Skip to main content

mgr Jolanta Gruza

mgr Jolanta Gruza

Kontakt

tel. 12 664-60-85

email: jolanta.gruza@uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 • Studia wyższe na kierunku Geologia - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego  
 • Praca magisterska: "Analiza mikropaleontologiczna eoceńskich margli z Bujakowa” wykonana w Zakładzie Paleozoologii Instytutu Nauk Geologicznych UJ – promotor :  prof. dr hab. Stanisław Geroch
 • Kustosz muzeum ING UJ (2006-2016) – m.in. opieka nad zbiorami paleontologicznymi, mineralogicznymi i ekspozycją muzealną, organizacja wystaw czasowych, prowadzenie zajęć dla grup zwiedzających
 • W latach 2006-2008 – sekretarz Fundacji Grzybowskiego
 • Od 2007 – pomoc w organizacji Festiwalu Nauki w Krakowie
 • Od 2009  - organizacja i udział czynny w Nocy Muzeów i Dniach Otwartych Muzeów Krakowskich
 • Od 2009  - organizacja i udział w Małopolskiej Nocy Naukowców
 • 2008 – udział z referatem w konferencji „Akademickie muzea geologiczne w upowszechnianiu wiedzy o Ziemi” w Łodzi
 • 2012 – udział w wieloetapowym szkoleniu w zakresie rozwoju umiejętności  bezpośredniego kontaktu z osobami posiadającymi różne rodzaje niepełnosprawności.
 • 2013 – inicjatywa powstania i współautorstwo mobilnej wystawy pt. „ Dotykając Ziemi” z okazami dobranymi specjalnie z myślą o osobach słabowidzących i niewidomych, opisanymi w alfabecie Braille’a
 • Od 2016 – pracownik Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ – współautorstwo merytoryczne i techniczne ekspozycji geologicznej

książki, żeglarstwo, góry