Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Collections

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Obiekt Miesiąca sierpień 2022 - wilkowór tasmański

Obiekt Miesiąca sierpień 2022 - wilkowór tasmański

Wilkowór lub wilk tasmański jest dla Australii tym, czym Wielka Stopa dla Ameryki Północnej - stworzeniem, które często było widywane, ale nigdy właściwie nie zostało do końca zbadane. Różnica polega oczywiście na tym, że Wielka Stopa jest całkowicie mityczna, podczas gdy wilkowór tasmański był prawdziwym torbaczem, który wyginął zaledwie sto lat temu.

Wilkowór tasmański zyskał swoją nazwę dzięki podobieństwu do dużego psa lub wilka. Podobnie jednak jak wombaty, koala i kangury  był torbaczem wyposażonym w charakterystyczną torbę lęgową. Co ciekawe, wilkowór obok wciąż żyjących oposów wodnych, był jednym z dwóch torbaczy, o którym wiadomo, że worki lęgowe były obecne zarówno u samicy jak i u samca . Zaobserwowano, że wilkowora cechował sztywny chód, co uniemożliwiało mu bieg z dużą prędkością, był jednak zdolny wykonać dwunożny skok podobnie do kangurów. Pomimo, że szczęki wilkowora wyposażone były w 46 ostrych zębów, a 120 stopniowe rozwarcie paszczy było największe u współczesnych ssaków, zwierzę to zdolne było do polowania na ofiary o wadze maksymalnie do 5kg. Prowadząc nocny tryb życia polowało na małe kręgowce jak walabie, wombaty i oposy.
Pierwotnie wilkowory zamieszkiwały Australię kontynentalną, Tasmanię i Nową Gwineę. Migracja ludności, kłusownictwo i napływ nowych, konkurencyjnych gatunków – jak np. dzikie psy dingo – sprawiły, że populacja wilkowora znacznie spadła i ostatecznie ograniczyła się wyłącznie do Tasmanii. Błędne przeświadczenie, że wilk workowaty odpowiedzialny był za polowania na owce i drób tamtejszych rolników, doprowadziło do wytępienia gatunku. Na podstawie późniejszych badań ustalono, że to nie wilkowory, a dzikie psy przywiezione na wyspę przez osadników były przyczyną masowych wyginięć zwierząt hodowlanych. Dla gatunku było już jednak za późno. Ostatni znany wilkowór zabity na wolności zastrzelony został w 1930 roku na Tasmanii. Sześć lat później w tasmańskim ZOO padł ostatni osobnik tego gatunku. Nowoczesny, realistyczny model wilkowora można podziwiać w części systematycznej naszej ekspozycji!
[km]
Photogallery
Recommended
Obiekt Miesiąca czerwiec 2021 - plezjadapis - bardzo odległy przodek
Obiekt Miesiąca czerwiec 2021 - plezjadapis - bardzo odległy przodek