Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Edukacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kategorie artykułów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obiekt Miesiąca styczeń 2023 - Człowiek z Flores

Obiekt Miesiąca styczeń 2023 - Człowiek z Flores

Flores to indonezyjska wyspa położona w pd-wsch. Azji na wschód od wyspy Jawy. Znana między innymi z Parku Narodowego Komodo zamieszkałego przez największe współcześnie żyjące jaszczurki – warany z Komodo. Ale nie tylko legendarne smoki przyniosły tej wyspie rozgłos.

W 2003 roku zespół naukowców na terenie wapiennej jaskini Liang Bua odkrył szczątki, niskorosłych, archaicznych ludzi, co wywołało lawinę przeróżnych teorii. Szczątki datowane są na okres 17 tys lat temu., ale osobnicy mogli żyć na wyspie już 100 000 tys  lat temu. Przypuszcza się,  że w tym okresie mogli na wyspę dotrzeć na tratwach drogą wodną. Odkryty gatunek potocznie nazwany został „hobbitem” . Natomiast nazwa gatunkowa to Homo floresiensis. Od samego początku towarzyszyła mu tajemnica jakie miejsce zajmuje w ewolucji człowieka, w jaki sposób dostał się na wyspę i czy niskorosłość była wynikiem choroby a być może naturalnym procesem przystosowania się gatunku do życia na wyspie o ograniczonych zasobach. Flores często określana jest mianem  „zaginionego świata”, gdzie gatunki dawno wymarłe w innych częściach świata żyły jeszcze stosunkowo niedawno lub żyją nadal, przybrawszy formy skarlałe lub gigantyczne poprzez specjację allopatryczną. Na wyspie znaleziono m.in. szczątki karłowatego stegodona – trąbowca, blisko spokrewnionego ze słoniem indyjskim. Stąd też niska wysokość ciała Homo floresiensis, niespełna 100 cm. Oprócz niewielkich rozmiarów ciała gatunek ten charakteryzował się również niewielkim mózgiem – ok 380 cm3. Jest to dolna granica jaką osiągają współcześnie żyjące szympansy. Proporcja masy mózgu do masy ciała była u człowieka z Flores niemal taka sama jak u Homo erectus co może oznaczać, że oba gatunki mogły wykazywać podobną inteligencję. Dlatego też początkowo za przodka człowieka z Flores uznawany był Homo erectus, który uległ skarłowaceniu na wyspie. Badania jednak dowiodły że budowa żuchwy u Homo floresiensis była bardziej archaiczna. Część naukowców natomiast popiera teorię, że Homo floresiensis jest gatunkiem bliźniaczym w stosunku do Homo hablisis, a więc oba wyewoluowały ze wspólnego przodka. „Hobbici” prawdopodobnie wyginęli z ręki człowieka współczesnego po przegranej walce o zasoby. Pomimo że Homo floresiensis był rozwinięty na poziomie technologicznym i mógł posługiwać się mową to człowiek współczesny go wyparł z wyspy. Choć istnieją również zwolennicy teorii, że mógł on przetrwać w bardziej dzikich obszarach wyspy jeszcze do XIX wieku.  
Zobacz galerię zdjęć