Skip to main content

dr hab. Tomasz Wilhelm Pyrcz, prof. UJ

dr hab. Tomasz Wilhelm Pyrcz, prof. UJ

Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

Zakład Entomologii

email: tomasz.pyrcz@uj.edu.pl

 

 • Inicjatywa oraz aktywne uczestnictwo w negocjacjach umów o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim (na szczeblu instytutowym i wydziałowym) a następującymi placówkami naukowo-dydaktycznymi w krajach Ameryki Łacińskiej:
  • Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas, Caracas, Wenezuela
  • Museo del Instituto de Zoologica Agricola de la Universidad Central de Venezuela, Maracay, Wenezuela
  • Pontificia Universidad Católica, Bogota, Kolumbia
  • Museo de Historia Natual Aristide d'Orbigyi, Cochabamba, Boliwia
 • Opracowanie naukowe i kuratorstwo zbioru naukowego motyli dziennych Muzeum Zoologicznego, w celu wykorzystywania go przez studentów, magistrantów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego do realizacji prac dyplomowych.
 • Organizacja wystaw:
  • 2004 "Biodiversidad de mariposas de los Andes de Ecuador". Guayaquil, Ekwador
  • 2006 "10 lat badan bioróżnorodności Andów Muzeum Zoologicznego UJ". Wystawa była prezentowana w dniach 07-16.XI.2006 w Auditorium Maximum UJ. Imprezie towarzyszyła prezentacja filmu dokumentalnego oraz publikacje popularyzatorskie.
 • Udział w organizacji i prowadzeniu (Instytut Nauk o Środowisku i Muzeum Zoologiczne) pierwszego w Polsce kursu "Ekologii Tropikalnej" dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym miedzy innymi czynny udział w negocjacjach warunków realizacji praktyk terenowych w Wenezueli z Universidad Central de Venezuela w Maracay (pobyt w stacji terenowej Rancho Grande) oraz Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas w Caracas (pobyt w ośrodku IVIC oraz organizacja zajęć).
 • Udział w międzynarodowym projekcie "Tropical Andean Butterflies Diversity Project" realizowanym w latach 2004-2008 przez konsorcjum międzynarodowe, w ramach "Darwin Initiative", koordynowanym przez dr. Keitha Willmott z State Museum of Arthropods w Gainseville, Florida University. W dniach 4-6 września 2008 odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. Jestem jej współorganizatorem i w jej ramach koordynuje panel pt. "Systematics and biology of the Pronophilna", w którym bierze udział kilkunastu naukowców z USA, Wenezueli, Kolumbii, Boliwii, Ekwadoru i Włoch. Strony internetowe: www.andeanbutterflies.org.

 • Taksonomia i systematyka owadów (motyle z podrodziny Nymphalidae, w tym głównie plemię Pronophilini)
 • Faunistyka (Afrotropik, głównie Afryka Zachodnia i Centralna oraz Neotropik, głównie Andy i Pantepui)
 • Biogeografia (zoogeografia wysp wulkanicznych i wzorce dyspersji)
 • Ewolucjonizm (wzorce specjacji, w tym głównie specjacja parapatryczna i rola ekotonu, adaptacje behawioralne i morfologiczne do warunków wysokogórskich, dobór płciowy)

Oryginalne publikacje

 1. pdf Pyrcz, T. W. 1991. Account of two expeditions to São Tomé and Principe islands, January - March & July - September 1990 including a description of new subspecies of Acraea pharsalus Ward and Bematistes alcinoe Felder. Lambillionea. 91(4): 362 - 374.

 2. pdf Pyrcz, T. W. 1992a. Provisional check-list of the butterflies of São Tomé and Principe islands. Lambillionea. 92(1): 48 - 52.

 3. Pyrcz, T. W. 1993a. Notes sur les premiers états de Papilio cleotas au Venezuela (Lepidoptera, Papilionidae). Lambillionea. 93(1): 87 - 89.

 4. Pyrcz, T. W. 1993b. Memphis titan romeroi from Venezuela (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(1): 26.

 5. Pyrcz, T. W. 1993c. New record of Memphis grandis from Venezuela (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(1): 27 - 28.

 6. Pyrcz, T. W. 1993d. New Memphis from Venezuela, Memphis salinasi n. sp. (Nymphalidae). Tropical Lepidoptera. 4(2): 127 - 131.

 7. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1994. A new genus, Protopedaliodes and a new species, Protopedaliodes kukenani from the Pantepui, Venezuela (Satyridae: Pronophilini). Lambillionea. 94(3): 345 - 352.

 8. Wojtusiak, J. & Pyrcz, T. W. 1995. Observations on the postembryonic development and comments on the systematic status of the butterfly Kamilla cymodoce (Cramer), Lambillionea, 95(1): 116 - 120.

 9. Pyrcz, T. W. 1995. A new genus, Tamania and a new species, Tamania jacquelinae from the Tamá range, Venezuela - Colombia border (Satyridae: Pronophilini). Lambillionea, 95(4): 519-525.

 10. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1995. Notes on Pedaliodes roraimae Strand, a little known satyrid from the Roraima massif. Lambillionea, 95(4): 584-586.

 11. Pyrcz, T. W. 1995. A new Memphis from the Pantepui, Memphis montesino n. sp. Tropical Lepidoptera, 95(1): 11-13.

 12. Pyrcz, T. W. 1996. Niche competition and mate recognition in the butterflies of São Tomé e Principe. Gulf of Guinea Conservation Newsletter, 1996(3): 2-3.

 13. Rey, F & Pyrcz, T. W. 1996. A perfect mimicry of two cloud forest pierids: Catasticta revancha n. sp. and Leptophobia eleone. Genus, 96(4): 21-24.

 14. Wojtusiak, J. & Pyrcz, T. W. 1997. Taxonomy of three butterfly species from the islands of São Tomé and Principe in the Gulf of Guinea: Neptis larseni n. sp., Charaxes thomasius & Papilio furvus (Lepidoptera: Papilionoidaea). Lambillionea, 97(1): 53-63.

 15. Johnson, K., Vélez, J. & Pyrcz, T. W. 1997. Description of male of Rhamma cassidyi Johnson & Adams (Lycaenidae, Theclinae, Eumaeini). Review of Colombian Theclinae, 2(12): 7-9.

 16. pdf Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 1999a. Mariposas de la Pronophilini de la Reserva Forestal Tambito, Cordillera Occidental, Colombia, Primera parte. Convergencia de los patrones de coloración en mariposas andinas: siete nuevas especies del género Pedaliodes Butler. SHILAP, 27(106): 173-287.

 17. pdf Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 1999. Mariposas de la Pronophilini de la Reserva Forestal Tambito, Cordillera Occidental, Colombia, Segunda parte. Patrones de distribución altitudinal. SHILAP, 27(106): 203-213.

 18. pdf Pyrcz, T. W. 1999a. The E. Krüger collection of pronophiline butterflies, Part 1: Introduction, genera Altopedaliodes to Lymanopoda. Lambillionea, 99(2): 221-240.

