i promocji, kierownik

Kontakt

Tel. (+48) 12 664-60-85

e-mail: anna.zubek@uj.edu.pl

pokój: 0.G19

 

 

 

 

 • 2008 – obrona pracy licencjackiej „Od Rodinii do Pangei. Wędrówka kontynentów w paleozoiku” w Zakładzie Paleozoologii Instytutu Nauk Geologicznych UJ
 • 2010 – obrona pracy magisterskiej „Rewizja taksonomiczna rodzaju Forsterinaria Gray, 1973 (Nymphalidae, Satyrinae)” w Muzeum Zoologicznym UJ
 • 2017 – obrona pracy doktorskiej „Opracowanie filogenetyczne motyli z neotropikalnego rodzaju Perisama Doubleday [1849] z wykorzystaniem metod morfologicznych i molekularnych” w Zakładzie Entomologii Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

Szkolenia i kursy

 • 2016 – Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy; Koga med – Szkoła Pierwszej Pomocy
 • 2015 – Szkolenie z pracy na platformie Pegaz; Centrum Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Jagielloński
 • 2013 – Szkolenie „Promocja nauki w Internecie”; Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Uniwersytet Jagielloński
 • 2011 – Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny; Centrum Pedagogiki i Psychologii, Politechnika Krakowska
 • 2008 – Warsztaty „NATURA 2000 w szkole”; Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczyciel

Zagraniczne staże naukowe

 • 2011 – Yanayacu Biological Station and Center for Creative Studies (Cosanga, Ekwador)
 • 2011 – Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas (San Antonio, Wenezuela)
 • 2012 – University of Turku, Laboratory of Genetics (Turku, Finlandia)
 • 2012 - Middle Tennessee State University (Murfreesboro, USA

Granty i projekty badawcze

 • 2017 – SYNTHESYS Access British Natural History Museum
 • 2014 - 2016 – PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki
 • 2012 - 2013 – DSC, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

Popularyzacja nauki

 • 2010 – 2015 – Dni Owada (prezentacja żywych owadów i pajęczaków z własnej hodowli, obsługa stanowiska preparatyki owadów)
 • 2011 - 2015 –  Festiwal Nauki (przygotowanie i obsługa stanowiska entomologicznego)
 • 2011 - 2016 – Małopolska Noc Muzeów (udział w organizacji pokazów edukacyjnych w Muzeum Zoologicznym UJ, obecnie: Centrum Edukacji Przyrodniczej)
 • 2012 – organizacja wystawy "Motyle świata w darze dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - kolekcja Pierre’a Boyer"
 • od 2012 – Noc Biologów (prowadzenie warsztatów z zakresu preparatyki owadów oraz laboratoryjnych metod pozyskiwania danych molekularnych)
 • od 2012 – Małopolska Noc Naukowców (przygotowanie slajdowisk z wypraw terenowych oraz pokazów technik odłowy owadów)
 • 2013 – udział w organizacji XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
 • 2014 – udział w przygotowaniu zbiorowej publikacji doktorantów wydanej na Jubileusz 650-lecia Założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2015 - 2019 – KIDS’ LAB Kraków (prowadzenie autorskich warsztatów popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży

 • taksonomia motyli z podrodziny Biblidinae
 • popularyzacja nauk przyrodniczych
 • ziołolecznictwo i produkcja kosmetyków roślinnych

Recenzowane publikacje naukowe:

