Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Kategorie wiadomości

Web Content Display Web Content Display

Stawy Milickie

Stawy Milickie

Stawy Milickie to dla przyrodnika miejsce wyjątkowe. Piękne krajobrazy i bogactwo przyrody łączą się tu z kilkusetletnią tradycją hodowli ryb i związanym z tym rozwojem techniki kształtującej wygląd tego miejsca.

Początki rybactwa sięgają w tym miejscu XII wieku i związane są z działalnością cystersów, którzy dość szybko stworzyli tu największy w Europie kompleks stawów. Płynąca powoli rzeka Barycz i rozległe płaskie przestrzenie sprzyjały tego typu gospodarce. Pod względem rozmachu w tworzeniu i utrzymaniu stawów miejsce to czasy największej świetności ma już za sobą. Mimo to pozostaje jednym z największych w Europie kompleksów stawów, których jest tu obecnie ponad 280. Niektóre z nich mają bardzo dużą, licząca kilkaset hektarów, powierzchnię i należą do czołówki największych stawów naszego kontynentu. 

W 1963 roku utworzono tu rezerwat ścisły o nazwie „Stawy Milickie”. Obejmując obszar około 5300 hektarów jest jednym z największych rezerwatów przyrody w Polsce. W jego skład wchodzi 5 kompleksów stawowych: Stawno, Potasznia, Ruda Sułowska, Radziądz i Jamnik. Na terenie rezerwatu prowadzi się cały czas gospodarkę rybacką, a karp milicki znajduje się na liście tradycyjnych produktów regionalnych. Dla miłośników przyrody powstały szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, wieże obserwacyjne i czatownie do obserwacji ptaków. Dla ornitologów jest to jedno z ciekawszych i cenniejszych miejsc w skali Europy. Odnotowano tu występowanie ponad 270 gatunków ptaków. Można tu spotkać bielika, orlika krzykliwego, czaplę białą, łabędzia krzykliwego, żurawia, bataliona czy zimorodka. Ponad 160 gatunków ptaków ma tutaj swoje tereny lęgowe. Niektóre z nich przedstawimy Wam w najbliższym czasie. 

Stawy Milickie leżą na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i funkcjonują w sieci obszarów chronionych Natura 2000. Wraz z jeziorami takimi jak Bajkał, Titicaca czy Jezioro Wiktorii znajdują się na liczącej obecnie 24 pozycji liście Living Lakes

Photogallery
Recommended
Mud-puddling

Mud-puddling