 19. pdf Pyrcz, T. W. 1999b, The E. Krüger collection of pronophiline butterflies, Part 2: genera Manerebia to Thiemeia. Lambillionea, 99(3): 351-376.

 20. pdf Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 1999b. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 1, New pedaliodines. Genus, 10(1): 117-150.

 21. pdf Pyrcz, T. W. 1999c. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 2, The genus Lasiophila. Genus, 10(3): 479-495.

 22. pdf Pyrcz, T. W., Willmott, K. & Hall, J. 1999. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 3, three new species and five new subspecies of Lymanopoda, Genus, 10(3): 497-522.

 23. Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W. 1999. New pronophiline butterflies from the Venezuelan Tepuyes (Nymphalidae, Satyrinae), Journal of the Lepidopterist’ Society, 53(3): 90-98.

 24. pdf Pyrcz, T. W. 2000. Contributions to the knowledge of Ecuadorian Pronophilini, Part 4, new taxa of Pronophila Doubleday. Genus, 11(1): 69-86.

 25. Viloria, A. L., Adams, M. J., Pyrcz, T. W. & Romero F. 2001. Noticia histórica sobre satíridos venezolanos coleccionados por Karl Moritz (1797-1866) y discusión de la identidad taxonómica y la distribución de Pedaliodes pisonia (Hewitson, 1862). SHILAP, 29(113): 31-42.

 26. pdf Viloria, A. L. & Pyrcz T. W. 2001. Revalidación y revisión de Steromapedaliodes Forster, con description de dos especies nuevas (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Anartia, 15: 1-2.

 27. pdf Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 2002. The vertical distribution of pronophiline butterflies (Nymphalidae, Satyrinae) along a elevational transect in Monte Zerpa (Cordillera de Mérida, Venezuela) with remarks on their diversity and parapatric distribution. Global Ecology & Biogeography, 11: 211-221.

 28. Pyrcz, T. W. 2003a. Una nueva especie de lepidóptero altoandino de Chanchamayo (Peru Central) – Pedaliodes franzi (Nymphalidae: Satyrinae: Satyrini: Pronophilina). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 7: 245-253.

 29. Pyrcz, T. W. 2003b. Notas taxonomicas y zoogeograficas sobre Lymanopoda huilana con la descripcion de una nueva subespecies del sur-este de Ecuador (Satyrinae, Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 7: 235-243.

 30. pdf Viloria, A. L., Pyrcz, T. W., Wojtusiak, J., Ferrer-Paris, J-R., Beccaloni, G. W., Sattler, K. & Lees, D. C. 2003. A brachypterous butterfly? Proceedings of the Royal Society, B (Suppl.), S21-S24 (DOI 10.1098/rsbl.2003.0015).

 31. pdf Pyrcz, T. W. 2004a. Pronophiline butterflies of the highlands of Chachapoyas in northern Peru: faunal survey, diversity and distribution patterns (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Genus, 15(4): 455-622.

 32. pdf Pyrcz, T. W., 2004c. New oreal Pedaliodine butterflies from Ecuador and Colombia (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 8: 287-301.

 33. pdf Pyrcz, T. W. 2004d. Notas taxonómicas sobre el género Pronophila Doubleday Con la descripción de cuatro nuevas subespecies de Pronophila unifasciata Lathy (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilini). Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 8: 233-244.

 34. Lamas, G., Viloria, A.L. & Pyrcz, T.W.P. 2004. Tribe Satyrini, Subtribe Pronophilina. Pp. 206–215 in: Lamas, G. (ed.), Checklist. Part 4A. Hesperioidea – Papilionoidea; in Heppner, J.B. (ed.), Atlas of Neotropical Lepidoptera. Vol. 4. – Association for Tropical Lepidoptera / Scientific Publishers, Gainesville, Florida.

 35. pdf Pyrcz, T. W. & Rodríguez, G. 2005. Notas sobre el grupo Panyapedaliodes muscosa (Thieme) con la descripción de una nueva especie y dos nuevas subespecies. Lambillionea, 105(1): 187-194.

 36. pdf Pyrcz, T. W. 2005. A new species of Lymanopoda at the southern generic distribution limit on the Pacific slopes of the Andes. Lambillionea, 105(2): 251-256.

 37. pdf Pyrcz, T. W., 2005. A new endemic species of Corades from the Chiles volcano massif in North-Western Ecuador. Lambillionea, 105(3) : 503-508.

 38. Pyrcz, T. W. & Fratello, S. 2005. Cloud Forest butterfly fauna of the Pantepui – poor or poorly known? Description of new species and records of new genera of Pronophilina: Eretris agata and Oxeoschistus romeo (Nymphalidae, Satyrinae). Journal of the Lepidopterist’ Society 59(4): 200-211.

 39. pdf Pyrcz, T. W. 2005. La identidad de Corades anfortas (Thieme) y la descripción de una nueva subespecie (Lep., Nymph., Satyr.). Lambillionea, (105): 604-608.

 40. Pyrcz, T. W. 2006. Notas sobre Corades tripunctata Weymer con la descripción de una nueva subespecie (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Lambillionea, 106(1): 235-238.

 41. pdf Pyrcz, T. W. and Rodriguez, G. 2005. Pherepedaliodes angela – una nueva especie para la ciencia y un nuevo genero para Colombia. Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, 9: 179-190

 42. pdf Pyrcz, T. W. and Viloria, A. L. 2005. Adiciones a la fauna de mariposas de la reserva forestal de Tambito (Colombia): descripción de cuatro subespecies nuevas de la subtribu Pronophilina (Nymphalidae, Satyrinae). Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas, 9: 258-277.

 43. pdf Pyrcz, T. W., Willmott, K. R., Hall, J. P. W. & Viloria, A. L. 2006. A review of the genus Manerebia Staudinger (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) in the northern Andes. Journal of Research on the Lepidoptera, 39(2000): 37-79.

 44. pdf Pyrcz, T. W. & Rodriguez, G. 2006. Description of a new remarkable species of Lymanopoda Westwood and identification of a centre of endemism of cloud forest butterflies in Belmira, northern Central Cordillera, Antioquia, Colombia (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(2): 291-297.

 45. pdf Pyrcz, T. W. 2006. Systematics, ecology and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 1: Pedaliodes spina Weymer (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(2): 299-306.

 46. pdf Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2006. Systematics, ecology and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 2: Pedaliodes praxia (Hewitson) and related species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(3): 427-436.

 47. pdf Pyrcz, T. W. 2006. Filling gaps in the distribution patterns of the genus Lasiophila C. & R. Felder: a new species from the valley of Kosnipata (Cuzco, Peru) (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(4): 601-608.

 48. pdf Pyrcz, T. W. 2006. Systematics, zoogeography and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 3: Revisional notes on the generic status and a new subspecies of Pedaliodes puma Thieme (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 17(4): 609-616.

 49. Pyrcz, T. W. & Boyer, P. 2006. Notas taxonómicas sobre Corades melania Staudinger con la descripción de la hembra y de una nueva subespecie (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Lambillionea, 106(1): 118-122.

 50. pdf Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2006. Notes on the systematics of the genus Praepronophila Forster with the description of two new subspecies of P. perperna (Hewitson) (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Boletin del Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas. 10: 165-182.