 1. pdf Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. Description of a new species of Forsterinaria Gray from the Pantepuy (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(3): 523-530.
 2. pdf Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. The synonymy of Forsterinaria difficilis (Forster) and F. anachoreta Pulido & Andrade (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(2): 217- 225.
 3. pdf Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H. & Zubek, A. 2013. Revisional notes on the genera Corderopedaliodes Forster and Physcopedaliodes Forster based on adult morphology with the descriptions of new taxa (Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 24(1): 1-28.
 4. Zubek, A., Pyrcz, T. W. & Boyer, P. 2014. Description of a New Species of the Andean Butterfly Genus Forsterinaria Gray (Lepidoptera: Nymphalidae) with Considerations on an Apparently New Structure in Male Genitalia. Neotropical entomology 43:68-77.
 5. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2015. Hypandrium as a key character in resolving species-level taxonomy on the example of Perisama oppelii (Latreille) (Lepidoptera: Nymphalidae, Biblidinae). Zootaxa 3990 (1): 032–040.
 6. Zubek, A., Pyrcz, T.W. 2015. Reinstatement and redescription of Forsterinaria inornata magdalena (Hewitson) (Nymphalidae: Satyrinae) from Cochabamba, Bolivia. Zootaxa 4028 (4): 579-582.
 7. Pyrcz, T.W., Clavijo, A., Uribe, S., Marin, M.A., Alvarez, C.F., Zubek, A. 2016. Páramo de Belmira as an important centre of endemism in the northern Colombian Andes: new evidence from Pronophilina butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Satyrini). Zootaxa 4179 (1): 077-102.
 8. pdf Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Zubek, A., Boyer, P., Carolaing Gabaldon, M., Mavarez, J. 2017. Taxonomy, phylogeny and distribution of the genus Steromapedaliodes sensu novo in the Cordillera de Mérida, Venezuela (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae: Satyrini). Arthropod Systematics and Phylogeny. 75. 195-243.
 9. Zubek, A., Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, Boyer, P., Cerdeña, J., Mahecha-Jimenez, O., Huertas, B. 2017. Systematic revision of the andean butterfly genus Orophila Staudinger, 1886 (Lepidoptera: Nymphalidae: Biblidinae). Zootaxa 4258 (5): 443–461.
 10. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Boyer, P. Zubek, A. 2018. Species-level systematics and affinities of Cheimas Thieme – an endemic genus of the subparamo of the Venezuelan Cordillera de Mérida (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa 4422 (2) 219-243.
 11. pdf Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Zubek, A. Prieto, C., Boyer, P., Florczyk, K., Wacławik, B., Lachowska-Cierlik, D. 2018. Considerations on the Taxonomy of the Genus Arhuaco Adams and Bernard 1977, and its Relationships with the Genus Pronophila Doubleday [1849] (Nymphalidae, Satyrinae). Neotrop Entomol. https://doi.org/10.1007/s13744-018-0641-4
 12. Tomasz W. Pyrcz, Steve Collins, Anna Zubek, Beniamin Wacławik, Szabolcs Sáfian, Marek Bąkowski, and Klaudia Florczyk. 2020. Largely underestimated diversity of Afrotropical Melanitini butterflies (Nymphalidae, Satyrinae): from two to five genera, and from six to twelve species. Arthropod Systematics and Phylogeny. 78(2): 171-216.

 13. Pyrcz, T.W., Zubek, A., Boyer, P., Nakamura, I., Wacławik, B. & Florczyk K. 2020. Revisional Notes on the Cloud Forest Butterfly Genus Oxeoschistus Butler in Central America (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae).” Neotropical Entomology 49: 392 - 411. https://doi.org/10.1007/s13744-019-00757-7
 14. Pyrcz, T.W., Stachowicz, I., Zubek, A., Espeland, M., Jiménez, O.M., Lachowska-Cierlik D.  & Florczyk, K. 2021. A New Species of Butterfly of the Genus Protopedaliodes from the Isolated Tramen Tepui in the Guyana Shield (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Neotropical Entomology 50, 218–228. https://doi.org/10.1007/s13744-020-00830-6

Pokonferencyjne:

 1. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2013. Charakterystyka i znaczenie cech aparatów kopulacyjnych w taksonomii motyli na przykładzie dwóch rodzajów z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae). Dokonania naukowe doktorantów. Nauki przyrodnicze-Tom II. Creative Science, Kraków 31-40.
 2. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2014. Perisama bleuzeni (Nymphalidae, Biblidinae) jako przykład kryptycznego gatunku motyla z Kordyliery Meridy w Wenezueli. Dokonania Młodych Naukowców, 3 (4): 273-277.
 3. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. 2014. Wykorzystanie danych morfologicznych i molekularnych w badaniach taksonomicznych i filogenetycznych. Dokonania Młodych Naukowców, 3 (4): 277-280.
 4. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2015. Rodzaj Orophila Staudinger – 150 lat przetasowań taksonomicznych. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 (1): 49-52.

