Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Exhibitions

Web Content Display Web Content Display

Kategorie artykułów

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Obiekt Miesiąca maj 2022 - Rytowany cynober z kolekcji Baltazara Hacqueta

Obiekt Miesiąca maj 2022 - Rytowany cynober z kolekcji Baltazara Hacqueta

Gdy spojrzymy na powierzchnię wypolerowanego okazu cynobru z kolekcji Baltazara Hacqueta to ukaże się nam rytowana artystycznie panorama Idriji wraz z podziemną częścią znajdującej się tam kopalni rtęci oraz wizerunek mitologicznego Hermesa, w starożytnym Rzymie zwanego Merkurym.

Angielska nazwa rtęci – mercury, pochodzi od alchemicznej nazwy tego pierwiastka mającej związek z planetą Merkury, której nazwa pochodzi od imienia rzymskiego bóstwa.

W Idriji na Słowenii rtęć była wydobywana już od XV wieku, czemu sprzyjało jej występowanie nie tylko w postaci czerwonego cynobru, ale też jako ciekła rtęć rodzima, którą możecie znać ze starych termometrów. Sam cynober (siarczek rtęci) już od starożytności był używany w różnych kulturach, także w Nowym Świecie, jako barwnik zwany również jako vermilion. Służył do sporządzania farb, barwienia tkanin, ceramiki lub laki, a nawet do wytwarzania barwnych kosmetyków. Niestety, rtęć, a zatem również cynober, są bardzo toksyczne, więc wytworzone z nich produkty są również silnie trujące. Zresztą sama praca w kopalniach rtęci, takich jak ta w Idriji, mogła prowadzić do śmierci.

Baltazar Hacquet de la Motte (1739-1815) pracował w Idriji przez kilka lat jako chirurg i lekarz górniczy. Posiadając szerokie zainteresowania przyrodnicze kolekcjonował między innymi okazy minerałów, skał i skamieniałości. Licząca ponad 4000 okazów kolekcja Hacqueta trafiła ostatecznie do Akademii Krakowskiej i jest jedną z najstarszych kolekcji geologicznych w Centrum, z której niewielką część możecie zobaczyć na naszej ekspozycji. Jednym z okazów z tej kolekcji jest rytowany cynober. W parze z kolekcjonerską pasją Hacqueta szły jego podróże po Alpach i Karpatach. Był też autorem szeregu prac przyrodniczo-geograficznych. W najbardziej znanej „Oryctographia Carniolica” znajduje się praktycznie identyczna rycina przedstawiająca kopalnię rtęci w Idriji.

[SF]

Photogallery