 51. Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2007. Erebiine and pronophiline butterflies of the Serranía del Tamá, Venezuela-Colombia border (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Tropical Lepidoptera, 15(1-2): 18-52.

 52. pdf Pyrcz, T. W. & Rodríguez G. 2007. Mariposas de la tribu Pronophilini en la Cordillera Occidental de Colombia. SHILAP, 35(140): 455-489.

 53. pdf Pyrcz, T. W. 2008. Description of a new species previously known as Pedaliodes ferratilis form luteocosta Adams & Bernard from the Venezuelan Cordillera de Mérida with data on its altitudinal distribution (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(1): 125-134.

 54. pdf Viloria, A., Miller, L. D., Miller, J., & Pyrcz, T. W. 2008. Reassessment of Parapedaliodes Forster and Neopedaliodes Viloria, Miller & Miller, with descriptions of new taxa (Nymphalidae: Satyrinae). Bulletin of the Allyn Museum, 151: 1-43.

 55. pdf Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 5: Revisional notes on Pedaliodes chrysotaenia with the description of a related species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 377-387.

 56. pdf Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer, P. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 6: Pedaliodes demathani Pyrcz – a widely polytypic species from Peru and Bolivia (Lepidoptera: Nympahlidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 389-407.

 57. pdf Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines; Part 7: A sister species of Pedaliodes paneis (Hewitson) from Central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 409-417.

 58. pdf Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer. P. & Lamas, G. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 8: Pedaliodes niveonota Butler and new related species from Central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 19(3): 419-431.

 59. pdf Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part. 9: Notes on Pedaliodes pammenes and related species witht the description of ten new taxa. Genus, 19(3): 433-470.

 60. pdf Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Boyer, P. 2008. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part. 10: Revisional notes of Pedaliodes tyro with the description of new taxa from central and southern Peru. Genus, 19(3): 471-495.

 61. pdf Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2009. Systematics, zoogeography and bionomics of high Andean pedaliodines, Part 11: A new subspecies of Pedaliodes ornata Staudinger from the Cordillera de Merida (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 20(1): 13-22.

 62. pdf Greeney, H., Pyrcz, T. W., Hualingua, M., DeVries, P. & Dyer, L. A. 2009. The early stages of Pedaliodes poesia (Hewitson, 1862) in eastern Ecuador (Lepidoptera: Satyrina: Pronophilina). Journal of Insect Science, 9:38.

 63. pdf Pyrcz, T. W. & Gareca, Y. 2009. A new species of Eretris Thieme from the Elbow of the Andes region in Bolivia (Lepidoptera, Satyrinae). Neotropical Entomology, 38(3):370-375.

 64. pdf Pyrcz T. W., Casner, K. & Wojtusiak, J. 2009. Polytypic species of satyrine butterflies in the subparamos and paramos of the Venezuelan Cordillera de Merida, Part 1: Lymanopoda marianna Staudinger. Genus, 20(3): 507-532.

 65. pdf Pyrcz, T., Wojtusiak, J. & Garlacz, R. 2009. Diversity and Distribution Patterns of Pronophilina Butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) along an Altitudinal Transect in North-Western Ecuador. Neotropical Entomology, 38(6):716-726.

 66. pdf Pyrcz, T. W., Viloria, A. L. & Lamas, G. 2009. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines, Part 12: A new polytypic species and evaluation of the role of the Ucayali – Madre de Dios water divide as a biogeographic barrier (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 20(3): 493-505.

 67. Larsen, T. B., Pyrcz, T. W., Sáfián, S., & Warren-Gash, H. 2009. Two biogeographically significant new species of Euriphene (Boisduval, 1847) from West Africa and Nigeria: E. epe Pyrcz & Larsen and E. taigola Sáfián & Warren-Gash (Lepidoptera: Nymphalinae: Adoliadini). Metamorphosis, 20:389-99.

 68. pdf Greeney, H. F., Pyrcz, T. W., Dyer, L. A., Sanchez, M. Z. 2010. The early stages and natural history of Corades medeba Hewitson, 1850 in eastern Ecuador (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae : Pronophilina). Tropical Lepidoptera Research, 20(1):8-13.

 69. Casner, K. L. & Pyrcz, T. W. 2010. Patterns and timing of diversification in a tropical montane butterfly genus, Lymanopoda (Nymphalidae, Satyrinae). Ecography, 33: 251-259.

 70. pdf Pyrcz, T. W. & Wojtusiak, J. 2010. Two new parapatric species of the genus Eretris Thieme from the Andes in western Ecuador (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae). Annales Historici Naturales Musei Nationalis Hungarici, 102: 143–153.

 71. pdf Pyrcz T. W., Wojtusiak J. 2010. A new species of Argyrophorus Blanchard from northern Peru and considerations on the value of wing venation as a source of synapomorphies in some temperate Neotropical Satyrinae (Lepidoptera: Nymphalidae). Genus, 21(4): 605-613.

 72. pdf Pyrcz T. W., Viloria A. L. & Lamas G. M. 2010. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines. Part 13: Description and affinities of a new species from the uppermost forests of the valley of Kosñipata, Cuzco (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 21(4): 615-623.

 73. Viloria, A. L., Pyrcz, T. W., Orellana, A. 2010. A survey of the Neotropical montane butterflies of the subtribe Pronophilina (Lepidoptera, Nymphalidae) in the Venezuelan Cordillera de la Costa. Zootaxa. 2622: 1–41.

 74. pdf Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Boyer, P. 2010. The obsoleta clade of the genus Lymanopoda Westwood (Lepidoptera, Nymphalidae: Satyrinae). Folia Entomologica Hungarica. 71: 161-195.

 75. Mahecha-Jimenez, O.J., Dumar-Rodriguez, J. C & Pyrcz, T.W. 2011. Efecto de la fragmentacion del habitat sobre las comunidades de mariposas de la tribu Pronophilini a lo largo de un gradiente altitudinal en un bosque andino en Bogota (Colombia) (Lepidoptera:Nymphalidae, Satyrinae). SHILAP, 39(153): 117-126.

 76. pdf Laurance, W.F., Useche, D.C., Shoo, L.P., Herzog, S.K., Kessler, M., Escobar, F., Brehm, G., Axmacher, J.C., Chen, I.C., Gámez, L.A., Hietz, P., Fiedler, K., Pyrcz, T., Wolf, J., Merkord, C.L., Cardelus, C., Marshall, A.R., Ah-Peng, C., Aplet, G.H., del Coro Arizmendi, M., Baker, W.J., Barone, J., Brühl, C.A., Bussmann, R.W., Cicuzza, D., Eilu, G., Favila, M.E., Hietz, P., Hemp, A., Hemp, C., Homeier, J., Huey, R.B., Hurtado, J., Jankowski, J., Kattán, G., Kluge, J., Krömer, T., Lees, D., Lehnert, M., Longino, J.T., Lovett, J., Martin, P.H., Patterson, B.D., Pearson, R.G., Peh, K.S.-H., Richardson, B., Richardson, M., Samways, M., Senbeta, F., Smith, T.B., Utteridge, T., Watkins, J.E., Wilson, R., Williams, S.E., Thomas, C.D. 2011. Global warming, elevational ranges and the vulnerability of tropical biota. Biological Conservation, 144: 548-557.