Popularnonaukowe:

 1. Zubek A. 2014. Co ma motyl pod spódnicą – parę słów o pracy taksonoma. w: Król M. (red.) 2014. Nauka Prowadzi w Przyszłość. AT-Wydawnictwo, Kraków, 267-270.

Doniesienia konferencyjne:

 1. Zubek, A. Badania nad filogenezą wybranych grup motyli neotropikalnych w Muzeum Zoologicznym UJ - osiągnięcia i perspektywy. XXXIV Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Lepidopterologia w Polsce – stan obecny i zadania na przyszłość. Polska, Toruń, 10- 11.06.2011, komunikat ustny.
 2. Zubek, A. Porównanie metod morfologicznych i molekularnych w badaniach nad filogenezą motyli neotropikalnych z rodzaju Perisama Doubleday, [1849] (Nymphalidae, Biblidinae. VI Kopernikańskie Sympozjum Doktoranckie. Polska, Toruń, 13-16.05.2012, komunikat ustny.
 3. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. Zastosowanie metod taksonomii integratywnej w badaniach filogenetycznych motyli. Konferencja Ogólnopolska „Dokonania Naukowe Doktorantów”. Polska, Kraków, 20.04.2013, poster.
 4. Zubek, A. Forsterinaria emo - nowy gatunek motyla z nieopisaną dotąd modyfikacją w aparacie kopulacyjnym samca. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Kraków, 21-22.06.2013, komunikat ustny.
 5. Zubek A., Lorenc-Brudecka J. Zastosowanie metod taksonomii integratywnej w badaniach filogenetycznych motyli. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22.06.2013, poster.
 6. Zubek, A. Pyrcz, T.W. Forsterinaria hannieri – nowy gatunek motyla z Wyżyny Gujańskiej (Pantepuy) w Wenezueli. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22.06.2013, poster.
 7. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. 2014. Perisama bleuzeni - kryptyczny gatunek motyla z Kordyliery Meridy w Wenezueli. Konferencja Ogólnopolska Dokonania Naukowe Doktorantów. Polska, Kraków, 12.04.2014, poster.
 8. Zubek, A. Cryptic species of Perisama (Nymphalidae, Biblidinae) from Cordillera de Merida in Venezuela. 7th International Conference on the Biology of Butterflies. Turku, Finlandia, 11-14.08.2014, poster.
 9. Zubek, A. Wykorzystanie danych morfologicznych i molekularnych w badaniach taksonomicznych i filogenetycznych motyli. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Bochnia, 22-24.08.2014, komunikat ustny.
 10. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. Perisama bleuzeni - kryptyczny gatunek motyla z Kordyliery Meridy w Wenezueli. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22- 24.082014, poster.
 11. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. Rodzaj Orophila Staudinger – 150 lat przetasowań taksonomicznych. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców: Dokonania Naukowe Doktorantów. Polska, Kraków, 18.04.2015, poster.
 12. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Zubek, A. New informative characters in the female genitalia in assessing the phylogeny of Palearctic Satyrina. XIXth European Congress of Lepidopterology, Radebeul, Niemcy, 27.09-02.10.2015, poster.
 13. Mahecha-J, O., Florczyk, K., Willmott, K., Cerdeńa, J., Zubek, A., Boyer, P., Farfan, J., Lachowska-Cierlik, D. & Pyrcz T.W. (2021). Solving the cryptic diversity of the genus Manerebia Staudinger in northern Peru: description of new species and considerations on the biogeographical role of the Huancabamba Deflection (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilina). Zootaxa, 5072(3): 201–237. [https://doi.org/10.11646/zootaxa.5072.3.1
 14. Florczyk, K., Fåhraeus, C., Boyer, P., Zubek, A. & Pyrcz, T.W. 2021. A new species of the enigmatic genus Oressinoma Doubleday from the Andes of central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa, 4999(2), 157–168. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4999.2.5
 15. Mahecha-J, O., Florczyk, K., Willmott, K., Cerdeńa, J., Zubek, A., Boyer, P., Farfan, J., Lachowska-Cierlik, D. & Pyrcz T.W. (2021). Solving the cryptic diversity of the genus Manerebia Staudinger in northern Peru: description of new species and considerations on the biogeographical role of the Huancabamba Deflection (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilina). Zootaxa, 5072(3): 201–237. [https://doi.org/10.11646/zootaxa.5072.3.1