 77. Pyrcz, T. W., Greeney, H., Willmott, K. & Wojtusiak, J. 2011. A taxonomic revision of the genus Daedalma Hewitson with the descriptions of twenty new taxa and the immature stages of two species (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa, 2898: 1-68.

 78. pdf Pyrcz, T. W., Viloria, A. L., Lamas, G. & Boyer, P. 2011. La fauna de mariposas de la subfamilia Satyrinae del macizo del Ampay (Peru): diversidad, endemismo y conservacion (Lepidoptera: Nymphalidae). SHILAP, 39 (154): 205-232.

 79. pdf Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. The synonymy of Forsterinaria difficilis (Forster) and F. anachoreta Pulido & Andrade (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(2): 217-225.

 80. pdf Greeney, H., Dyer, L. A. & Pyrcz, T. W. 2011. First description of the early stage biology of the genus Mygona: The natural history of the Satyrid butterfly, Mygona irmina in eastern Ecuador. Journal of Insect Science, 11: 1-11.

 81. pdf Pyrcz, T. W. 2010. Evolution of butterflies of the genus Redonda (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae), and their adaptation to the high Andean environment. in: Z. Mirek, A. Flakus, A. Krzanowska, A. Paulo & J. Wojtusiak), The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies, Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków, pp. 265-273.

 82. pdf Pyrcz, T. W. & Boyer, P. 2011. New taxa of pronophiline butterflies of the genus Lymanopoda Westwood from central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(3): 511-521.

 83. pdf Zubek, A. & Pyrcz, T. W. 2011. Description of a new species of Forsterinaria Gray from the Pantepuy (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 22(3): 523-530.

 84. pdf Pyrcz, T. W., Lorenc, J. & Knoop, D. P. 2011. New species of Euphaedra Hübner of the ceres group from southwestern Nigeria – with new evidence from female genital morphology (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitidinae). Genus, 22(4): 621-638.

 85. pdf Pyrcz, T. W. & Garlacz, R. 2012. The Presence–Absence Situation and Its Impact on the Assemblage Structure and Interspecific Relations of Pronophilina Butterflies in the Venezuelan Andes (Lepidoptera: Nymphalidae). Neotropical Entomology. 41 (1): 12 pp. (DOI 10.1007/s13744-012-0031-2).

 86. pdf Pyrcz, T. W. 2012. New taxa of pronophiline butterflies of the genus Lymanopoda Westwood from Ecuador (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 23(1): 119-131.

 87. pdf Pyrcz, T. W. & Viloria, A. L. 2012. Revalidation of Pedaliodes lithochalcis Butler & Druce, description of a new species from Peru and Bolivia and of a new subspecies of P. napaea Bates from Honduras (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 23(1): 133-152.

 88. Pyrcz, T. W. 2012. A new species of satyrine butterfly from Patagonia in more than a century and revisional notes on the genus Faunula C. Felder & R. Felder (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa, 3342: 60-68.

 89. Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H., Lorenc-Brudecka, J., Knoop, D., Oremans, P. & Sáfián, S. 2013. Taxonomy and distribution pattern of the African rain forest butterfly genus Euphaedra Hübner sensu stricto with the description of three new subspecies of Euphaedra cyparissa (Cramer) and one of E. sarcoptera (Butler) (Lepidoptera, Nymphalidae, Limenitidinae, Adoliadini). ZooKeys 298: 1-37.

 90. pdf Pyrcz, T. W., Warren-Gash, H. & Zubek, A. 2013. Revisional notes on the genera Corderopedaliodes Forster and Physcopedaliodes Forster based on adult morphology with the descriptions of new taxa (Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 21(1): 1-28.

 91. Zacca, T, Mielke, O. H., Pyrcz, T. W., Casagrande, M., Freitas, A. V. F. & Boyer, P. 2013. Stegosatyrus, a new genus of Euptychiina from the grasslands of neotropical realm (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Zootaxa 3682 (2): 331–350.

 92. pdf Pyrcz, T. W., Cerdeńa, J. & Villalobos, H. 2013. Systematics, bionomics and zoogeography of high Andean pedaliodines. Part 14: Two new species of Pedaliodes Butler from the Huancabamba Deflection in southern Ecaudor and northern Peru (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Genus, 24(2): 131-141.

 93. Pyrcz, T. W., Prieto, C., Viloria, A. & Andrade. 2013. New species of high elevation cloud forest butterflies of the genus Pedaliodes Butler from the northern Colombian Andes (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa, 3716 (4): 528–538.

 94. Pyrcz, T. W., Willmott, K., Garlacz, R., Boyer, P. & Gareca, Y. 2013. The latitudinal gradient in species diversity of a tropical montane fauna: spatial covariance among Lepidoptera along eastern slopes of the Andes. Insect conservation and diversity. DOI: 10.1111/icad.12058.

 95. Zubek, A., Pyrcz, T. W. & Boyer, P. Description of a New Species of the Andean Butterfly Genus Forsterinaria Gray (Lepidoptera: Nymphalidae) with Considerations on an Apparently New Structure in Male Genitalia. Neotropical entomology. DOI: 10.1007/s13744-013-0185-6.

 96. pdf Pyrcz, T. W., Stachowicz, I. & Garlacz, R. 2013. A new Andean element in the lepidopterous fauna of the Guiana Shield: the day-flying genus Erateina Doubleday, with the description of two new species from Roraima, Tramen and Auyán Tepui (Geometridae: Larentiinae). Genus, 24(3-4): 291-301.

 97. pdf Benyamini, D., Ugarte, A., Shapiro, A.M., Mielke, O.H.H., Pyrcz, T.W., Balint, Z. 2014. An updated list of the butterflies of Chile (Lepidoptera, Papilionoidea and Hesperioidea) including distribution, flight period and conservation status part I, comprising the families: Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae (in part) and Hesperiidae, describing a new species of Hypsochila (Pieridae) and a new subspecies of Yramea modesta (Nymphalidae). Boletin del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 63: 9-31 (2014).

 98. pdf Marin, M., Alvarez, C., Giraldo, C., Pyrcz, T. W., Uribe, S. & Vila, R. 2014. Mariposas en un bosque de niebla andino periurbano en el valle de Aburrá, Colombia. Revista Mexicana de Biodiversidad 85: 200-208, 2014. DOI: 10.7550/rmb.36605.

 99. Pyrcz, T. W. 2014. Peru – kraj megaróżnorodny: motyle andyjskie jako grupa modelowa. [w:] Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 9-16.

 100. Cerdeña, J.A.; Pyrcz, T.W. & Zacca, T. 2014. High Andean butterflies from southern Peru, I. Dry puna Satyrinae, with the description of two new taxa and three new records from Peru (Lepidoptera: Nymphalidae). Revista peruana de biología 21(3): 213 – 222, doi: http://dx.doi.org/10.15381/rpb.v21i3.10894.

 101. Zubek, A., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2015. Hypandrium as a key character in resolving species-level taxonomy on the example of Perisama oppelii (Latreille) (Lepidoptera: Nymphalidae, Biblidinae). Zootaxa 3990 (1): 032–040 (23 Jul. 2015).

 102. Marín, A.M., Giraldo, E.C., Marín, L.A., Álvarez, F.A. & Pyrcz, T.W. 2015. Differences in butterfly (Nymphalidae) diversity between hillsides and hilltop forest patches in the northern Andes. Studies on Neotropical Fauna and Environment. DOI: 10.1080/01650521.2015.1099379.

 103. Zubek, A., Pyrcz, T.W. 2015. Reinstatement and redescription of Forsterinaria inornata magdalena (Hewitson) (Nymphalidae: Satyrinae) from Cochabamba, Bolivia. Zootaxa 4028 (4): 579-582.

 104. pdf Pyrcz, T.W., Ugarte, A., Boyer, P., Shapiro, A.M., Benyamini, D. 2016. An updated list of the butterflies of Chile (Lepidoptera, Papilionoidea) including distribution, flight period and conservation status. Part II, subfamiliy: Satyrinae (Nymphalidae) with the descriptions of new taxa. Boletin del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 65: 31-67 (2016).

 105. pdf Balint, Z., Lorenc-Brudecka, J. & Pyrcz, T.W. 2016. New distribution data for two species of the Neotropical genus Lathecla Robbins, 2004 (Lepidoptera, Lycaenidae, Eumaeini). Opusc. Zool. Budapest, 47 (2): 151–154.

 106. Sáfián, S., Pyrcz, T. & Brattström, O. 2016. Two new species of Bebearia Hemming, 1960, as further evidence of centre of endemism of butterflies in Western Nigeria (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitinae). Zootaxa 4175 (5): 449-462.

 107. Pyrcz, T.W., Clavijo, A., Uribe, S., Marin, M.A., Alvarez, C.F & Zubek, A. 2016. Páramo de Belmira as an important centre of endemism in the northern Colombian Andes: new evidence from Pronophilina butterflies (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Satyrini). Zootaxa 4179 (1): 077-102. DOI: http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4179.1.3

 108. Marín, M.A., Cadavid, I.C., Valdés, L., Álvarez, C.F., Uribe, S.I., Vila, R., Pyrcz, T.W. 2017. DNA Barcoding of an Assembly of Montane Andean Butterflies (Satyrinae): Geographical Scale and Identification Performance. Neotropical entomology. DOI: 10.1007/s13744-016-0481-z.

 109. Pyrcz, T.W. 2017. Mauritius butterflies revisited: short faunal survey reveals a new record for the Mascarene fauna – Leptotes jeanneli (Stempffer). Metamorphosis 28: 16–21.

 110. Zacca, T., Mielke, O.H.H., Pyrcz, T.W., Dias, F.M.S, Casagrande, M.M. & Boyer, P. 2017. Systematics of the Neotropical genus Pampasatyrus Hayward, 1953 (Lepidoptera: Satyrinae: Pronophilina), with description of three new taxa. Insect Systematics & Evolution 48 (2017): 201–255. DOI: 10.1163/1876312X-48022154.

 111. pdf Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Zubek, A., Boyer, P., Carolaing Gabaldon, M., Mavarez, J. 2017. Taxonomy, phylogeny and distribution of the genus Steromapedaliodes sensu novo in the Cordillera de Mérida, Venezuela (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae: Satyrini). Arthropod Systematics and Phylogeny. 75. 195-243.

 112. Álvarez-Hincapié C.F., Clavijo A., Rojas H., Uribe S., Pyrcz T.W. & Marín M.A. 2017.  Aporte del área de influencia del páramo de Belmira (Santa Inés) a ladiversidad regional de Pronophilina (Lepidoptera: Satyrinae) del nortede los Andes. Contribution of the influence area of the Páramo de Belmira (Santa Inés) to the regional diversityof Pronophilina (Lepidoptera: Satyrinae) of the northern Andes. Revista Mexicana de Biodiversidad 88: 402–409.

 113. Zubek A., Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Boyer P., Cerdena J., Mahecha-Jiménez O. & Huertas  B. 2017. Systematic revision of the andean butterfly genus Orophila Staudinger, 1886 (Lepidoptera: Nymphalidae: Biblidinae). Zootaxa. 4258 (5): 443-461.

 114. Pyrcz, T. W. & Sáfián, S. 2018. A new subspecies of Cymothoe fumana (Westwood, 1850) from Western Nigeria (Lepidoptera: Nymphalidae: Limenitidinae). Metamorphosis 29: 5–8.

 115. Pyrcz, T.W., Garlacz, R., Kertész, K., Biró, L. P. & Bálint, Z. 2018 An imperfect imago? Post-mating loss of iridescent scales in Cheimas butterflies may change female from attractive to cryptic (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae), Journal of Natural History, 52:19-20, 1333-1350, DOI: 10.1080/00222933.2018.1461945

 116. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Boyer P. & Zubek A. 2018. Subspecies-level systematics and affinities of Cheimas Thieme — an endemic genus of the subparamo of the Venezuelan Cordillera de Mérida (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa. 4422 (2): 219-243. DOI:10.11646/zootaxa.4422.2.4

 117. pdf Pyrcz, T.W., Freitas, A.V.L., Boyer, P., Dias, F. M. S., Dolibaina, D. R., Barbosa, E. P., Magaldi, L. M., Mielke, O. H. H., Casagrande, M. M. & Lorenc-Brudecka, J. 2018. Uncovered Diversity of a Predominantly Andean Butterfly Clade in the Brazilian Atlantic Forest: a Revision of the Genus Praepedaliodes Forster (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Satyrini). Neotrop Entomol. 47: 211-255. DOI: 10.1007/s13744-017-0543-x

 118. pdf Pyrcz, T.W., Prieto, C., Lorenc-Brudecka, J. & Boyer P. 2018. Discovery of a remarkable new species of Lymanopoda (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) and considerations of its phylogenetic position: An integrative taxonomic approach. European Journal Of Entomology. 115: 387-399. DOI: 10.14411/eje.2018.039

 119. pdf Pyrcz, T.W & Núñez Bustos, E. 2018. Una nueva subespecie de Lymanopoda ferruginosa A. Butler, 1868 del noroeste de Argentina (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Historia Natural, 8(1): 87-93.

 120. pdf Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J., Zubek, A., Prieto, c., Boyer, P., Florczyk, K., Wacławick, B. i Lachowska-Cierlik, D. 2018. Considerations on the Taxonomy of the Genus Arhuaco Adams and Bernard 1977, and its Relationships with the Genus Pronophila Doubleday [1849] (Nymphalidae, Satyrinae). Neotrop Entomol. https://doi.org/10.1007/s13744-018-0641-4

 121. pdf Maicher, V., Sáfián, S., Murkwe, M., Przybyłowicz, Ł., Janeček, Š., Fokam, B.E., Pyrcz, T.W., Tropek, R. 2018. Flying between raindrops: Strong seasonal turnover of several Lepidoptera groups in lowland rainforests of Mount Cameroon. Ecology and Evolution. 2018: 1-12. DOI: 10.1002/ece3.4704 

 122. pdf Bálint, Z., Cerdeña Gutiérrez, J. Boyer, P. Florczyk, K. i Pyrcz. T. W. 2019. Notes on the identity of the male paralectotype of Thecla heodes and description of a new species: Strymon cryptodes sp. nov. from northern Peru (Lepidoptera: Lycaenidae). Opuscula Zoologica, 50(1): 23–29.

 123. Fric, Z. F., Maresova, J., Kadlec, T., Tropek, R., Pyrcz, T. W. i Wiemers. 2019. The world travellers – Phylogeny and phylogeography of the butterfly of genus Leptotes (Lepidoptera: Lycaenidae). Systematic entomology, 44: 652-665.

 124. Pyrcz, T. W., Cerdeña Gutiérrez, J. i Florczyk, K. 2019. Two remarkable new species of Argyrophorus Blanchard from the Peruvian high Andes (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa, 4656(2): 375-383.

 125. pdf O. Mahecha-J.,  R. Garlacz,  M. Gonzalo Andrade-C., C. Prieto, T. W. Pyrcz. 2019. Island biogeography in continental areas: inferring dispersal based on distributional patterns of Pronophilina butterflies (Nymphalidae: Satyrinae) in the north Andean massifs. Revista Mexicana de Biodiversidad 90(1):1-19, DOI: 10.22201/ib.20078706e.2019.90.2796

 126. Padrón, P., Boyer, P, Velez, A. & Pyrcz T. W. 2019. Description of the immature stages of a rare paramo butterfly Lymanopoda caracara Pyrcz, Willmott & J. Hall, 1999 (Lepidoptera: Nymphalidae). Zoological Systematics, 44(4): 316-324, DOI: 10.11865/zs.201930

 127. Maicher, V., Sáfian, Sz., Murkwe, M., Delabye, S., Przybyłowicz, Ł., Potocky, P., Kobe, I.N., Janecek, S., Mertens, J.E., Fokam, E.B., Pyrcz, T., Dolezal, J., Altman, J., Horak, D., Fiedler, K., Tropek. R. 2019. Seasonal shifts of biodiversity patterns and species’ elevation ranges of butterflies and moths along a complete rainforest elevational gradient on Mount Cameroun. Journal of Biogeography, DOI: 10.1111/jbi.13740.

 128. pdf Szabolcs S. & Pyrcz T. W. 2020. Further data on the butterfly fauna (Lepidoptera: Papilionoidea) of Mpanga Forest, Uganda, and the role of this forest in biodiversity conservation. Metamorphosis, 31: 7-14.

 129. pdf Safián Sz., Pyrcz T. W., Belcastro, C. & Boireau, P. 2020. A new subspecies of Telchinia Hübner, [1819] (Lepidoptera: Nymphalidae: Heliconiinae) from West Africa. Metamorphosis, 31: 45–48 

 130. Tomasz W. Pyrcz TW, Steve Collins, Dorota Lachowska-Cierlik, David C. Lees, Szabolcs Sáfian and Klaudia Florczyk. 2020. Malagasy element in Continental Africa: a new subspecies of the rare Amauris nossima (Nymphalidae, Danainae) from the Kenyan coast. African Zoology. 2020: 1-13. DOI: 10.1080/15627020.2020.1824588.

 131. Tomasz W. Pyrcz, Steve Collins, Anna Zubek, Beniamin Wacławik, Szabolcs Sáfian, Marek Bąkowski, and Klaudia Florczyk. 2020. Largely underestimated diversity of Afrotropical Melanitini butterflies (Nymphalidae, Satyrinae): from two to five genera, and from six to twelve species. Arthropod Systematics and Phylogeny. 78(2): 171-216

 132. Maicher V, Delabye S, Murkwe M, Doležal J, Altman J, Kobe IN, Desmist J, Fokam EB, Pyrcz T, Tropek. 2020. Effects of disturbances by forest elephants on diversity of trees and insects in tropical rainforests on Mount Cameroon. Available. 2020. Effects of disturbances by forest elephants on diversity of trees and insects in tropical rainforests on Mount Cameroon. Scientific Reports, 10: 21618. DOI: 10.1038/s41598-020-78659-7

 133. Pyrcz, T.W., Zubek, A., Boyer, P., Nakamura, I., Wacławik, B. & Florczyk K. 2020. Revisional Notes on the Cloud Forest Butterfly Genus Oxeoschistus Butler in Central America (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae).” Neotropical Entomology 49: 392 - 411. https://doi.org/10.1007/s13744-019-00757-7

 134. Pyrcz, T.W., Stachowicz, I., Zubek, A., Espeland, M., Jiménez, O.M., Lachowska-Cierlik D.  & Florczyk, K. 2021. A New Species of Butterfly of the Genus Protopedaliodes from the Isolated Tramen Tepui in the Guyana Shield (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). Neotropical Entomology 50, 218–228. https://doi.org/10.1007/s13744-020-00830-6

 135. Zs.Bálint, J. Cerdeña, J. Farfán Larico, J. Lorenc-Brudecka, C. Prieto, T. W. Pyrcz. 2021. Contributions to the knowledge of Neotropical Lycaenidae: taxonomy of Johnsonita Salazar & Constantino, 1995 with descriptions of seven new species (Theclinae: Eumaeini). Zootaxa, 4663(1): 11-57. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4963.1.2

 136. Oremans, P., Pyrcz, T. & Zubrik, M. 2021.Contribution a l'etude des Euphaedra de la Republique Centre Africaine et description d'une nouvelle espece. Faunitaxys, 9(10): 1-4.

 137. pdfMertens, J.E.J., Brisson, L., Janeček, Š.,  Klomberg, Y., Maicher, V., Sáfán, S., Delabye, S., Potocký, P., Kobe, I.N., Pyrcz, T. & Tropek, R. (2021) Elevational and seasonal patterns of butterfies and hawkmoths in plant pollinator networks in tropical rainforests of Mount Cameroon. Scientifc Reports, 11:9710. [doi.org/10.1038/s41598-021-89012-x]

 138. Mahecha-J, O., Trivińo, P., Andrade-C., G.M. & Pyrcz, T.W. 2021. Two new species of Manerebia Staudinger from paramo habitat in the Colombian Eastern Cordillera of the Andes (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Pronophilina). Zootaxa, 4970(2): 293–302. [doi.org/10.11646/zootaxa.4970.2.3]

 139. Pyrcz, T.W., Florczyk, K., Collins, S., Safian, S., Mahecha-J., O. & Lachowska-Cierlik, D. 2021. Alpha-taxonomy and phylogeny of African Junoniini butterflies based on morphological data, with an emphasis on genitalia, and COI barcode (Lepidoptera: Nymphalidae). Zootaxa, 4991(3): 401–433. DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.4991.3.1

 140. Mahecha-J, O., Florczyk, K., Willmott, K., Cerdeńa, J., Zubek, A., Boyer, P., Farfan, J., Lachowska-Cierlik, D. & Pyrcz T.W. (2021). Solving the cryptic diversity of the genus Manerebia Staudinger in northern Peru: description of new species and considerations on the biogeographical role of the Huancabamba Deflection (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilina). Zootaxa, 5072(3): 201–237. [https://doi.org/10.11646/zootaxa.5072.3.1

 141. Marín, M.A., López-Rubio, A., Clavijo, A., Pyrcz, TW, Freitas, A.V.L., Uribe, S.I., Álvarez, C.F. 2021. Use of species delimitation approaches to tackle the cryptic diversity of an assemblage of high Andean butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea). Genome, 64: 937–949. dx.doi.org/10.1139/gen-2020-0100

 142. Álvarez, C.F., Clavijo-Giraldo, A., Uribe, S.I., Pyrcz, T.W., Iserhard, C.A., Freitas, A.V.L., & Marín, M.A. (2021) Sampling performance of bait traps in high Andean fruit-feeding butterflies. Neotropical Biodiversity, 7(1): 507–513. [https://doi.org/10.1080/23766808.2021.2004802]

 143. Florczyk, K., Fåhraeus, C., Boyer, P., Zubek, A. & Pyrcz, T.W. 2021. A new species of the enigmatic genus Oressinoma Doubleday from the Andes of central Peru (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae). Zootaxa, 4999(2), 157–168. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4999.2.5

 144. Mahecha-J, O., Florczyk, K., Willmott, K., Cerdeńa, J., Zubek, A., Boyer, P., Farfan, J., Lachowska-Cierlik, D. & Pyrcz T.W. (2021). Solving the cryptic diversity of the genus Manerebia Staudinger in northern Peru: description of new species and considerations on the biogeographical role of the Huancabamba Deflection (Nymphalidae: Satyrinae: Pronophilina). Zootaxa, 5072(3): 201–237. [https://doi.org/10.11646/zootaxa.5072.3.1

 145. Bálint Z., Boyer P., Lorenc-Brudecka, J., Pyrcz T.W. 2022. Another new high andean orange species of Thecloxurina from Peru (Lepidoptera: Lycaenidae: Eumaeini). LEPIDOPTERA NOVAE, 15 (3): 115-120.

 146. Bálint Z., Boyer P., Farfán J., Cerdeña J., Pyrcz T.W. 2022. A new high-altitude species of Penaincisalia Johnson, 1990 (Lepidoptera, Lycaenidae) from the Peruvian Andes. Zootaxa 5154 (1): 049–059.

 147. Pyrcz, T.W., Lachowska-Cierlik, D., Willmott, K.R., Mrozek, A., Oscar Mahecha‐Jiménez, Fåhraeus, C. et al. (2022) A new genus in the diverse Andean Pedaliodes complex uncovered using target enrichment (Lepidoptera, Nymphalidae). Systematic Entomology, 1–15. https://doi.org/10.1111/syen.12568.

Książki

 1. pdfPyrcz, T. W. 2010. Wybrane zagadnienia z taksonomii, zoogeografii i ewolucji faun górskich na przykładzie grupy modelowej motyli z plemienia Pronophilini (Nymphalidae). Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, 245 ss.

 2. Laskowski, R., Pyrcz, T. W., Weiner, J. 2013. Przewodnik do pospolitych gatunków roślin i zwierząt Wenezueli. Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 61 ss., 51 tab.

 3. Pyrcz, T. W., Kudła, W. (red.). 2014. Przyroda i kultura Peru. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 100 ss.

 4. Tarkowski, R., Pyrcz, T. W., Goluchowska, K. 2016. Memorias del naturalista polaco Jan Sztolcman de su viaje al Peru entre 1875-1881. Sociedad Geografica de Lima. 130 ss.

Rozdziały w książkach

 1. Pyrcz, T. W. & Neild, A. 1996. The tribe Anaeini, in: A. Neild, The butterflies of Venezuela, Part 1: Nymphalidae I) pp. 99 - 116, plates 20 - 27, Meridian Publications.

 2. Lamas, G., Viloria, A. L. & Pyrcz, T. W., 2004. Subtribe Pronophilina, in: E. Lamas ed., Atlas of Neotropical Lepidoptera, Checklist: Part 4A, Hesperoidea – Papilionoidea. Association for Tropical Lepidoptera, Gainesville, pp. 206-215.

 3. Gareca, Y., Forno, E., Pyrcz, T. W., Willmott, K. R. & Reichle, S. 2006. Lista preliminar de mariposas diurnas de Bolivia. 65-108. in: Gareca, Y. & Reichle, S., Lista Preliminar de Mariposas Diurnas de Bolivia y Mariposas Tipicas y Llamativas de Bolivia. PROMETA, Bolivia, pp. 65-108.

Referaty konferencyjne

 1. Viloria, A. L., Pyrcz, T. W. & Camacho, J. 1993. Sistemática de los Satyridae de media y alta montana (Pronophilini) y la determinación de regiones de endemismo en el territorio Venezolano. Resumenes del V Congreso Latinamericano y XIII Venezolano de entomologia. pp. 226 - 227.

 2. Pyrcz, T. W. 2005. Patrones de distribución altitudinal de mariposas de la tribu Pronophilini en la Reserva de Las Golondrinas, Ecuador. Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN I, Campinas. p.

 3. Pyrcz, T. W. 2007. Ewolucja i przystosowania do środowiska wysokogórskiego motyli z rodzaju Redonda. Polskie Badania Środowiska Przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej, Kraków. p.

 4. Pyrcz, T. W. 2007. Ewolucja motyli z rodzaju Redonda (Lepidoptera, Nymphalidae) ze szczególnym uwzględnieniem przystosowań do wysokogórskich warunków środowiskowych. Ogólnopolski Kongres Zoologiczny, Zmienność, Adaptacja, Ewolucja. Olsztyn. p. 17.

 5. Pyrcz, T. W. & Garlacz, R. 2008. What can altitudinal distribution patterns tell us about competitive exclusion? The case of three Pedaliodes species in the Venezuelan Cordillera de Mérida (Satyrinae, Pronophilina). Conferencia Internatcional en Mariposas Andinas TABPD, Urubamba. p. 8.

 6. Pyrcz, T. W. 2008. Ageing Cheimas butterflies lose their conspicuous wing patches: pre and post-mating trade offs. Conferencia Internatcional en Mariposas Andines TABPD. Urubamba. p. 10.

 7. Viloria, A. & Pyrcz, T. W. & Ferrer-Paris, J. R. 2009. Systematics, biogeography and ecology of Redonda. Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN II, Panama. p. 20.

 8. Mahecha-J, O, Pyrcz T. W., Dumar-R. J., & García, A. 2010. Efecto de la peturbación antrópica y la variación altitudinal en la estrcutura de las comunidades de lepidópteros Papilionoidea de alta montaña. III Congreso Colombiano de Zoología, II Simposio de Lepidopterología. p. 93.

 9. Mahecha-J. O., Pyrcz T. W. & Realpe, E. 2011. Diversidad y patrones de Distribución de las comunidades de lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) a través de un gradiente altitudinal en un bosque Andino en el departamento de Cundinamraca-Colombia. Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología SOCOLEN, Cambio Climático: Retos y oportunidades para la Entomología. p. 141.

 10. Mahecha-J., O., Pyrcz, T. W. & Dumar-R. J. 2011. Contribución al conocimiento de los lepidópteros Pronophilina (Nymphalidae: Satyrinae) en la Sabana de Bogotá-Colombia, Congreso Sociedad Colombiana de Entomología SOCOLEN. Vida y Diversidad Entomologíca. p. 37.

 11. Pyrcz, T. W. 2011. Specjacja parapatryczna? Przykłady w górskiej faunie oczennic Alp i Andów. Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Toruń. p.

 12. Pyrcz, T. W. 2012. Algunas hipotesis sobre las origenes y afinidades de mariposas Satyrinae de pajonales tropicales andinos. Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN IV, Montevideo. p.

 13. Pyrcz, T. W. 2012. Patrones geográficos y altitudinales ed distribución de mariposas Satyrinae del medio-ambiente páramo, Encuentro de Lepidoptera Neotropicales ELEN IV, Montevideo, p.

 14. Zubek A., Pyrcz T.W. 2013. Forsterinaria hannieri – nowy gatunek motyla z Wyżyny Gujańskiej (Pantepuy) w Wenezueli. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.

 15. Pyrcz T.W. 2013. Dobór anty-apostatyczny a ewolucja mimikry w podrodzinie Satyrinae. XXXVI Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Różnorodność motyli Polski w zmieniającym się środowisku. Polska, Kraków, 21-22 czerwca 2013.

 16. Pyrcz, T.W. 2014. Problemy systematyczne rodzaju Pseudochazara w świetle najnowszych opracowań taksonomicznych i faunistycznych. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.

 17. Pyrcz, T.W. 2014. Pochodzenie fauny motyli wysp zachodniej części basenu Morza Śródziemnego: Sardynia i Korsyka. XXXVII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. Motyle - ochrona czynna, ochrona bierna. Polska, Bochnia, 22-24 sierpnia 2014.

 18. Zubek, A., Pyrcz, T. W. 2014. Cryptic species of Perisama (Nymphalidae, Biblidinae) from the Cordillera de Merida in Venezuela. 7th International Conference on the Biology of Butterflies. Finlandia, Turku, 11-14 sierpnia 2014.

 19. Clavijo Giraldo, A., Pyrcz, T., Uribe Soto, S., Marín Uribe, A., Álvarez Hincapie, C. F. 2014. Diversidad y registros de nuevas especies de mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea) en bosques altoandinos y páramos en Belmira (Colombia). IV Congreso Colombiano de Zoología. Colombia, Cartagena, 1-5 Diciembre 2014.

 20. pdf Pyrcz, T.W. 2015. Papilio alexanor, ginący gatunek fauny europejskiej: zagrożenia, rozmieszczenie i obecny stan badań. XXXVIII Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. Czy listy faunistyczne motyli są potrzebne? Polska, Osowiec-Twierdza, 19-23 czerwca 2015.

 21. Pyrcz, T.W., Lorenc-Brudecka, J. & Zubek, A. 2015. New informative characters in the female genitalia in assessing the phylogeny of Palearctic Satyrina. XIXth European Congress of Lepidopterology, Radebeul, Germany, 27 September - 2 October 2015, p.118.

 22. pdf Pyrcz, T.W. 2016. Rodzaj Oeneis – problemy filogenetyczne i taksonomiczne. XXXIX Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej PTE. „Małe jest piękne”. Polska, Koniówka, 3-5 czerwca 2016. 2013.

 23. Pyrcz, T.W. 2017. Badania fauny motyli dziennych Andów południowego Peru. XL Sympozjum Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. „Motyle Polski na tle lepidopterofauny Europy”. Komańcza, 26-28 maja 2017.

 24. O. Mahecha-J, T. W. Pyrcz, R. Garlacz. 2020. Island biogeography in continental areas: inferring dispersal based on distributional patterns of Pronophilina butterflies (Nymphalidae: Satyrinae) in the north Andean massifs. Biogeography in the Neotropics, Symposium in the I Meeting of Systematics, Biogeography and Evolution, a Joint Effort in the Coronavirtual Era, July 28-30, 2020.

Artykuły popularno naukowe

 1. Pyrcz, T. W. 1992b. Rain forests of São Tomé and Principe: Butterflies and Conservation. Tropical Lepidoptera. 3(2): 95 - 100.

 2. Pyrcz, T. W. 1994. Butterflies and conservation in the National Parks in Thailand. Tropical Lepidoptera. 5(2): 77 - 82.

 3. pdf Pyrcz, T. W. 2004b. La trayectoria del lepidopterólogo aleman Eugen Kruger. Boletín Científico Museo de Historia Natural de Caldas, 8: 173-183.

 4. pdf Pyrcz, T. W. 2009. Terytorializm a agresja u motyli. Wszechświat, 110(4): 35- 38.

 5. pdf Pyrcz, T. W. 2021. Unikatowa kolekcja motyli zakupiona od Imre Friváldszkiego. Alma Mater, 222-223: 41-43.

Artykuły dotyczące Muzeum Zoologicznego UJ i Centrum Edukacji Przyrodniczej

 1. Pyrcz, T. W. 2012. Profesor Janusz Wojtusiak (1942-2012) researcher of butterflies, passionate about nature, fascinated by mountains. Genus, 23(2): 183-187

 2. pdf Pyrcz, T. W. 2012. 95 tysięcy motyli Pierre’a Boyer. Alma Mater, 148-149: 21-22.

 3. pdf Pyza, E. & Pyrcz, T. W. 2012. Profesor Janusz Wojtusiak - Członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Prezes Oddziału Krakowskiego Towarzystwa w latach 1991-1993. Wszechświat, 113(4-6): 166-168.

 4. pdf Pyrcz, T. W. 2012. Profesor Janusz Wojtusiak (1942-2012). Badacz motyli, pasjonat przyrody, miłośnik gór. Alma Mater, nr 148-149, 83-85.

 5. pdf Pyrcz, T. W. 2012. Janusz Wojtusiak 1942 - 2012. Nota Lepid., 35(2): 111-113.

 6. pdf Neild, A.F.E. & Pyrcz, T.W. 2014. In memoriam: Rafael Fernando Rey Cárdenas 1958-2010. News of The Lepidopterists’ Society, 56(3):122-125.

 7. Balint, Z. i Pyrcz T. W. 2021. The Jagiellonian University in Kraków purchased one Lepidoptera collection in 1838 from Imre Frivaldszky. Annales Musei Historico-Naturalis Hungarici, 112: 1-18.

 8. Knutelski, S., Nobis, M., Pyrcz, T., Fijałkowski, W., 2021.Zasoby informacji o różnorodności biotycznej w kolekcjach przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kosmos. Seria A, Biologia / Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika 09/2021; 70(2):273-289.

Recenzje

 1. Benyamini, D. & Pyrcz, T. W. 2011. New Books - Butterflies of Poland, Bionomical Atlas. w: News of the Israeli Lepidopterist Society. Vol. 28 (2), November 2011.